Co słychać w władzach izby pip? Władze Naczelnej Izby pip odwołują dwóch wiceprezesów. Władze Okręgowej Izby pip: "takie zachowanie jest bezprawne"!

4 min czytania
Aktualności

Stanowisko
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania Wiceprezesów Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Małopolska okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych w celu odwołania Wiceprezesów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Tadeusza Wadasa i Marii Kalety. Zarówno wniosek o odwołanie, jak i uchwała Rady Naczelnej pozbawione są jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego i prawnego. W kontekście powagi funkcjonowania i obowiązków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazanie we wniosku, iż odwołanie ma nastąpić z powodu ,,utraty zaufania" bez sprecyzowania na czym ta utrata zaufania ma polegać wskazuje, iż celem działania osób podejmujących akcję odwołania Wiceprezesów Naczelnej Rady nie była ochrona interesu środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych a swych własnych partykularnych interesów.

Wskazywany nieoficjalnie, jako przyczyna odwołania fakt podjęcia przez Delegatów na XXX Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w dniu 13 marca 2013 r. stanowiska nr 1 w przedmiocie reorganizacji samorządu pielęgniarek i położnych pokazuje, iż uchwała o odwołaniu Wiceprezesów stanowi niedopuszczalna, próbę dyscyplinowania niezależnego najwyższego organu okręgowej izby jakim jest Zjazd przez Radę Naczelną. Takie zachowanie jest bezprawne i narusza ustawowe zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w szczególności niezależność okręgowych izb. Co należy podkreślić, Zjazd okręgowy jest organem całkowicie niezależnym od Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych. Próba dyscyplinowania Delegatów Okręgowego Zjazdu przez Naczelną Radę poprzez odwetowe odwołanie Wiceprezesów rady stanowi rażące naruszenie przepisów prawa, jak zasad funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia wniosku o odwołanie Wiceprezesów, za takie nie może być uznane lakoniczne stwierdzenie o ,,utracie zaufania" i nie wskazanie przyczyn merytorycznych, mających uzasadniać ich odwołanie, narusza powagę funkcjonowania Naczelnej Rady jako organu Samorządu zawodowego.
Podjęte stanowisko było autonomicznym wyrazem woli Zjazdu Okręgowego. Ze stanowiskiem tym można się zgodzić albo nie zgodzić, nie można mu jednak zarzucić, iż jest niezgodne z prawem. Zjazd okręgowy jest najwyższym organem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych uprawnionym do podejmowania stanowisk w przedmiocie organizacji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Inne organy okręgowych izb czy też Rada Naczelna może mieć w tym temacie inne zdanie, co jest sytuacją normalną w demokratycznym państwie prawa jakim jest Rzeczypospolita Polska. Konstytucja RP gwarantuje każdemu, w granicach obowiązującego prawa swobodę prezentowania stanowisk. Nalezży podkreślić, że Tadeusz Wadas i Maria Kaleta uczestniczy|i w obradach
XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów MOIPiP jako Delegaci a nie Wiceprezesi Naczelnej Rady. Wyciąganie konsekwencji od osób, które nie miały żadnego wpływu na podjęcie stanowiska przez Zjazd Okręgowy, wskazuje na instrumentalne traktowanie samorządu zawodowego. Podjęta uchwała o odwołaniu Wiceprezesów Rady Naczelnej to bezprecedensowa próba bezprawnego dyscyplinowania jednego organu samorządu przez drugi organ w sposób rażąco naruszający ustawowe zasady funkcjonowania samorządu zawodowego. W historii polskiego samorządu zawodowego taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy i jest w tym zakresie bardzo niebezpiecznym precedensem.
Wydaje się, że wbrew intencji osób podejmujących działania odwetowe i mające zdyscyplinować Delegatów Okręgowego Zjazdu na skutek podjętych przez te osoby działań dyskusja na temat reorganizacji samorządu zawodowego wykracza poza ramy samorządu zawodowego i staje się dyskusją publiczną o znacznie szerszym zakresie. W dyskusji tej, zgodnie z zasadami demokracji każdy może przedstawić swoje stanowisko ze wskazaniem merytorycznych argumentów za istnieniem określonej ilości izb z ich ewentualnym powiązaniem z podziałem terytorialnym kraju.

 ———————————————————————————————————

XXX ZJAZDU DELEGATÓW
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie:
reorganizacji samorządu pielęgniarek i poło_x0016_żnych.

skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ_x0016_nych,
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Poło_x0016_żnych.

 

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ_x0016_nych w Krakowie mając na uwadze art. 7, ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położ_x0016_nych z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) stoją na stanowisku, ż_x0016_e nale_x0016_ży dokonać reorganizacji samorządu w sposób umo_x0016_żliwiający jego sprawne działanie.
 

UZASADNIENIE
Pozostawienie obszarów Izb Okręgowych na poziomie sprzed zmiany ostatniego podziału terytorialnego Rzeczpospolitej jest podziałem sprzecznym z zasadami prawidłowej gospodarki i nieadekwatnym do realnych potrzeb. Pozostawienie małych, liczących kilka tysięcy członków Izb skutkuje negatywnymi zjawiskami, w postaci ograniczeń finansowymi dla ich członków, zamykaniem się we własnych granicach, a co za tym idzie często brakiem współpracy z duż_x0016_ą Izbą na terenie województwa.
Takie rozdrobnienie i brak współpracy powoduje, ż_x0016_e samorząd staje się nieskuteczny, a pielęgniarki /poło_x0016_żne członkowie samorządu są sfrustrowane i niezadowolone z działań, lub też_x0016_ z braku działań.
Zdaniem Delegatów podział terytorialny Izb Okręgowych powinien być zgodny z podziałem terytorialnym kraju, co zdecydowanie ułatwi sprawne zarządzanie.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze