Dyrektor podał, ile od maja zapłaci pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom.

2 min czytania
AktualnościOferty pracyWynagrodzenia pielęgniarek
Dyrektor podał, ile od maja zapłaci pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom.

Wynagrodzenia pielęgniarek 2022

Dyrektor jednej ze stacji pogotowia ratunkowego w zakładce praca, ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

– ratowników medycznych
– ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego
– pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,
– pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego

Dyrektor w szczegółowych warunkach konkursu informuje, o warunkach wynagradzania. Może zapłacić stawki należności nie wyższe, niż:

– z tytułu udzielania świadczeń określonych umową w systemie PRM jako ratownik medyczny/pielęgniarka systemu w wysokości 55,00 zł brutto za 1 godzinę zarówno w dni robocze, niedziele, święta, inne dni wolne od pracy i  porę nocną.

Stawka ta została ustalona w sposób następujący:

Do kwoty 42,31 zł /godz. dodany został dodatek wyjazdowy 30% w kwocie 12,69 zł/godz., co łącznie stanowi kwotę 55,00 zł/godz.

Dodatek wyjazdowy w wys. 30%, wypłacany wg w/wym. zasad, wynikający z art. 99b ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej (wprowadzony na podst. art. 4 Ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2021 r., poz. 2120), będzie wypłacany do czasu obowiązywania tego postanowienia a także do czasu otrzymywania środków finansowych na dobokaretkę z NFZ. W przypadku uchylenia w/wym. zapisu ustawy, nastąpi zaprzestanie wypłaty tego dodatku. Zaprzestanie wypłaty dodatku może również nastąpić w przypadku nie otrzymania środków finansowych z NFZ. Powyższe zmiany prawa nie wymagają dokonywania zmian w umowach pomiędzy Udzielającym i Przyjmującym Zamówienie.

– z tytułu udzielania świadczeń określonych umową jako ratownik medyczny/pielęgniarka/pielęgniarz systemu w Dziale Transportu w wysokości 40,00 zł brutto za 1 godzinę zarówno w dni robocze, niedziele, święta, inne dni wolne od pracy i porę nocną.

Dyrektor ogłosił także konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

– lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Udzielający Zamówienia może zapłacić stawki należności nie wyższe, niż:

z tytułu udzielania świadczeń określonych umową w ZRM wysokości 97,50 zł brutto za 1 godzinę zarówno w dni robocze, niedziele, święta, inne dni wolne od pracy i porę nocną. Stawka ta została ustalona w sposób następujący:

Do kwoty 75,00 zł za 1 godzinę pracy dodany został dodatek wyjazdowy 30%, który stanowi kwotę 22,50 zł za 1 godzinę, co łącznie stanowi 97,50 zł/ godz.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Powyższe zasady wynagradzania przedstawione w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, to kolejny dowód na radosną twórczość autorów siatki płac w ochronie zdrowia.

Kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy, wymagane przez dyrektora stacji pogotowia ratunkowego są zgodne z ustawą o PRM. Natomiast siatka płac pielęgniarek nie odzwierciedla realiów wykonywania praktyki pielęgniarki, w tym w zespołach ratownictwa medycznego. Dlaczego?

Bowiem pielęgniarka systemu to pielęgniarka

– z tytułem specjalisty lub specjalizuje się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii
– lub posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii
– posiada co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

Czy w siatce płac uwzględniono: pielęgniarkę specjalizującą się lub po kursie kwalifikacyjnym? Czy wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jest uzależnione od posiadania tytułu licencjata lub magistra? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest przecząca.

Siatka płac sobie a realia wykonywania zawodu pielęgniarki sobie.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 51

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-lineNowa siatka płac

Panie ministrze, skrzywdził Pan wiele pielęgniarek.