Dodatek stażowy a praca w dwóch zakładach pracy.

3 min czytania
AktualnościListy i pytania do redakcji

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony/cały etat/ w jednym szpitalu /nazwijmy go A/ a na czas określony /cały etat/ w drugim szpitalu  /nazwijmy go B/. Szpital A wypłaca mi dodatek za wysługę lat /20 procent/a szpital B nie. W szpitalu B mówią, że mogę taki dodatek otrzymywać tylko w jednym szpitalu, czyli A. Czemu tylko w jednym? PS. Posiadam Świadectwa Pracy do zaliczenia 19 lat.

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

1) Kwestię wysługi lat w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej:

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej.

(Dz. U. Nr 91, poz. 408)

Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 181, poz. 1290  z  2007 r.

wyciąg

Rozdział 4a
Szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

"Art. 62d.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Ustalanie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy."

Wobec powyższego jasno wynika, ze ustalanie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy np. regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy. Warto do niego zajrzeć i zorientować się w interesującej nas sprawie.

2) Kwestię wysługi lat w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej reguluje rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 czerwca 1999 r.
W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.
(Dz. U. Nr 52, poz. 543)

Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 160, poz. 1139 z  2007 r.

wyciąg

"§ 8.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.
3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. W przypadku gdy praca w zakładzie, o którym mowa w § 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego."

Warto zwrócić uwagę na powyższy zapis:

"4. W przypadku gdy praca w zakładzie, o którym mowa w § 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego."

Wynika z niego, że jeśli praca w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej jest dodatkowym zatrudnieniem to do wysługi lat nie zalicza się okresu zatrudnienia podstawowego.

Należy dodać, że rozporządzenie to dotyczy tylko zoz prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego albo w zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom. Ponad to warto wiedzieć, że często samodzielne publiczne zoz, zakładowe regulaminy wynagradzania opierają na zapisach rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Powyższe zapisy trzeba odnieść do indywidualnej sytuacji danego pracownika ochrony zdrowia, a tej osoby zadającej pytanie nie znamy do końca.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7710 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

W cztery lata tysiąc pielęgniarek zostało specjalistami w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej ma na celu przygotować pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnychw zakresie opieki…
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka z grupy 2 zarabia według OZZPiP ponad 13 tys. brutto brutto.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podaje obecną wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Pani przewodnicząca Krystyna Ptok w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniu personelu pielęgniarskiego, którą…
AktualnościOferty pracy

Kilka ofert pracy dla pielęgniarek.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek w szpitalach Przeglądy ofert pracy, jakie prezentujemy na Portalu są dla pielęgniarek i położnych źródłem informacji. Zbiór kilku ofert,…
Komentarze