Dyrektor szpitala pyta ministra o płace pielęgniarek.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Dyrektor szpitala pyta ministra o płace pielęgniarek.

Kontrowersje wokół siatki płac pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowny Panie Ministrze,

zwróciła się do mnie dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z prośbą o wyjaśnienie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dwa pytania dyrektora szpitala do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek

W związku ze zmianą przepisów ustawy, która weszła w życie 29 czerwca 2022 r., oraz pojawiającymi się wątpliwościami odnoszącymi się do właściwego sposobu interpretacji przepisów ustawy zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, w oparciu o które określono grupy zawodowe w załączniku do ustawy, należy rozumieć jako najniższe kwalifikacje, które należy spełnić, aby móc podjąć pracę na danym stanowisku, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zwanym dalej „rozporządzeniem” (wymienione jako ostatnie przy danym stanowisku w załączniku do rozporządzenia), czy też jako kwalifikacje faktycznie posiadane przez daną osobę, odpowiadające jednej z alternatywnie określonych w rozporządzeniu kwalifikacji, które należy spełnić, aby móc podjąć pracę na danym stanowisku? Przykładowo, zgodnie z rozporządzeniem na stanowisku specjalisty pielęgniarki wymagane są następujące kwalifikacje:

– tytuł magistra na kierunku „pielęgniarstwo” i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie „pielęgniarka” i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

– licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania;

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie „pielęgniarka” i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania.

Z powyższego wynika, że nie jest wymagane posiadanie tytułu magistra na kierunku „pielęgniarstwo” do zatrudnienia na stanowisku „specjalista pielęgniarka”, a wystarczające jest posiadanie średniego wykształcenia medycznego w zawodzie „pielęgniarka”.

Część osób zatrudnionych na stanowisku „specjalista pielęgniarka” posiada tytuł magistra na kierunku „pielęgniarstwo”, co rodzi pytanie, czy takie osoby powinny być zakwalifikowane do grupy nr 5 z załącznika do ustawy ze współczynnikiem pracy 1,02, czy do grupy nr 2 z załącznika do ustawy ze współczynnikiem pracy 1,29.

Siatka płac pielęgniarek źródłem dyskryminacji w zatrudnieniu?

2. Czy sytuacja, gdy pracownicy z różnym stopniem wykształcenia zatrudnieni na tym samym stanowisku i wykonujący te same zadania (z takim samym zakresem obowiązków) zostali zakwalifikowani przez pracodawcę do różnych grup zawodowych wskazanych w załączniku do ustawy, co implikuje otrzymywanie przez pracownika zakwalifikowanego do wyższej grupy zawodowej wyższego wynagrodzenia, jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy i nie stanowi dyskryminacji w zatrudnieniu?

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Janowska
Posłanka na Sejm RP
15 listopada 2022 roku

Środtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 17

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychGazeta Pielęgniarki i Położnej on-lineNowa siatka płac

Pielęgniarki podnoszą kwalifikacje za własne pieniądze. Szpital ich nie uznaje.