Dodatek zembali dla pielęgniarek 2021. Jest decyzja ministra.

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekWynagrodzenia pielęgniarek
Dodatek zembali dla pielęgniarek 2021. Jest decyzja ministra.


Zembalowe dla pielęgniarek i położnych – posłowie pytają ministra zdrowia

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wypłacania tzw. dodatku zembalowego od 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić zasady finansowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych, zmieniając wypłacany od 2015 roku dodatek "zembalowy". Według planów resortu zdrowia, podwyżki dla personelu medycznego miałyby wpłynąć od 2021 roku do ogólnej puli środków wypłacanych szpitalom za świadczenia medyczne. Tym samym doprowadziłoby to do cięcia często nawet 1 wypłaty pielęgniarek i położnym, ponieważ prezesi i dyrektorzy placówek szpitalnych, za pomocą wywalczonych przez personel medyczny podwyżek, zaczęliby łatać dziury budżetowe, z jakimi ich placówki muszą się mierzyć.

Według rozwiązania proponowanego przez Pana Ministra, nie ma żadnej pewności, że wywalczone 5 lat wcześniej dodatki do pensji, będą dalej wypłacane pielęgniarkom i położnym. Szczególnie w dobie koronawirusa, patrząc na to, ilu rzeczy w szpitalach brakuje do relatywnie dobrego funkcjonowania placówek, pracownicy nie łudzą się, że po zmianach wypłacania dodatku, pieniądze te będą trafiać na ich konta. I choć zdają sobie sprawę, że porozumienie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z MZ i NFZ kończy się w 2021 roku, nie było gorszej możliwej daty do wprowadzenia planowanych przez resort zmian.

To pracownicy ochrony zdrowia stoją na pierwszym froncie walki z pandemią, narażając życia swoje i swoich bliskich. Często pracują na dwa, trzy etaty, tylko po to, żeby usłyszeć z ust przedstawiciela rządu, że "nie starają się wystarczająco". To nieludzkie. W związku z tym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia złoży projekt ustawy, w którym dodatek "zembalowy" zostanie włączony w poczet finansowania placówek szpitalnych?
2. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zapewni, że po wprowadzeniu zmian w finansowaniu placówek medycznych pieniądze z dodatku będą wypłacane należnie pielęgniarkom i położnym?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje systemowe rozwiązania w finansowaniu dodatków w 2021 roku, które wesprą pielęgniarki i położne, szczególnie narażone na zarażenie wirusem SARS-CoV-2?
Z poważaniem

Posłowie na Sejm RP: Maciej Kopiec, Marek Rutka, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Monika Falej

19 październiak 2020 roku

Dodatek zembali dla pielęgniarek i położnych – odpowiedź ministra zdrowia

W odpowiedzi na interpelacje nr 13020 Pana Posła Macieja Kopca wraz z grupa posłów w zakresie dotyczącym wypłaty dodatku tzw. "zembalowego" czyli podwyżek dla pielęgniarek i położnych i nowych zasad ich finansowania uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji.

W związku z postulatami zgłaszanymi przez partnerów społecznych w toku prac ministerialnego Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jak i branżowego Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia oraz Rady Dialogu Społecznego Ministerstwo Zdrowia podejmie inicjatywę legislacyjną przedłużającą dotychczasowy sposób finansowania wzrostów wynagrodzeń wynikających z porozumień zawieranych przez Ministra Zdrowia do lipca 2021 r.

Dotyczy to między innymi wymienionych w interpelacji podwyżek dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Kwestie dotyczące poziomów wynagrodzeń zgłaszane przez pracowników ochrony zdrowia są przedmiotem dialogu Ministra Zdrowia z przedstawicielami zrzeszających ich związków zawodowych prowadzonego zarówno w ramach gremiów Rady Dialogu Społecznego, jak też w formule bilateralnej.

Nadto jednym z wiodących tematów Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia jest dyskusja na temat ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) gwarantującej po 31 grudnia 2020 r. podwyżki wynagrodzeń dla osób wykonujących zawody medyczne, których wzrosty płac są obecnie finansowane odrębnymi strumieniami środków.

Wypracowane propozycje zmian legislacyjnych będą przedmiotem szerokich konsultacji publicznych.

Ponadto Minister Zdrowia podpisał w dniu 1 listopada br. kolejne Polecenie skierowane do Prezesa NFZ gwarantujące przekazywanie środków finansowych podmiotom  leczniczym wskazanym w tym Poleceniu z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), udzielającym świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Działania te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Wobec powyższego przedmiotowe Polecenie pozwala na finansowe docenienie niezwykle trudnej pracy osób wykonujących
zawód medyczny mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Warszawa, 10 listopada 2020

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 32

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze