Artykuł z gazety branżowej czytanej w 600 szpitalach – zobacz sensowne stanowisko pań w czepkach w sprawie żądań skierowanych do ministra zdrowia. Potem pomroczność jasna i po 26 dniach podpisane porozumienie o godz. 22.47. Postulaty sobie, porozumienie sobie. Jaki związki mają autorytet wśród pielęgniarek i położnych?

3 min czytania
AktualnościPorozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

 


Bydgoszcz, dnia 13.06.2018 r.

ZK-623/VII/2018

S T A N O W I S K O ZARZĄDU KRAJOWEGO
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po zapoznaniu się z końcowymi propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz po przeprowadzeniu dyskusji, zmuszeni jesteśmy odrzucić zaproponowany pakiet zmian.

Ocena Zarządu Krajowego OZZPiP jest jednoznaczna. Przekazane propozycje są w naszym przekonaniu NIEWYSTARCZAJĄCE, w szczególności z dokonywanymi równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy i ratowników medycznych, a także wysoce niekorzystnymi i dyskryminującymi pielęgniarki i położne zapisa
mi Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), które – przypominamy – wprowadzone były w brzmieniu nieakceptowanym przez OZZPiP.

Zarząd Krajowy OZZPiP zwraca również uwagę, że propozycja końcowa Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ jako warunki brzegowe do zawarcia Porozumienia w żaden sposób nie spowoduje odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zdiagnozowanych w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

W ocenie Zarządu Krajowego OZZPiP konieczna jest zatem ponowna ocena działań, jakie chce osiągnąć Rząd RP w celu zapewnienia właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, w jaki sposób Rząd RP zamierza w rzeczywistości zadbać o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, w jaki sposób Rząd RP zabezpieczy  liczbę wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i położniczej na należytym poziomie oraz jakie podejmie działania powodujące wzrost atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej.

Zarząd Krajowy OZZPiP stara się szukać różnych możliwości rozwiązania KRYZYSU, jaki powstał w Polsce w kwestii wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych. W tych warunkach domagamy się wprowadzenia przez stronę rządową i NFZ zmian w następujących obszarach:

1/ Zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przynajmniej w zakresie znacznego podwyższenia współczynników pracy przypisanych dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Szczególnie wrażliwa jest kwestia pozostawienia na niezmienionym poziomie współczynnika pracy 0,64 w Lp. 9 Załącznika do ustawy. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego.

2/ Potwierdzenia gwarancji działania podwyżki 4 x 400 zł brutto brutto po 31.08.2019 r., ale także strategicznej decyzji nakazującej pracodawcom włączenie od 01.09.2018 r. pielęgniarkom i położnym z ww. kwot przynajmniej kwoty 1.200 zł miesięcznie brutto do wynagrodzenia zasadniczego.

3/ Podniesienia rangi zawodu pielęgniarki i położnej m.in. poprzez realizację propozycji rozszerzenia podwyżki 4 x 400 zł brutto brutto o kolejne dodatkowe kwoty przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom na podstawie OWU. Decyzja o terminie uruchomienia tej wypłaty musi być szybsza niż pierwotna propozycja strony rządowej i winna obejmować wszystkie rodzaje świadczeń, dla których działa obecna podwyżka 4 x 400 zł brutto brutto.

4/ Wprowadzenia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). Oczekujemy, aby końcowy efekt zmian spowodował nałożenie na świadczeniodawców obowiązku spełnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (w tym wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji), od spełnienia którego uzależnione będzie otrzymanie lub utrzymanie kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zakresy minimalnych norm zostały wynegocjowane w Ministerstwie Zdrowia jeszcze w 2015 r. i oczekiwane jest bezwzględne wprowadzenie ich do realizacji.

5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami ponownej oceny realizacji warunków ewentualnego Porozumienia oraz zrewaluowanie realizacji jego postanowień najpóźniej w styczniu 2020 r. OZZPiP domaga się również pilnej realizacji innych kwestii zdiagnozowanych w dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w różnych pozostałych obszarach negocjowanych przez Strony, jednak warunki brzegowe do zawarcia ewentualnego porozumienia zostały określone w ww. punktach.

             Przewodnicząca
        Ogólnopolskiego Związku  
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
                Krystyna Ptok

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze