bogdii pyta na forum Portalu: Ponad półtora miliona podatników może stracić od 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus. CZY TO OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC KONTRAKTÓW???

5 min czytania
Aktualności

 

Pierwszy aspekt dotyczy samej możliwości wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w np. zakładach opieki zdrowotnej. W tym zakresie samorząd pip był orędownikiem ustawowego zakazu wykonywania indywidualnej praktyki czyli de facto działalności gospodarczej przez pielęgniarki i położne. Dlatego rok 2005 zapisze się w pamięci wielu pielęgniarek i położnych jako czas kiedy samorząd zawodowy forsował regulacje prawne zakazujące wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych. Władze korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych tak się przejęły rolą , że musiał interweniować…. Trybunał Konstytucyjny. Pomysłodawcy zakazu do tej pory nie zdobyli się na słowa: PRZEPRASZAMY.

’Nasi’ przedstawiciele nadal drążą temat legalności umów cywilnoprawnych w zoz. Na spotkaniu zespołu ds. warunków pracy, który funkcjonuje w ramach Międzyresortowego Zespołu do  spraw Opracowania Zasad Wynagradzania i Zatrudniania w Ochronie Zdrowia przedstawiciele naszego środowiska zawodowego w dniu 9 października zgłosili wniosek do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie opinii prawnej zawierającej odpowiedz na następujące pytania:

  • Czy w zakładach opieki zdrowotnej mogą by zatrudnione osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
  • Czy praca pod nadzorem może być wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Czy praca na podstawie umowy o pracę na część etatu oraz umowa cywilnoprawna na pełnienie dyżurów medycznych jest zgodna z prawem.

Kolejnym zagadnieniem rzutującym na pierwszy aspekt omawianego zagadnienia, czyli legalności wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych są tegoroczne zmiany w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Czego dotyczą te zmiany:

  • Od 1 stycznia 2007 roku w publicznych zakładach opieki zdrowotnej pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej, a także grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych nie mogą prowadzić na terenie publicznego zoz działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład, z wyjątkiem świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii,
  • Ustawa nakazuje zakładom opieki zdrowotnej w terminie do dnia 31 grudnia 2006 prowadzoną działalność dostosować do wymogów ustawy z dnia 14 maja 2004 roku.

Wobec powyższego stanu rzeczy prawnicy będą mieli za zadanie określenie znaczenia zapisów „na terenie publicznego zoz” oraz  „prowadzić działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych”. Zapewne interpretacja tych zapisów zostanie wypracowana w orzecznictwie sądowym.

Natomiast można stwierdzić, że takie zapisy w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie zamykają drogi pielęgniarkom i położnym do wykonywania zawodu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ramach indywidualnej, specjalistycznej praktyki. Należy zwrócić uwagę, że powyższe zapisy ustawowe zakazują działalności konkurencyjnej na terenie publicznych zoz-ów.  Wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z uprawnień jakie daje samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej artykuł 35 ustawy o zoz, który brzmi: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne, zwanego dalej 'zamówieniem’: osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Wobec powyższego w sytuacji kiedy publiczny zoz zaprasza na podstawie art. 35 osobę wykonującą zawód pielęgniarki lub położnej do udzielania na jego terenie świadczeń zdrowotnych to nie można mówić w takim przypadku o działalności konkurencyjnej. Prawnicy uważają, ze w takim przypadku indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej nie „prowadzi działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń”, gdyż  zastępuje publiczny zakład opieki zdrowotnej w realizacji jego zadań.

 

Podsumujmy stan prawny w zakresie pierwszego aspektu dotyczącego samej możliwości wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w np. zakładach opieki zdrowotnej.

Po pierwszym stycznia 2007 roku pielęgniarki i położne nadal będą mogły wykonywać indywidualną, specjalistyczną praktykę na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej na postawie umowy o zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Drugi aspekt interesującego nas zagadnienia dotyczy, krótko mówiąc sprawy opodatkowania umów cywilnoprawnych czyli tzw 'kontraktów’. Całe zamieszanie spowodowane jest nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 października 2007 roku / poprawki senatu do tej ustawy sejm głosował w dniu 16 listopada !/.

 

Ustawa ta wprowadza nową definicję pojęcia działalności pozarolniczej:

 

„Art. 5b. 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)   odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)   są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)   wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

 

Jaki mamy skutek tego zapisu. Otóż większość pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki w zoz nie będzie miała statusu przedsiębiorcy. To, że miała dotychczas status przedsiębiorcy powodowało, że mogła przedstawić zleceniodawcy rachunek. Następnie odprowadzała podatek do urzędu skarbowego i składki na ubezpieczenie do zus. Od pierwszego stycznia będzie mogła nadal wykonywać swoją działalność, ale jej dochody zlecający opodatkuje i potrąci składkę zus tak samo jak by to była umowa o pracę. Na zleceniodawcy będzie ciążył obowiązek prawidłowego opodatkowania i uzusowienia dochodu zleceniobiorcy.

 

Omawiane zmiany spowodują ogromne zamieszanie 'interpretacyjne’ i organizacyjne w zoz. Jeśli w Polsce funkcjonują całe szpitale w których wszystkie pielęgniarki pracują w oparciu o kontrakty to wejście w życie wyżej opisanych zmian to dla tych zakładów to prawdziwe 'trzęsienie ziemi’. 

Jeśli pielęgniarki pracujące na kontraktach zdecydują się na przejście na umowę o pracę to dodatkowym problemem będzie zapotrzebowanie na zwiększoną liczbę personelu pielęgniarskiego. Natomiast dla zleceniobiorców omawiane zmiany oznaczają znaczny spadek dochodu.

 

I jeszcze jedno. Ta sprawa dotyczy nie tylko pielęgniarek i położnych. Dotyczy wszystkich obywateli którzy wykonują swoją pracę w ramach tak zwanego 'samozatrudnienia’. Tych osób w Polsce jest milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy!

Posłowie i rządzący stawiają podatników w bardzo trudnej sytuacji. Wprowadzają poważne zmiany w systemie podatkowym na 46 dni przed nowym rokiem podatkowym. Pielęgniarki i położne na realich ekonomicznych obowiązujących przed zmianami budowały swoją pszyszłość i swoich rodzin. Dziś sejm i rząd stawia je w bardzo trudnej sytuacji.

 

WNIOSKI: Od stycznia 2007 roku 'kontrakty’ nie są zakazane. Będą znacznie mniej korzystne finansowo, zarówno dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

 

Warto poczekać na interpretacje poniżej cytowanych zapisów przez prawników i doradców podatkowych:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Dużo będzie zależało od treści umowy 'kontraktowej’  pomiędzy zleceniodawcą a zlecenobiorcą.

 

 

Mariusz Mielcarek   

   

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze