Fikcyjne praktyki na studiach pomostowych, teraz prokurator. Wyjaśnienia MZ.

3 min czytania
AktualnościStudia pomostowe - fikcyjne praktyki
Fikcyjne praktyki na studiach pomostowych, teraz prokurator. Wyjaśnienia MZ.

 

                                                                                                                                                                                          Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
„Gazety Wyborczej”

                                               Szanowny Panie Redaktorze,

W związku z publikacją artykułu pt. „Pielęgniarki oskarżone za brak praktyki”, w „Gazecie Wyborczej” z 28-29 czerwca 2008 r. bardzo proszę o zamieszczenie poniższego wyjaśnienia:

Wyjaśnienie

W nawiązaniu do notatki prasowej zamieszczonej w Gazecie Wyborczej z dnia 28-29 czerwca 2008 r. pt. Pielęgniarki oskarżone za brak praktyki uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Zdrowia regulujące sprawy kształcenia na studiach pomostowych jest aktem prawnym obowiązującym od maja 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wskazany akt prawny określa szczegółowo zasady prowadzenia studiów pomostowych w tym między innymi wymiar zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz zasady ich zaliczania.

Kształcenie to aktualnie jest realizowane przez 45 uczelni, które posiadają akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo lub/i położnictwo. Szkoła wyższa prowadząca kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo lub/i położnictwo jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom studiów zawodowych prowadzonych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie były niższe niż studiów zawodowych prowadzonych w systemie dziennym. W tym miejscu należy wskazać, że studia pomostowe realizowane są najczęściej w systemie zaocznym.

Sytuacja opisana w Gazecie Wyborczej jest pierwszą taką sprawą w okresie 4 lat, w jakim prowadzona jest ta forma kształcenia. Przykład, który posłużył do zobrazowania nieprawidłowości zawiera dane, które należałoby poprzeć następującymi faktami mianowicie osoba, która obecnie ma 40 lat i wykonuje zawód pielęgniarki przez 20 lat powinna realizować program kształcenia obejmujący trzy semestry zgodnie z przywołanym rozporządzeniem o studiach pomostowych, a nie jak podano pięć semestrów. Ponadto sytuacją absolutnie niemożliwą jest, aby student o konieczności zrealizowania godzin kształcenia praktycznego dowiadywał się po zakończeniu całego cyklu kształcenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia o studiach pomostowych w okresie przed wprowadzeniem w życie było poddawane konsultacjom społecznym. W związku z powyższym komentowanie przez Panią Marię Brzezińską byłą doradczynię ds. uznawania kwalifikacji pielęgniarek w UE Ministra Zdrowia- Pana Zbigniewa Religi, obecnie zaistniałej sytuacji i ocena, że „siostry mają rację”, bowiem „przepis o praktykach jest nieżyciowy” jest niewłaściwe i stanowi swego rodzaju przyzwolenie na nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. Kategoryczna ocena społeczna aktów prawnych regulujących kwestie studiów pomostowych nie powinna zawierać elementów deprecjonujących obowiązujący porządek prawny.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, iż studia pomostowe, są takimi samymi studiami, które kończą się tytułem licencjata i powinny być realizowane w taki sposób, aby nie można było w żadnym przypadku zakwestionować jakości i efektów kształcenia.


Z poważaniem
/-/ Jakub Gołąb


Zobacz także:

Praktyki na studiach pomostowych

Studia pomostowe: Najpierw fikcyjne praktyki. Teraz prokurator …

Informator Portalu Pielęgniarek i Połoznych – Studia Pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne – Studia Pomostowe

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze