Cudzoziemiec z poza UE kończący polską szkołę pielęgniarską jest zobowiazany odbyć 12-miesięczny staż podyplomowy. W przypadku polskich obywateli takiego wymogu nie ma. Zobacz interpelację poselską w tej sprawie i odpowiedź MZ.

3 min czytania
Aktualności

 

Interpelacja nr 8734 do ministra zdrowia

w sprawie uzyskania przez cudzoziemców prawa do wykonywania zawodu po ukończeniu szkół pielęgniarskich i położniczych

   Szanowna Pani Minister! W związku z napływającymi do mnie pytaniami odnośnie nowelizacji przepisu art. 13 ust. 3 z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602) poprzez uzupełnienie tego przepisu o postanowienie wyłączające z jego regulacji tych cudzoziemców, którzy ukończyli polską szkołę pielęgniarską lub polską szkołę położnych, zwracam się do Pani Minister z interpelacją.

   Obecnie każdy absolwent szkoły pielęgniarskiej lub położnych spoza Unii Europejskiej musi odbyć 12-miesięczny staż podyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu w Polsce. Staż podyplomowy dla cudzoziemców posiadających prawo osiedlenia na terytorium RP nie jest finansowany ze środków budżetowych, co oznacza, że absolwenci starający się o prawo do wykonywania zawodu muszą sami ponieść koszty stażu. Problem polega na tym, że absolwenci tej samej szkoły, tyle że obywatele naszego kraju uzyskują prawo do zawodu po ukończeniu szkoły i nie muszą odbywać stażu podyplomowego. W woj. podkarpackim sytuacja ta dotyczy obywateli Ukrainy. Warto podkreślić, że Polska ze względu na Partnerstwo Wschodnie i starania o włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej powinna starać się o ułatwienia w przepisach polskiego prawa dla obywateli tego kraju. Realizacja projektu obejmuje nie tylko ułatwienia wizowe, preferencje gospodarczo-handlowe, ale także programy pomocowe.

   Z racji wagi problemu i jego postępowania proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy resort kierowany przez Panią rozważa zmianę procedur w przedmiotowej sprawie?

   2. Jakie rozwiązania i ułatwienia zamierza wprowadzić ministerstwo dla absolwentów z innych krajów w celu uzyskania prawa do zawodu?

   Z poważaniem

   Poseł Andrzej Ćwierz

   Jarosław, dnia 10 marca 2009 r.

 


 

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 8734

w sprawie uzyskania przez cudzoziemców prawa do wykonywania zawodu po ukończeniu szkół pielęgniarskich i położniczych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Ćwierza, dotyczącą problemów z uzyskiwaniem przez cudzoziemców prawa do wykonywania zawodu bezpośrednio po ukończeniu polskich szkół pielęgniarskich i położniczych, uprzejmie informuję:

   W zakresie uregulowań wspólnotowych nie ma przepisów, które nakazywałyby traktowanie na równi z obywatelami polskimi cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej, ubiegających się o prawo wykonywania zawodu.

   Aktualne przepisy nakładają na cudzoziemców z krajów trzecich m.in. obowiązek odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego, w przypadku ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub położnych (w tym szkoły wyższej), natomiast w przypadku obywateli polskich taki staż jest obowiązkowy tylko w przypadku ukończenia szkoły pomaturalnej (art. 9 ust. 1 ustawy).

   Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, że przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, które nakładają dodatkowy wymóg odbycia stażu podyplomowego na cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej ani nietraktowanych z nimi na równi, będących absolwentami polskiej szkoły pielęgniarskiej lub położnych, nie są sprzeczne z prawem wspólnotowym.

   Jednocześnie informuję, że przepisy dotyczące równego traktowania wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak zgodnie z art. 37 konstytucji ograniczenie tej zasady może wynikać jedynie z normy ustawowej, co w przedmiotowym przypadku ma miejsce.

   Ministerstwo Zdrowia, zauważając powyższy problem i niejasność obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych w poruszonej przez pana posła interpelacji, aktualnie proceduje nową wersję ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w której odniesie się do konieczności odbywania 12-miesięcznego stażu przez cudzoziemców, absolwentów polskich uczelni.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 6 maja 2009 r.

 

Zobacz także:

Interpelacje poselskie według działów:

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7709 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – od 1 lipca sześć poziomów uprawnień zawodowych w siatce płac.

4 min czytania
Kwalifikacje zawodowe posiadane przez daną pielęgniarkę czynnikiem determinującym wysokość wynagrodzenia W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych poinformujemy użytkowników pielegniarki.info.pl…
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Sąd w sprawie pielęgniarek przesłuchuje świadków.

4 min czytania
Pielęgniarki z kwalifikacjami zapisanymi w 2 grupie siatki płac nie godzą się na niższe wynagrodzenie Poniżej publikujemy wywiad radiowy z panią Mileną…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Wypłaty pielęgniarek po 1 lipca 2023 po PESELU czy widzimisię dyrektorów.

2 min czytania
Poseł o absurdalnym zróżnicowaniu wynagrodzeń pielęgniarek sięgającym kilku tys. PLN Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie ustawowej podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego w…
Komentarze