Gazeta Pielęgniarek i Położnych – wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych
Gazeta Pielęgniarek i Położnych – wydanie czerwiec 2024 r.

Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce. W ostatnich dniach ukazał się najnowszym numer Gazety, w którym poruszamy między innymi kwestię rocznych wynagrodzeń działacza izby, które wyniosły ponad pół miliona złotych. W artykule przedstawiamy informację w sprawie zarobków działacza izby pielęgniarek. Zastanawiające jest, dlaczego tak gigantyczne zarobki są akceptowane przez komisje rewizyjne izby.

Poniżej przedstawiamy pozostałe tematy bieżącego numeru.

Ministerstwo, związek oraz izby trwają w pielęgniarskim chocholim tańcu

Jak kraj długi i szeroki, co roku w maju odbywają się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. Przedstawiciele organów założycielskich spotykają się z personelem pielęgniarskim – wręczają kwiaty, upominki. Dyrektorzy szpitali także organizują spotkania, podczas których dziękują pielęgniarkom za wykonywanie trudnego zawodu. Ten wymiar naszego Święta jest jak najbardziej słuszny, bowiem każda pielęgniarka zasługuje na wyrazy uznania. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że uczestniczymy w chocholim tańcu pielęgniarstwa…

Druzgocąca ocena sądów pielęgniarek w okręgowych izbach pielęgniarek

„W analizowanych postanowieniach wątpliwości budzą podane podstawy prawne rozstrzygnięć. W wielu nie jest wymieniony przepis zawierający tak zwaną przesłankę procesową, czyli okoliczność, której występowanie w sprawie wyłącza dopuszczalność prowadzenia postępowania. (…) Część opisywanych postanowień nie zawiera w ogóle uzasadnienia. Zdecydowana większość pozostałych ma uzasadnienie ograniczone do kilku zdań. Z reguły odzwierciedlają one tok rozumowania sądu, chociaż pobieżnie i ogólnikowo”.

Roczne wynagrodzenie działacza izby wyniosło ponad pół miliona złotych

Czy wysokość wynagrodzenia działacza izbowego została przez komisję rewizyjną skontrolowana w zakresie zgodności z zasadami współżycia społecznego? Z takim zapytaniem zwrócimy się do organów izby pielęgniarek.

Podawanie rozkruszonych leków przez pielęgniarkę

„Mając powyższe na uwadze, KMPT zaleca uzupełnianie dokumentacji pacjentów o zalecenia lekarzy dotyczące podawania konkretnych leków w formie rozkruszonej. Każda taka sytuacja musi zostać skonsultowana z lekarzem. Ponadto KMPT zaleca każdorazowo informowanie pacjentów o…”

Praktyka zawodowa 4 orzeczenia sądowe

„W ocenie Sądu postawa pracodawcy (…) nie może korzystać z ochrony prawnej. (…) Sąd nie dał wiary zeznaniom prezesa pozwanej spółki oraz świadków w zakresie, w jakim twierdzili, że wręczenie pielęgniarce aneksu do umowy o pracę w dniu 18 lipca 2022 roku wynikało w błędu pracodawcy…”

Pozwy pielęgniarek przeciwko pracodawcom

Marek Kos, wiceminister zdrowia: „Sprawy sądowe – nie, nie wiemy”. Odpowiedź pana wiceministra godna urzędnika na szczeblu ministerialnym. Nie ma danych o liczbie spraw, ale „tego ogromu, tych ilości spraw dokładnie nie znamy”. Subtelność godna podziwu… nic nie wie, ale wie o ogromie…

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Komentarze