Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu.

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki

Szanowny Panie Ministrze, studentki Collegium Medicum UMK uczyły się 7 lat, niektóre dłużej, po to, aby być pielęgniarkami. Pół roku temu cieszyły się z uzyskania tytułu magistra CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pod koniec stycznia dowiedziały się, że nie mają prawa wykonywania zawodu. Dziesiątka ubiegłorocznych absolwentek Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy właśnie się dowiedziała, że mimo ukończenia studiów stacjonarnych samorząd pielęgniarski nie może im przyznać prawa wykonywania zawodu. Powodem jest ˝niespełnienie standardów nauczania w programie 4-letnich studiów˝. Zamiast 10 semestrów nauki, miały 8. W przeliczeniu na godziny wychodzi, że do obowiązujących 6100 godzin brakuje 1500. Okazuje się, że już na drugim roku studiów pojawiły się pierwsze, nieoficjalne ostrzeżenia, że przyszłe pielęgniarki nie tylko będą miały problem z uznaniem kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, ale również nie będą miały prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarki słały prośby o wyjaśnienia do władz ówczesnej Akademii Medycznej, ale pozostały bez odpowiedzi. W grudniu 2005 r. pielęgniarki dostały dyplom oraz suplement, zawierający dokładny przebieg nauki (przedmioty, liczba godzin itp). Wreszcie mogły zwrócić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy o przyznanie im prawa wykonywania zawodu. Ta, powołując się na obowiązujące w Polsce przepisy, odmówiła. Okazuje się, że takich absolwentek jest w kraju więcej (m.in. po studiach w Krakowie, Warszawie).

Wobec powyższego pytam Pana Ministra:

1. Czy prawdą jest, że mimo ukończenia studiów stacjonarnych samorząd pielęgniarski nie przyznał prawa wykonywania zawodu absolwentkom Collegium Medicum UMK?

2. Dlaczego nie przyznano pielęgniarkom prawa wykonywania zawodu?

3. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby rozwiązać ten problem?

Z poważaniem

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 7 lutego 2006 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Anny Sobeckiej z dnia 7 lutego br. w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki (pismo Pana Marszałka z dnia 21 lutego br znak SPS-023-1146/06), uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Poruszony w interpelacji problem wyniknął z opóźnienia w dostosowaniu przez niektóre szkoły wyższe programu studiów pielęgniarskich do wymagań wprowadzonego od kilku lat systemu kształcenia do tego zawodu. Obecnie bowiem kwalifikacje pielęgniarki (lub położnej) nabywa się po odbyciu studiów w szkole wyższej, na poziomie co najmniej licencjatu. Program kształcenia na studiach licencjackich powinien obejmować co najmniej 4.780 godzin kształcenia zawodowego w ciągu co najmniej 6 semestrów, a na studiach magisterskich 6.100 godzin kształcenia zawodowego w ciągu co najmniej 10 semestrów.

Niektóre uczelnie natomiast wydawały dyplomy licencjata pielęgniarstwa i magistra pielęgniarstwa, nie zawsze pozostając w zgodzie z tymi wymaganiami. Na usprawiedliwienie tych uczelni można tylko dodać, że standardy kształcenia zmieniały się w trakcie jednego kursu studiów aż czterokrotnie, zwiększając wymiar godzin kształcenia z 3.400 godzin w 2000 roku do 4.780 w 2005 roku dla studiów licencjackich i od 4.620 godzin w 2000 roku do 6.100 godzin dla studiów magisterskich.

Również Collegium Medicum UMK z siedzibą w Bydgoszczy nie dostosowało programu studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo do tych wymagań. Co więcej, w konkretnych przypadkach, poruszonych przez Panią Poseł Annę Sobecką, na studia pielęgniarskie błędnie rekrutowano osoby z uprawnieniami położnej, a są to odrębne zawody; w związku z tym nie ma możliwości niejako ˝wzajemnego zaliczenia˝ praktyki zawodowej z drugiego zawodu.

W konsekwencji zatem osoby te nie osiągnęły określonego w standardzie wymiaru kształcenia 6.100 godzin. Jak się okazało na podstawie naszych ustaleń, nie osiągnęły nawet poziomu 4.780 godzin, przewidzianego dla licencjatu.

Dlatego samorząd pielęgniarski odmówił im potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, a w rezultacie odmówił wydania prawa wykonywania zawodu.

Taka sytuacja, jaka miała miejsce na CM UMK w Bydgoszczy, była niestety udziałem wielu absolwentów studiów pielęgniarskich w kilkunastu uczelniach.

Po zidentyfikowaniu istoty i skali problemu, w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy udziale samorządu pielęgniarskiego i szkół wyższych, uzyskaliśmy zobowiązanie rektorów szkół wyższych (w tym Collegium Medicum UMK), iż na koszt uczelni zorganizują kształcenie uzupełniające, pozwalające doprowadzić poziom kształcenia absolwentów do przewidzianego prawem wymiaru godzin.

Chcę podkreślić, że w naszym działaniu mieliśmy na względzie życiową sytuację absolwentów, dla których odmowa stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przez samorząd pielęgniarski (zgodna skądinąd z prawem) stanowiła bolesne i niezasłużone doświadczenie, zważywszy, że podjęli oni studia właśnie w celu uzyskania tych uprawnień. Dlatego staraliśmy się uczynić wszystko, aby osoby te mogły spełnić wszystkie przesłanki do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Problemy poruszone przez Panią Poseł Annę Sobecką dotyczyły materii wrażliwej społecznie i skomplikowanej prawnie, przeto wymagały wnikliwego zbadania.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Anna Gręziak

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2006 r.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7709 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Kilka ofert pracy dla pielęgniarek.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek w szpitalach Przeglądy ofert pracy, jakie prezentujemy na Portalu są dla pielęgniarek i położnych źródłem informacji. Zbiór kilku ofert,…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Eleganckie żakiety medyczne dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Nowości w Sklepie Pielęgniarek i Położnych Niedawno w Sklepie Pielęgniarek i Położnych pojawił się nowy model pięknego fartuszka/tuniki, który ma dłuższy krój…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – od 1 lipca sześć poziomów uprawnień zawodowych w siatce płac.

4 min czytania
Kwalifikacje zawodowe posiadane przez daną pielęgniarkę czynnikiem determinującym wysokość wynagrodzenia W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych poinformujemy użytkowników pielegniarki.info.pl…
Komentarze