Ile osób ukończyło studia pomostowe?

4 min czytania
Aktualności
Wstęp
Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni, dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170). Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że czas kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, nie może być krótszy niż:

a) trzy semestry lub 1633 godziny (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/01 lub później),
b) pięć semestrów lub 3000 godzin (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81),
c) trzy semestry lub 2410 godzin (dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych),
d) dwa semestry lub 1984 godzin (dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych),
e) dwa semestry dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych

Natomiast czas kształcenia położnych nie może być krótszy niż:

a) trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
b) dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych.

Dane ogólne
Spośród 52 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne 47 prowadzi studia pomostowe.
W roku akademickim 2006/2007
na kierunku pielęgniarstwo:

         6.296 osób złożyło aplikacje na studia pomostowe
5.113 osób zostało przyjętych,
3.411 osób ukończyło kształcenie.

Na kierunku położnictwo

         969 osób deklarowało podjęcie studiów,
823 zostało przyjętych.
653 osoby ukończyły studia.

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2006/2007.

Pielęgniarstwo Położnictwo
ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2006/2007 liczba osób przyjętych w roku 2006/2007 Ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2006/2007 liczba osób przyjętych w roku 2006/2007
1 2 3 4 5 6
A* 2802 A* 96
B* 392
C* 958
D* 940 B* 594
E* 21
Razem 6296** 5113*** Razem 969** 823***

* ścieżka kształcenia A – 1633 godziny
* ścieżka kształcenia B – 3000 godzin
* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin
* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin
* ścieżka kształcenia E – dwa semestry
* ścieżka kształcenia A – 1479 godzin
* ścieżka kształcenia B – 1086 godzin
** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia
*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych w roku 2006/2007 – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2007)

Pielęgniarstwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2006/2007.
Stan na dzień 30.09.2007 r.
ścieżka A ścieżka B ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
1654* 353* 565* 814* 25* 3411*

* liczba osób, które ukończyły kształcenie „pomostowe” w roku 2006/2007. Dane dotyczą osób, które zostały przyjęte na studia w roku akademickim 2005/2006 i wcześniej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w stosunku do absolwentów studiów pomostowych wykazanych w ścieżce B zastosowano przepisy § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

(§ 3 ust. 4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50 % wymiaru tych zajęć i praktyk, mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.

§ 3 ust. 5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4, dokonuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego).

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo w roku 2006/2007
(stan na 30.09.2007)

Położnictwo
Ścieżka A Ścieżka B Razem
162* 491* 653*

* liczba osób, które ukończyły kształcenie „pomostowe” w roku 2005/2006. Dane dotyczą osób, które zostały przyjęte na studia w roku akademickim 2006/2007 i wcześniej.

źródło informacji: MZ

Zobacz także:

INFORMATOR Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze