Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które obejmują grupę 50 pielęgniarek. Dyrektor szpitala – Szpital nie zamierza nikogo zwalniać, tylko 50 pracownikom zamierzamy wręczyć wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. Pielęgniarki mają otrzymać wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. Zmiany mają dotyczyć 4 kwestii:

– kwalifikacji, braku wymagania tytułu magistra

– przynależności do danej grupy zawodowej, czyli przeniesienie pielęgniarek z grupy zawodowej 2. do grupy zawodowej 5.

– zakresu obowiązków, czyli wyłączenie zakresu obowiązków wynikających z tytułu magistra

– związane z tymi zmianami wysokości wynagrodzenia, które zostanie zmniejszone ze kwoty ok. 8 200 zł do kwoty ok 6 400 zł.

Każdy z pracowników, którzy otrzymają nowe warunki będzie nadal zatrudniony na tym samym stanowisku.

źródło: nysainfo.pl – 8 grudnia 2023 roku

Sprawa wynagradzania pielęgniarek w powyższym szpitalu stała się przedmiotem dyskusji na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Jeden z radnych stwierdził: „celem posiedzenia Rady jest aby pielęgniarki miały możliwość przedstawiania swoich racji. Dodał, że do zwołania tej sesji skłoniła ich postawa Starosty, który jest bierny wobec haniebnych działań w stosunku do pielęgniarek”.

Jedna z pielęgniarek podczas sesji stwierdziła:

Dyrektor nie uznał tytułu magistra i nie uznał też tytułu specjalizacji, tłumacząc się tym, że nie wyrażał zgody na podnoszenie kwalifikacji.

Poniżej publikujemy treść wystąpienia jednej z przedstawicielek pielęgniarek ZOZ w Nysie i SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w zakresie zmian systemu wynagrodzeń, które zostało wygłoszone na sesji Rady Powiatu w dniu 10 października 2023 roku.

Przedstawicielka pielęgniarek ZOZ w Nysie podziękowała na wstępie za zaproszenie na sesję i możliwość przedstawienia stanowiska 57 pielęgniarek posiadających najwyższe kwalifikacje zatrudnionych w ZOZ w Nysie. Stwierdziła, że wbrew temu co mówiono nie było żadnej negocjacji. Dyrekcja przedstawiła swoje stanowisko, a nieprzyjęcie stawianych warunków wiązało się ze zwolnieniem z pracy. Od lipca tego roku pełniący obowiązki Pan Jerzy Hajduga dąży do zdegradowania grupy najwyżej wykwalifikowanych pielęgniarek, posiadających specjalizację z tytułem magistra.

W ubiegłym roku Dyrektor Norbert Krajczy zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą, dokonał podniesienia uposażenia wszystkich pracowników medycznych, w tym grupy ww. pielęgniarek. Podpisanie aneksów wiązało się z otrzymaniem rozszerzonego zakresu obowiązków, co zostało uzasadnione przez dyrekcję koniecznością zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami pozostałych pielęgniarek. Już wówczas dyrekcja szpitala musiała zdawać sobie sprawę, że sytuacja finansowa ZOZ-u wygląda niekorzystnie i już wtedy szpital wygenerował straty. Mimo to lipcowa waloryzacja pensji dla wszystkich pracowników została wypłacona według ustawy. W lipcu br. miała miejsce kolejna rewaloryzacja wynagrodzenia. Wszyscy pracownicy medyczni, lekarze, technicy, fizjoterapeuci, diagności, pielęgniarki, ratownicy medyczni podpisali stosowne aneksy do umowy. Tylko z grupą 57 pielęgniarek dyrektor zwołał zebranie, na którym poinformował o złej sytuacji finansowej ZOZ-u.

Stwierdził również, że błędem było uznanie ich kwalifikacji w zeszłym roku i zaproponował przesunięcie do grupy specjalistek z zachowaniem posiadanego wówczas uposażenia, a w razie nieprzyjęcia warunków zagroził wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Na podjęcie tej decyzji pozostawiono pielęgniarkom jedynie trzy dni robocze.

Ze strony grupy pielęgniarek została przedstawiona propozycją zamrożenia ich płac, ale jednocześnie pozostanie w grupie zaszeregowania jako magister ze specjalizacją do momentu poprawy sytuacji finansowej szpitala. Spotkało się to z odmową. Pielęgniarki spotkały się ze Starostą Andrzejem Kruczkiewiczem, który zapewniał o chęci pomocy i wsparciu. Niestety, tylko na tym się to skończyło. Ponadto wystąpiły o opinie prawną, z której wynikało, że działania dyrekcji były bezprawne.

Wystosowane zostało również pismo do Pana A. Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ. Niestety zostało ono bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Ostatniego dnia lipca, pielęgniarki otrzymały aneksy zgodne z grupą zaszeregowania do grupy magister ze specjalizacją i odpowiednim uposażeniem. W międzyczasie dyrekcja nadal dążyła do degradacji tej grupy pielęgniarek. Pan Dyrektor, pomimo sprzeciwów związków zawodowych, zmienił zgodny z ustawą regulamin wynagradzania i w nowym załączniku dotyczącym wymaganych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki i położnej został usunięty zapis z wymaganymi kwalifikacjami, czyli usunął tytuł magistra. Inne grupy pozostały bez zmian.

W dniu 25 września, na drugim zebraniu dyrekcja nadal dążyła do degradacji ww. grupy pielęgniarek. Przedstawione warunki finansowe były gorsze od poprzednich. Stanowisko pielęgniarek pozostało bez zmian.

Kontynuując oznajmiła, że dla 57 pielęgniarek, zgoda na zdegradowanie do niższej grupy wiąże się z zablokowaniem w przyszłości możliwości podwyższania wynagrodzenia według wskaźników ustawy właściwej dla tej grupy. Skonsultowano tę sytuację z opolskimi izbami pielęgniarskimi i radcą prawnym. Przewodnicząca wystosowała pismo do dyrekcji, z którego jasno wynika, że nie znajduje uzasadnienie dla dążenia do uzdrowienia sytuacji finansowej szpitala poprzez obniżenie wynagrodzeń przyznanych na podstawie przepisów prawa.

W dalszej części wystąpienia zaznaczyła, że wynagrodzenia tej grupy pracowników nie stanowią najwyższych uposażeń wśród grup zawodowych zatrudnionych w szpitalu, a zatem nie generują najwyższych kosztów. Szpital w poprzednich latach, także w roku ubiegłym, otrzymywał środki na pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją, tym samym uznając posiadane przez nie wykształcenie i kwalifikacje. W roku 2023 z dnia na dzień postanowiono, że tak wykształconych i wykwalifikowanych pracowników już nie potrzeba w tym podmiocie i zakwestionowano posiadanie tytułu magistra.

Według pielęgniarek uznawanie kwalifikacji nie ma charakteru dowolnego i nie może być polem nadużyć przez pracodawców. Regulamin wynagradzania, jaki ma obowiązywać w ZOZ w Nysie jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W pozycji dotyczącej kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki specjalistki pomija w sposób całkowicie niezrozumiały i niezgodny z prawem osoby z tytułem magistra.

Działanie pracodawcy prowadzi do oczywistego naruszenia prawa, a także wypaczenia sensu wprowadzania tej ustawy. Ze stanowiska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie stosowania ustawy wynika, że dokonywanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy pielęgniarkom i położnym, proponując zakwalifikowanie do grupy o niższym wskaźniku w sytuacji, gdy pracodawca korzystał już z wyższych kwalifikacji zawodowych pracownika, powinno zostać potraktowane jako złośliwe naruszenie praw pielęgniarek i położnych.

Działania polegające na degradacji pielęgniarek, położnych powinny zostać ocenione w świetle przepisu artykułu 83 kodeksu cywilnego, który na podstawie artykułu 300 kodeksu pracy ma zastosowanie do stosunków pracy. W sytuacji, gdy wręczone zostają wypowiedzenia zmieniające, obejmujące zmianę stanowiska na niższe, a w rzeczywistości pracownik wykonywać będzie te same lub podobne czynności, to takie wypowiedzenie jest czynnością dokonaną jedynie dla pozoru. W celu wywołania określonych skutków prawnych jest to przyznanie niższego niż należne wynagrodzenie na podstawie ustawy. W określonych okolicznościach degradacja z elementem mobbingu, któremu poddawany jest pracownik.

źródło: powiat.nysa.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 26

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.