5/6-letnia szkoła pielęgniarska? – artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl – nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

3 min czytania
AktualnościZawód pielęgniarki a Licea Medyczne.
5/6-letnia szkoła pielęgniarska? – artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl – nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

      

 

Interpelacja poselska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie jest w stanie zapewnić odpowiednią bazę lokalową i przy wsparciu środowiska medycznego zatrudnić fachowców do kształcenia zawodowego i praktycznego. Wysokie nakłady trzeba będzie ponieść w związku z koniecznością pełnego wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Zakup jednego kompletu sprzętów wymaganych w pracowni umiejętności pielęgniarskich to koszt około 100.000 zł. W tym zakresie samorząd liczy na wsparcie właściwych ministerstw lub środków unijnych.

Powrót do kształcenia w powiecie kościańskim w zawodach pielęgniarskich popiera środowisko medyczne, a samorząd powiatowy chętnie podejmie to wyzwanie. Jednakże bez pomocy ze strony Pana Ministra podjęcie przez samorząd jakichkolwiek działań w tym zakresie nie będzie możliwe. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: czy istnieje możliwość, a jeśli tak, to w jakim zakresie, wsparcia ze strony resortu i Pana Ministra w celu uruchomienia kształcenia w deficytowym zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz?

Z poważaniem

Jan Mosiński

Poseł na Sejm RP
 

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie szkoły pielęgniarek/pielęgniarzy w Kościanie
 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1641 Pana Jana Mosińskiego – Posła na Sejm RP, przekazane w dniu 7 stycznia 2017 r., w sprawie proponowanych zmian modelu kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych Minister Zdrowia, w związku z planowaną reformą systemu oświaty i kształcenia zawodowego, rozważa możliwość wprowadzenia uzupełnień systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Jednocześnie podkreślić należy, że kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone równolegle, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej Minister Zdrowia rozważa utworzenie 5/6-letniej szkoły pielęgniarskiej. Szkoły takie o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020.

Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej zadeklarował chęć współpracy i kontynuację prac nad wypracowaniem rozwiązań w przedmiotowym zakresie w celu wprowadzenia stosownych zmian od roku szkolnego 2019/2020. Zgodnie z opinią Ministra Edukacji Narodowej propozycja związana z wprowadzeniem do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy.

W związku z powyższym Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą do wojewodów o przeprowadzenie za pośrednictwem kuratorów oświaty analizy zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki w 5/6-letnich pielęgniarskich szkołach zawodowych, poprzez krótką ankietę skierowaną do uczniów oraz ankietę skierowaną do funkcjonujących szkół medycznych realizujących kształcenie w innych zawodach lub innych szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem tego typu kształcenia w oparciu o istniejącą bazę.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja w przedmiotowej sprawie. Prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają, a dalsze procedowanie w tym zakresie będzie konsultowane z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Po podjęciu decyzji w tym zakresie będą rozważane kwestie dotyczące ewentualnego wsparcia finansowego przeprowadzonych zmian i źródeł ich finansowania.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu

Katarzyna Głowala

6 lutego 2017 roku 
 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8990 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka straci pracę?

4 min czytania
Rada Medyczna rekomenduje obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 lipca 2021 roku powiedział: Jest część Rady Medycznej,…
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze