Brak pielęgniarek? Nadciąga katastrofa? Nic podobnego! Wiceminister zdrowia Zbigniew Król: "W skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego".

3 min czytania
AktualnościBrak pielęgniarekNormy zatrudnienia
Brak pielęgniarek? Nadciąga katastrofa? Nic podobnego! Wiceminister zdrowia Zbigniew Król: "W skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego".

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego

 

Szanowny Pani Ministrze!

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia – datowanego na 12 kwietnia br. – zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, który to projekt określa nowe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, proszę o szczegółową informację dotyczącą spodziewanych skutków organizacyjnych i finansowych tej regulacji dla szpitali województwa śląskiego.

Zgodnie z regulacją przewidzianą w ww. projekcie nowe wskaźniki zatrudnienia dla pielęgniarek powinny wynosić 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wieloletnia zła polityka kształcenia nowych kadr pielęgniarskich przez rządy PO-PSL sprawiła, że na naukę tego zawodu decydowała się coraz mniejsza liczba chętnych, a część z osób, które ukończyły z sukcesem edukację i tak wybierały ostatecznie pracę poza swoim zawodem lub w wyuczonym zawodzie jednakże poza granicami naszego kraju, co doprowadziło do braku wykwalifikowanych pielęgniarek na rynku pracy.

Na przykładzie szpitala powiatowego w Jaworznie wprowadzenie określonych w projekcie wskaźników wygeneruje konieczność wzrostu zatrudnienia pielęgniarek z obecnych 190 etatów (tylko w części szpitalnej) do 236 etatów, co stanowi prawie 25% wzrostu zatrudnienia. Oczywiście zatrudnienie to określane jest przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek w tym podmiocie leczniczym.

Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem wprowadzenia podwyższonych norm zatrudnienia pielęgniarek są rzecz jasna skutki finansowe tej regulacji, które liczyć należy w stosunku do całego zatrudnionego personelu pielęgniarskiego.

W świetle powyższych faktów proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaki jest przewidywany wzrost zatrudnienia pielęgniarek, konieczny do wypełnienia planowanych norm zatrudnieniowych we wszystkich podmiotach leczniczych województwa śląskiego przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek i czy obecnie na rynku pracy jest taka ilość pielęgniarek, które mogłyby być zatrudnione w związku z planowanymi w/w uregulowaniami?

2. Jaki skutek finansowy wygeneruje zwiększone zatrudnienie zaplanowane w przedmiotowym rozporządzeniu w skali województwa śląskiego oraz z jakiego tytułu i w jaki sposób środki na sfinansowanie tego zatrudnienia zostaną przekazane do podmiotów leczniczych?

3. Czy w chwili obecnej jest możliwe dokładne oszacowanie skali wzrostu kosztów działalności szpitali? Jest to bowiem niezbędne do planowania dalszej ich działalności. Szpitale bowiem nie mają wolnych zasobów finansowych, z których mogłyby pokryć zwiększone koszty swojej działalności statutowej.

Dariusz Starzycki

Poseł na sejm RP 

8 maja 2018 roku


Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Pana Dariusza Starzyckiego, Posła na Sejm RP, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło analizę możliwości spełnienia postulowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o dane wykazywane przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Analiza danych NFZ odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, iż w skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego.

Ponadto wyniki analizy przeprowadzonej z perspektywy województwa śląskiego również wykazały wystarczającą liczbę aktualnie zatrudnionego personelu pielęgniarskopołożniczego u świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego do spełnienia proponowanych norm zatrudnienia.

Niemniej jednak, należy zauważyć, iż nawet w sytuacji gdy całkowita liczba personelu realizująca świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w perspektywie kraju jest wystarczająca, to może dochodzić do migracji personelu pomiędzy poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, świadczeniodawcami lub województwami w celu spełnienia norm przez poszczególne podmioty.

W związku z faktem, iż w perspektywie globalnej liczba personelu aktualnie realizującego świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego jest wystarczająca do spełnienia norm zatrudnienia wprowadzana zmiana nie powinna mieć wpływu na budżet płatnika publicznego.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Zbigniew Król
Podsekretarz Stanu

8 czerwca 2018 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze