Awantura w sejmie o nowe programy specjalizacji pielęgniarek i położnych.

7 min czytania
AktualnościProjekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów
Awantura w sejmie o nowe programy specjalizacji pielęgniarek i położnych.
.
.
Projekt ministerstwa zdrowia w zakresie zmian w wykazie specjalizacji oraz kursów dla pielęgniarek i położnych wzbudził duże zainteresowanie wśród użytkowników Portalu. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zagadnieniu można znaleść w aktualnościach – projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i położnych. PONAD 450 KOMENTARZY!
W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 roku zapisano, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie do dnia 23 sierpnia 2013 roku ogłosi na swojej stronie internetowej nowe, pod względem treści nauczania i umiejętności, programy które będą podstawą do prowadzenia kształcenia w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.

Teraz ministerstwo zdrowia chce zmiany ustawy, bo nowych programów nie opracowano! Dodatkowo bulwersuje fakt, że na opracowanie nowych programów ministerstwo zdrowia chce 3 milionów złotych! 13 KOMENTARZY!
Poniżej przezentuję wybrane wypowiedzi z protokołu posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 roku.
Mariusz Mielcarek

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

Panie ministrze, panie przewodniczący, szanowni państwo, powiem, że ze zdumieniem przyglądam się, jak w ostatniej chwili, gdy przepis przestaje obowiązywać, zabieramy się szybko do roboty i liczymy, ile dni ma Sejm i Senat oraz prezydent na podpisanie ustawy.
Czy jest ktoś z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na dzisiejszym posiedzeniu? Czy może nam wyjaśnić, co przez dwa lata robiono w Centrum? Jakie prace wykonano? Dlaczego tych prac nie wykonano?
Przez całe życie zajmuję się opracowywaniem różnych programów i zmianami różnych programów kształcenia i doprawdy, ani zawód pielęgniarki, ani zawód położnej, najstarszy z zawodów świata – starszy od najstarszego zawodu – nie są takimi zawodami, które są nieznane i nieznane są programy kształcenia. Wiadomo, jak się je kształci i jakie trzeba mieć kwalifikacje. Są to zawody o utrwalonej pozycji. Co robiono przez dwa lata, że nagle potrzeba 2.641.500 zł na to, żeby te programy kształcenia podyplomowego opracować? Czy coś w tej sprawie zrobiono? Czy jakieś prace zostały wykonane? Czy te prace trzeba dokończyć? Czy wdrożono jakieś programy i dokonuje się ewaluacji tego, co zrobiono? Co robiło kierownictwo tej instytucji – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych? Co robiło Ministerstwo Zdrowia, które nadzoruje to Centrum? To są po prostu rzeczy niebywałe.
Od półtora roku, od kiedy jestem posłem obecnej kadencji, kolejną ustawę rozpatrujemy w takim samym pospiesznym trybie, bo coś się kończy. Zgłoszę się z tym do pani marszałek i do Trybunału Konstytucyjnego. To jest rzecz niemożliwa. Nie wiem, co robi Centrum Legislacyjne Rządu, że nie pilnuje, żeby ustawy były w odpowiednim czasie nowelizowane. Dzisiaj dowiadujemy się, że nic nie jest przygotowane, że za dwa lata będziemy kształcić według tych samych programów, a przecież programy kształcenia i pielęgniarek i położnych zmieniły się istotnie. O co tu chodzi, wyjaśnijcie to państwo.
Naprawdę bardzo szanuję pana ministra Soplińskiego, ale żeby pan występował w obronie czegoś, co jest ewidentnym nadużyciem urzędniczym, co nie powinno się nigdy zdarzyć, co jest żenujące w najwyższym stopniu – tego, niestety, nie rozumiem. Szkoda czasu na to, żeby zbierał się parlament – żeby była pełna sala 118 – i debatował nad czymś, co naprawdę powinno być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które nie wykonują obowiązków.
Obowiązkiem szefa jakiejkolwiek instytucji, w szczególności publicznej, jest przestrzeganie ustaw. Jeżeli ta ustawa nie była wykonana, to trzeba nam to było powiedzieć rok temu. Trzeba było przedstawić stan realizacji tego przepisu, a nie przychodzić do nas na 6 tygodni przed końcem terminu i mówić, że musimy to zrobić, bo coś się stanie. W dodatku, cała rzecz od początku do końca jest nieprzemyślana i będziemy potem robić to samo. Dziękuję bardzo.

