Degradowanie pielęgniarki do niższej grupy nielegalne.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Degradowanie pielęgniarki do niższej grupy nielegalne.

Jak pracodawcy oszczędzają na wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

Poniżej publikujemy za portalem medexpress.pl fragment wywiadu z panem Michałem Modro – radcą prawnym i przedstawicielem organizacji pracodawców Business Centre Club, delegowanego do Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia. Wywiad został opublikowany w dniu 16 sierpnia 2022 roku, czyli 4 dni po ostatnim posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. 

Redaktor: Na koniec sprawa naprawdę bulwersująca, przed którą przestrzegały związki zawodowe. Otóż zdarzają się pracodawcy, którzy próbują „zaoszczędzić na swoich pracownikach”.

Michał Modro: Sposoby są dwa:

– pierwszy (nazwę go najbardziej popularnym, choć w kontekście całej sytuacji to słowo nie jest do końca adekwatne) poprzez ocenę dokonywaną przez pracodawców, iż dla określenia minimalnego wynagrodzenia obojętna jest kwestia faktycznie posiadanych kwalifikacji, a decydujące są „kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku” (sam napisałem o tym artykuł rok temu https://www.medexpress.pl/minimalne-wynagrodzenia-w-ochronie-zdrowia-zajmowane-stanowisko-wazniejsze-niz-uzyskane-kwalifikacje/82317 jednak nie napisałem jak należy weryfikować okoliczność „kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku„, a o tym za chwilę) – zabieg jest prosty, otóż przyjmuje się, że na danym stanowisku nie są wymagane określone kwalifikacje zgodnie z „Załącznikiem do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”, np. dla pracownika z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją (wskaźnik pracy 1,29) przyjmuje się, ze na danym stanowisku wystarczy osoba wykonujący zawód z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia lub wręcz średnim (wskaźnik pracy 0,94), co w sposób oczywisty prowadzi do przyznania niższej kwoty podwyżki lub wręcz wcale;

– drugi to obejścia regulacji ustawowej poprzez podniesienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przy jednoczesnej likwidacji dodatków stażowych, celowościowych lub innych wypracowanych bonifikat należnych pracownikowi przed przyznana podwyżką.

Redaktor: ​Czy pracodawcom faktycznie uda się poczynić oszczędności w taki sposób jak opisany powyżej?

Michał Modro: Moim zdaniem nie.

Redaktor: Dlaczego?

Michał Modro: Napiszę o tym w innym artykule, ale tak pokrótce przypomnę, że zgodnie z art. 8 Kodeksu pracy (Nadużycie prawa podmiotowego) „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

„Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.” (Art. 9 § 1 Kodeksu pracy).

Dla mnie oznacza to, tyle, że jeżeli dany pracownik został wskazany do oferty, jako posiadający określone kwalifikacje (dzięki czemu pracodawca składając ofertę do NFZ spełnił kryteria wymagane do złożenia oferty, albo rankingujące i otrzymał dodatkowe punkty), to obecnie musi tę umowę wykonywać przy wykorzystaniu zasobów personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach. Tym samy te kwalifikacje, zgodnie z ofertą i umową zawartą z NFZ stają się „kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku”. Pracodawca nie może zasadnie twierdzić, że na danym stanowisku nie są wymagane określone kwalifikacje, skoro, tylko dzięki pracownikowi o tych kwalifikacjach może wykonać umowę zawartą z NFZ i nie może na tym stanowisku zatrudnić osoby bez takich kwalifikacji.

Twierdzenie, że kwalifikacje wymagane przez umowę zawartą z NFZ, nie są „kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku” jest czynieniem przez pracodawcę, ze swojego prawa „użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”.

Zachowano oryginalne brzmienie. 

Zobacz cały wywiad z panem Michałem Modro w artykule pt. Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia, … hit czy kit? 

źródło: medexpress.pl – 16 sierpnia 2022 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.4 / 5. Ilość głosów: 50

Bądź pierwszym, który oceni wpis

554 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze