Głos pielęgniarek cyfrowych w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji. Dołącz do My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

4 min czytania
AktualnościMy pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!
Głos pielęgniarek cyfrowych w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji. Dołącz do My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

 


28.03.2018r.

 

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku!

Stowarzyszenie z. Pielęgniarki Cyfrowe prosi o niezwłoczną interwencję w sprawie łamania praw obywatelskich oraz moralności społecznej. Sytuacja, jaka zaistniała, że dyrekcja Szpitala im. A. Wolańczyka w Złotoryi i dyscyplinarnie zwolniła jedną ze swoich najbardziej doświadczonych pielęgniarek, co jest pokłosiem ostatnich wywiadów udzielonych przez nią mediom, w których wskazuje nieprawidłowości w działalności placówki, szczególną uwagę zwracając na zatrważające jej zdaniem braki kadrowe. Pielęgniarki, jako środowisko od lat ALARMUJĄ, iż łamane są ich prawa bezpieczeństwa i higieny pracy jak i normy zatrudnienia. Nie zgadzamy się na zastraszanie nas zwolnieniami, gdy dbamy o dobro PACJENTA!!!

Jako jeden z przedstawicieli naszego środowiska prosimy o wsparcie.

W placówkach ochrony zdrowia z dnia na dzień sytuacja obsady pielęgniarskiej staje się coraz bardziej dramatyczna. Pielęgniarki/rze i położne/ni obarczeni nadmiarem obowiązków i odpowiedzialności są na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Oprócz podstawowego miejsca zatrudnienia, zmuszeni są z powodu ogromnych braków w obsadach dyżurowych oraz żenująco niskich zarobków pracować ponad siły pełniąc dodatkowe dyżury w placówkach rodzimych oraz w innych zakładach opieki zdrowotnej. Mimo to, w ogromnej większości szpitali, w oddziałach, dyżury dzienne pełnią 2, a na nocnych 1 pielęgniarka/rz na 30-50 chorych, często w większości leżących, wymagających pełnej opieki. Stanowi to wielkie zagrożenie dla pacjentów, a także dla samych pielęgniarek/rzy, często bardzo przemęczonych. Zgodnie z prawem dyrektorzy palcówek zatrudniają minimalną ilość personelu, narażając chorych na brak należytej opieki pielęgniarskiej. Jeśli obecnie choć część pracowników zrezygnowało by z pełnienia dodatkowych dyżurów, wiele placówek przestało by normalnie funkcjonować.

W związku ze skutkami rządowej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zwracamy się prośbą o pochylenie się nad narastającym problemem niszczenia zawodu pielęgniarki i położnej. Sama ustawa wprowadza dyskryminujące naszą profesję przepisy prawne.

Po wielu miesiącach od wejścia w życie w/w ustawy możemy stwierdzić, iż następuje coraz większa degradacja naszych zawodów. Ustawa, tak szybko wdrożona do realizacji nie wniosła żadnych korzyści dla środowiska pielęgniarek i położnych. Na przykład, pielęgniarka i położna, która zarabiała 2.496,- zł. brutto miesięcznie nie otrzymała żadnego wzrostu wynagrodzenia, ale i nie otrzyma go w kolejnych latach, bo spełnia kryterium minimum ustawowego. Zaś duża część środowiska otrzymała podwyżki średnio od 5 do 50 zł.

W wielu placówkach, wyrównanie płacy do poziomu najniższego wynagrodzenia wykorzystano środki z NFZ przekazywane na mocy porozumienia naszych władz samorządowych z Ministrem Zdrowia Marianem Zembalą z dnia 23.09.2015 r.. W naszej ocenie ustawa, pozwalająca na korzystanie z tych środków do wzrostu wynagrodzeń, naruszyła owo porozumienie. Poza tym, coraz więcej pielęgniarek i położnych zyskuje uprawnienia emerytalne. Część z nich kontynuuje pracę zawodową nie będąc w stanie utrzymać się za głodowe świadczenie.

 

W opinii do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 529) z dn. 19.06.2017 r. Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu zredagowany przez Pana Macieja Telca głównego legislatora, czytamy, co następuje:

„Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, będzie ona służyć zwiększeniu zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych, promowaniu podejmowania zatrudnienia na terenie kraju oraz zachęceniu już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze specjalizacji. W efekcie proces ten będzie miał przełożenie na liczbę i profesjonalizm zatrudnionej w podmiotach leczniczych kadry medycznej, a tym samym skutkować będzie wyższym poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa sanitarnego. Ponadto ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do zniwelowania w latach 2017 – 2021 dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń podstawowych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.”

Opinia ta nie spełniła się w żadnym z aspektów. Wręcz przeciwnie, jak wyżej wspomniano, sytuacja ulega drastycznemu pogorszeniu.

Obecnie planowane jest przez Państwa wdrożenie systemu stypendialnego w kwocie 500 zł dla absolwentów, studiów pielęgniarskich i położniczych, w celu zachęcenia ich do pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Zdaniem oburzonego środowiska pielęgniarskiego i położniczego to kolejny krok w celu dalszego deprecjonowania naszych profesji. Średnia wieku aktywnie pracujących pielęgniarek to 51 lat. W większości są to osoby z wyższym wykształceniem, specjalistki w dziedzinach pielęgniarstwa z ogromnym bagażem doświadczenia zawodowego. Oprócz poniżającego wyżej wymienionych pielęgniarek/rzy zaszeregowania w najniższej grupie płacowej pospiesznie wdrożonej ustawy, zrównującego pobory wysoko wykształconej wykwalifikowanej kadry z poborami osób z wykształceniem średnim, Ministerstwo Zdrowia w ten sposób pogłębi deprecjację środowiska pielęgniarskiego i położniczego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i ogromem wiedzy. Absolwenci studiów pielęgniarskich kuszeni kwotą 500 zł nie będą i tak zainteresowania pracą w polskich publicznych zakładach opieki zdrowotnej mając do wyboru pracę w krajach UE, jak i poza Europą za godne wynagrodzenie i w niemalejącym prestiżu zawodowym.

W związku z tym bardzo prosimy o zainteresowanie się sprawą oraz ustosunkowanie do niej.

 Zarząd w składzie
 Kowalska Katarzyna
 Lewoniewska Joanna
 Piotr Romanowski
 W imieniu Członków
Stowarzyszenia z. Pielęgniarki Cyfrowe

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7701 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek robi to tak doskonale i tak idealne, że brakuje słów.

2 min czytania
Izba pielęgniarek ocenia własną działalność Obecnie w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych odbywają się wybory na nową kadencję. Podczas zjazdów okręgowych ustępujące…
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
Komentarze