Poseł Czesław Hoc:

(…) Bardzo zastanawiający jest dla mnie fakt, że na opracowanie tych programów przewidzieliście ponad 3 mln zł, bo 2641 tys. zł plus dodatkowe 480 tys. zł to jest ponad 3 mln zł. Opracowanie programów dla szkoleń, opracowanie programów dla kursów – mam prawo przypuszczać, że nie macie odpowiednich biur i osób, które w zakresie swoich obowiązków mają opracowanie pewnych programów. Są chyba jakieś biura, są doradcy, administracja. Teraz chcecie przeznaczyć dodatkowe pieniądze – aż ponad 3 mln zł – dla tych osób, które wykonują swoje obowiązki. To, po pierwsze.
A po drugie, jeśli teraz dowiaduję się z prasy codziennej, że za 2012 r. administracja resortu zdrowia już dostała nagrody i premie, to chcę się oficjalnie zapytać – za co te premie i narody, skoro tego nie przygotowaliście i za pięć dwunasta, ścieżką poselską, bo rządową nigdy byście nie zdążyli… Coś tu nie gra. Jeszcze przygotowane dodatkowe ponad 3 mln zł za opracowanie programowania. Nie dość, że jesteśmy całkowicie spóźnieni, że będziemy to robić na łapu capu, to jeszcze różnego rodzaju apanaże, to jeszcze dowiadujemy się o wynagrodzeniach i premiach. Jest to bardzo niepokojące, niespójne i niesprawiedliwe w sytuacji kryzysu. Dlatego myślę, że tu nie wyjdziemy z jedną receptą. (…)

Poseł Anna Zalewska:


Bardzo dziękuję. Państwo przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście, panie ministrze, powiem tak – brakuje słów. Po pierwsze, pan przewodniczący Orzechowski mówił o tym, że szkolenia będą się odbywać. Nie będą, bo ustawodawca kazał zmienić podstawy programowe. Żadne szkolenie nie może się odbyć bez wypełnienia woli ustawodawcy. (…)
Po trzecie, chcę zapytać, kto stracił pracę w związku z tym, że nie została wypełniona wola ustawodawcy. Kto był odpowiedzialny za wdrożenia? Proszę o imiona i nazwiska. Kto monitorował i nadzorował to wdrożenie? Na jakim to jest etapie? Ile to już kosztowało? (…)

Poseł Anna Zalewska:


Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście nie uzyskałam odpowiedzi na żadne pytanie. Z wypowiedzi pana ministra wiem na pewno, że nic nie zostało zrobione przez dwa lata. Czyli, uznaję, że nikt nie zauważył, że zmieniła się ustawa. Nie podano mi, kto jest za to odpowiedzialny.
(…) Nikt nie poniesie odpowiedzialności, a państwo będą mieć wymówkę i będą opowiadać historie, jak to polski parlament nie szanuje polskich pielęgniarek i położnych.
Jeszcze raz pana ministra pytam – kto fizycznie był za to odpowiedzialny? Za wdrożenie, za monitorowanie. Jakie rozmowy się odbyły? Jakie konsekwencje zostały wyciągnięte? Przecież to jest tak proste pytanie, że już prostszego nie ma. (…)

Poseł Dariusz Piontkowski:


To jeszcze raz poprosimy o informację – kto formalnie w ministerstwie nadzoruje Centrum? Jakie podejmował działania, aby to Centrum dotrzymało terminów ustawowych przygotowania nowych podstaw programowych? Chcielibyśmy usłyszeć – co robiono i w jakim okresie? Czy były jakieś zmiany personalne w Centrum, które uniemożliwiały przygotowanie tych podstaw programowych według nowej ustawy? Pytanie bardziej ogólne – czy w przypadku programów kształcenia, przygotowanych chociażby przez uczelnie, też jest wymagany tak długi okres na to, żeby stworzyć czy zmodyfikować istniejące dotychczas programy? Czy uczelnie każdorazowo, dla modyfikacji – jak rozumiem – trzech podstaw programowych, wydają tak duże miliony? Czy za każdym razem zmiana programu kształcenia kosztuje około milion złotych? Tak można tu średnio wyliczyć. Dziękuję.

Podsekretarz stanu w MZ Aleksander Sopliński:

(…) Za opracowanie nowego programu kształcenia pielęgniarek i położnych odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Jednak, żeby opracować nowe podstawy programowe trzeba powołać ekspertów, którzy to zrobią. (…) Środki te są potrzebne na zapłacenie za opracowanie nowych programów – tak, jak to określała ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – które w ciągu dwóch lat miały być opracowane. Nie zostały one opracowane, natomiast dla Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest to dodatkowe zadanie. Jest to dodatkowa praca, na którą trzeba mieć odpowiednie środki. (…)
Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność, to odpowiedzialność i nadzór nad kształceniem pielęgniarek i położnych oraz nad Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ma minister zdrowia.

Poseł Anna Zalewska:

Panie przewodniczący, pan minister niestety mija się z prawdą. Jeżeli nie zostaną zmienione podstawy programowe, to szkolenia będą się odbywać, ale będą one wyłącznie kontynuacją tego, co zostało rozpoczęte, przy czym będą wygasać do czasu zmiany podstawy programowej. Tak mówi ustawodawca – który zobowiązał do tego, aby do końca br. zmienić podstawy programowe. Nie ma podstawy prawnej – jeżeli jest, to proszę, niech pan minister pokaże artykuł i przepis, bo być może ja tego przepisu nie pamiętam – na mocy której będzie można rozpocząć kurs bez zmiany podstawy programowej. (…) Cieszę się, że dla pana przewodniczącego wypowiedzi pana ministra były wyczerpujące. (…) One wyczerpały moją cierpliwość, bo dowiedziałam się z nich tylko jednego – że przez dwa lata nikt nic nie zrobił, w tym Ministerstwo Zdrowia. (…)

Poseł Anna Zalewska:
(…) Uważam – bo mnie martwi ten lekceważący ton odnośnie do rażącego naruszenia prawa, złamania ustawy, dlatego że ktoś nawalił – że nie będę za to odpowiadać. Jestem posłem opozycji. Nie reprezentuję polskiego rządu, który służbę zdrowia generalnie ma w głębokim poważaniu…

Przewodniczący poseł Jarosław Katulski:

Ale, pani poseł, nie w takich słowach. Nie jest pani upoważniona, żeby takie oceny wygłaszać. W każdym razie, nie na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Nie o tym rozmawiamy.

Poseł Anna Zalewska:

Jestem posłem Rzeczypospolitej i to, jak funkcjonuje służba zdrowia, to jest ewidentny przykład tego, jak lekceważy się pracowników służy zdrowia…

Przewodniczący poseł Jarosław Katulski:

Nie może pani imputować rządowi, że lekceważy ochronę zdrowia.
Poseł Anna Zalewska:

Ależ oczywiście, bo to jest przykład.

Przewodniczący poseł Jarosław Katulski:

To w żaden przypadku nie jest przykład tego i naprawdę proszę się powstrzymać od tego typu uwag.

Poseł Anna Zalewska:

Jestem posłem Rzeczypospolitej, nikogo nie obrażam. W sposób jednoznaczny oceniam pracę rządu.

Poseł Krystyna Skowrońska:

Jestem posłem Rzeczypospolitej Polskiej i w interesie tych wszystkich, których projekt ustawy dotyczy, mam prośbę do pana przewodniczącego, żebyśmy skończyli dyskusję na tym poziomie i przystąpili do powołania podkomisji. O ileś godzin to przyspieszymy, co jest ważne dla środowiska pielęgniarek i położnych. Dziękuję bardzo.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze