8 pielęgniarek pozwało szpital. Zobacz jakiego zażądały odszkodowania.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
8 pielęgniarek pozwało szpital. Zobacz jakiego zażądały odszkodowania.

Wysokość roszczeń finansowych pielęgniarek w pozwie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu za okres od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku…

Pielęgniarki jednego z podmiotów leczniczych złożyły pozew sądowy przeciwko swojemu pracodawcy za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Konkretnie pielęgniarki z grupy 6. Za okres od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku. Czyli za okres 8 miesięcy. Poniżej przedstawiamy jaką wysokość odszkodowania zażądały konkretne pielęgniarki w pozwie oraz w jaki sposób argumentowały że doszło do nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Konkretne pielęgniarki domagały się zasądzenia od pozwanego szpitala tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu poniżej wymienionych kwot:

1. pielęgniarka – kwoty w wysokości 18436,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

2. pielęgniarka – kwoty w wysokości 18436,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

3. pielęgniarka – kwoty w wysokości 18436,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

4. pielęgniarka – kwoty w wysokości 20.371,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

5. pielęgniarka – kwoty w wysokości 18436,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

6. pielęgniarka – kwoty w wysokości 15.171,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty,

7. pielęgniarka – kwoty w wysokości 14692,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku,

8. pielęgniarka – kwoty w wysokości 17542,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności wyznaczonego wezwaniem do zapłaty, tj. 8 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

Na uzasadnienie swojego żądania pielęgniarki podniosły, iż od wielu lat świadczą pracę na rzecz pozwanego szpitala na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, będąc zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: pielęgniarki specjalistki oraz pielęgniarki, starszej pielęgniarki. Pozywające pielęgniarki posiadają wykształcenie: średnie, średnie-studium medyczne oraz wyższe- licencjat.

Zakres prac i obowiązków pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach jest tożsamy z zakresem prac i obowiązków pozostałych osób zatrudnionych na tożsamych stanowiskach, ale posiadających tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pracodawca zdecydował o istotnym zróżnicowaniu wynagrodzeń za pracę uzyskiwanych przez pracowników na równorzędnych stanowiskach pracy i wykonujących te same obowiązki. Pielęgniarki uważają, iż pozwany szpital różnicuje sytuację pracowników oraz innych pracowników nie kierując się obiektywnymi powodami, dokonując nierównego traktowania stanowiącego przejaw dyskryminacji. Pracownicy świadczą pracę u pozwanego przez wiele lat, czego dowodem jest choćby wysokość przyznanych pracownikom dodatków stażowych.

Dalszy ciąg artykułu pod sondą…

Z jakiego źródła najczęściej korzystasz w celu uzyskania aktualnych informacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Dalszy ciąg artykułu

Jedynym kryterium zaistniałej dyferencjacji w sferze wynagrodzeń zasadniczych stało się posiadane wykształcenie pomimo iż wszyscy świadczyli jednakową pracę, posiadali porównywalne kwalifikacje, uprawnienia, a zwłaszcza zakres powierzonych obowiązków.

Dokonane przez pozwanego naruszenie i ignorancja wyżej wymienionych przepisów spowodowała nieuzasadnioną dyferencjację uprawnień płacowych pracowników, zatrudnionych przez pozwanego na takim samym stanowisku, powodując nierówne traktowanie pracowników, skutkujące wypłatą znacznie niższych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych i jego pochodnych.

Działania te spowodowały także wystąpienie u pracowników poczucia krzywdy z powodu niesprawiedliwych kryteriów wynagradzania grupy pielęgniarek/położnych w starszym wieku, które nie miały możliwości i potrzeby zdobycia tytułu zawodowego magistra lub specjalisty pielęgniarstwa/położnictwa, bowiem ten typ kształcenia nie był w przeszłości wymagany.

Na wyżej wymienione kwoty odszkodowania dochodzone od pozwanego przez pielęgniarki składają się sumy w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy sumą łączną miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych (w tym dodatków stażowych) wypłaconych pracownikom w okresie od lipca 2021 roku do lutego 2022 r. a sumą łączną należnych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków stażowych za okres od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku.

źródło: uzasadnienie do wyroku sądu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 176

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8295 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
Komentarze
×
Aktualności

Izba pielęgniarek miała patronat nad studiami – MBA w Collegium Humanum.