Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek 2022 – wykaz miejsc szkoleniowych.

6 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek 2022 – wykaz miejsc szkoleniowych.

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych 2022 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2022 roku minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

źródło: mz.gov.pl 

Na przykładzie poprzednich lat, można założyć, że miejsc dofinansowanych będzie znacznie więcej. Dlaczego? Ministerstwo zdrowia ogłasza przetargi na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji. Potencjalni organizatorzy składają deklaracje w zakresie kosztów jednego miejsca szkoleniowego. W 2020 roku najwyższa kwota za prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego, w postępowaniu przetargowym wynosiła 2 450 PLN. Najniższa 1 640 PLN. Efektem takiego stanu rzeczy są spore oszczędności, które zostają po rozdysponowaniu 2 525 miejsc szkoleniowych. Te oszczędności pozwalają na dofinansowanie kolejnych miejsc szkoleniowych. Tym sposobem w 2020 roku można było dofinansować nie 2 525 miejsc ale 3 250. Zapewne sytuacja powtórzy się w 2022 roku.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

WojewództwoLiczba miejsc
Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek
i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r.
dolnośląskie2001. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
9. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
10. R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
11. R. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA
kujawsko-pomorskie751. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4. R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA
5. R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA
6. R. Pielęgniarstwa neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
lubelskie1251. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
6. R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
7. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA
lubuskie1001. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
5. R. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących REZERWA
6. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
7. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
łódzkie1751. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8. R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
9. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
10. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
małopolskie2001. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
9. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
10. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
11. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
mazowieckie3251. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
10. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek
11. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
12. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
13. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
14. R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
15. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
16. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
opolskie1501. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
7. R. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
9. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
podkarpackie1501. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
7. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
9. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

Ciąg dalszy poniżej…

WojewództwoLiczba miejsc
podlaskie751. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
5. R. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek REZERWA
6. R. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
pomorskie150 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
6. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
7. R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
9. R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
śląskie325 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
11. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
12. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
13. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
14. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
15. R. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
16. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
świętokrzyskie1251. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
6. R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
7. R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
warmińsko-mazurskie1001. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
6. R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
7. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
wielkopolskie1501. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
7. R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
8. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
9. R. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
zachodniopomorskie100 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
5. R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
6. R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
7. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA

źródło: mz.gov.pl 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 7

Bądź pierwszym, który oceni wpis

618 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowaSklep Pielęgniarek i Położnych

Nowoczesne podręczniki dla pielęgniarek.