Gazeta Pielęgniarek – ma nastąpić spłaszczenie płac zasadniczych.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płac
Gazeta Pielęgniarek – ma nastąpić spłaszczenie płac zasadniczych.

Siatka płac pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek w dniu 18 października 2022 roku poinformowała, że odbyło się spotkanie w sprawie realizacji ustawy podwyżkowej. W spotkaniu miały uczestniczyć osoby z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Informację o przebiegu spotkania przekazała wiceprezes izby.

W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych redakcja przytacza przedmiotową wypowiedź.

Redaktor:
Pani Prezes, w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie z przedstawicielami ministerstwa zdrowia i z przedstawicielami NFZ. Czego dotyczyło to spotkanie i jakie są wyniki tych rozmów?

Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP:
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, które było przełożone z 5 października, z udziałem pana ministra Piotra Brombera, pana prezesa Filipa Nowaka i pana prezesa Romana Topór-Mądrego z Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Spotkanie to oczywiście dotyczyło wynagrodzeń.


Brak środków na wzrost płac, zwłaszcza w podmiotach, które zatrudniają pielęgniarki opieki długoterminowej

Chcieliśmy się skoncentrować ogólnie na wynagrodzeniach z położeniem nacisku na brak środków na realizację podwyżek w opiece długoterminowej, bardziej domowej, ale mówiliśmy w ogóle o braku tych środków, zwłaszcza w podmiotach, które zatrudniają pielęgniarki na umowach o pracę.

W związku z tym ten temat został poruszony. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby zwiększyć wycenę tych świadczeń. Ustaliliśmy i podzieliliśmy zakres zadań pomiędzy Fundusz Zdrowia a to, co leży po naszej stronie, żeby w jakiś sposób dać i argumenty, i możliwość napisania scenariusza wyjścia z tej sytuacji, ponieważ jest to patowa sytuacja, a docierają do Naczelnej Izby informacje z podmiotów pielęgniarskich, które zatrudniają pielęgniarki na umowę o pracę, że w związku z brakiem możliwości zrealizowania tej ustawy i niemożności przekazania przez podmioty
pielęgniarskie środków na zwiększone wynagrodzenia nasze koleżanki już składają wypowiedzenia z tych podmiotów, co może grozić brakiem dostępności do świadczeń.

Redaktor:
Z powodu braku w ustawie zapisu o celowym przekazaniu zwiększonych środków część podmiotów leczniczych te środki konsumuje na wydatki inne niż wynagrodzenia, np. na walkę z inflacją. Czy ten temat był także poruszony w trakcie dzisiejszego spotkania?

Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP:
Tak, oczywiście. Zwracaliśmy uwagę panu ministrowi, a także Funduszowi jako płatnikowi, jak wygląda realizacja tej ustawy. Mamy wiedzę, jak przekazywane są środki i jak są konsumowane. Są podmioty lecznicze w Polsce, które pomimo przekazanych środków w budżecie na realizację tej ustawy, nie przekazały ani złotówki pielęgniarkom i położnym… w ogóle pracownikom w całym
podmiocie leczniczym, w związku z czym tę informację również przekazaliśmy panu ministrowi.

Ministerstwo Zdrowia pochyla się nad tym, aby w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie i spłaszczyć dysproporcje płacowe pomiędzy grupami pielęgniarek

Zwracaliśmy też uwagę na duże dysproporcje pomiędzy grupami – to, na co też nasze koleżanki reagują. I z tego, co mówił pan minister jeszcze w Senacie, Ministerstwo Zdrowia pochyla się nad tym, aby w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie i spłaszczyć te dysproporcje.

Ciąg dalszy wypowiedzi wiceprezes NRPiP przeczytasz w listopadowym wydaniu Gazety Pielęgniarek, na stronie 2.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.1 / 5. Ilość głosów: 23

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Dyrektor szpitala pyta ministra o płace pielęgniarek.