Informacja po spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Izby PiP z członkami władz NFZ w sprawie zarządzenia o szczegółowych warunkach kontraktowania swiadczeń w zakresie poz.

3 min czytania
Aktualności

W dniu 9 stycznia 2008 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Centrali NFZ:

Jacek Grabowski – Zastępca Prezesa d.s. Medycznych NFZ,

Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ

Ze strony NlPiP:

Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP

Ewa Taranta – członek NRPiP

Tadeusz Wadas – członek NRPiP

W trakcie spotkania ustalono co następuje:

1. Na wniosek przedstawicieli NIPiP Krzysztof Klichowicz przedstawił interpretację przepisów zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) dotyczących zasad udzielania świadczeń diagnostyczno terapeutycznych o charakterze zabiegowym przez świadczeniodawców POZ w zakresach świadczeń: świadczenia lekarza poz i świadczenia pielęgniarki poz.

Przedmiotowe zagadnienie określają przepisy § 10 ust. l pkt 5 oraz ust. 2 i 3 i 4, przepisy § 20 ust. l zarządzenia. Zgodnie z nimi funkcjonowanie gabinetu zabiegowego, w tym punktu szczepień, ma obowiązek zapewnić świadczeniodawca będący realizatorem umowy o udzielanie świadczeń w zakresie: świadczenia lekarza poz. Gabinet ten powinien zabezpieczać w szczególności wykonanie zleceń lekarzy poz udzielających świadczeń u świadczeniodawcy będącego realizatorem przedmiotowej umowy. Gabinetu pielęgniarki poz nie należy utożsamiać z gabinetem zabiegowym lekarza poz. Wykorzystywanie pomieszczeń gabinetu zabiegowego lekarza poz dla celów udzielania świadczeń przez pielęgniarkę poz możliwe jest wyłącznie u świadczeniodawcy zawierającego umowę na realizację świadczeń w obydwu zakresach (§ 23 ust. 3 zarządzenia).

2. Na wniosek przedstawicieli NIPiP Krzysztof Klichowicz przedstawił interpretację przepisów zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) dotyczących zasad pobierania przez pielęgniarkę poz materiałów do badań diagnostycznych.

Zgodnie z § 10 ust. 4, § 20 ust. l zarządzenia a także opisu świadczenia zawartego w pkt 6.4 i 8.7 „Katalogu świadczeń pielęgniarskich w POZ" stanowiącego załącznik Nr 14 do zarządzenia pielęgniarka póz realizuje powyższe świadczenia na zlecenie i przy współpracy z lekarzem póz, przy czym to na tym lekarzu – świadczeniodawcy (zleceniodawcy) zgodnie z warunkami zawartej umowy, spoczywa obowiązek zapewnienia warunków transportu pobranych przez pielęgniarkę poz materiałów do badań. Ustalenie szczegółowych zasady współpracy pomiędzy świadczeniodawcami należy do tychże świadczeniodawców.

Przy realizacji powyższych czynności świadczeniodawcy zobowiązani są do przestrzegania zasady wykonywania badań laboratoryjnych, w tym pobierania i transportu materiałów do badań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435).

3. Pani Elżbieta Buczkowska złożyła wniosek o wyrażenie zgody przez Prezesa NFZ na zastosowanie okresu przejściowego do 31 grudnia 2008 r. dla spełnienia wymogu przez świadczeniodawców zawierających umowy w zakresie: świadczenia pielęgniarki poz i świadczenia położnej poz posiadania miejsc udzielania świadczeń w postaci gabinetów pielęgniarki póz lub położnej poz, które dotychczas nie  przekształciły prowadzonej działalności z indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/położnej wyłącznie w miejscu wezwania na indywidualną praktykę pielęgniarki lub położne.

Pan Prezes Jacek Grabowski zobowiązał się do przekazania powyższego wniosku Prezesowi NFZ -Jackowi Paszkiewiczowi, rekomendując jednocześnie zasadność przyjęcia wnioskowanego rozwiązania.

źródło informacji: strona internetowa NIPiP

Informacja redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych:

Prezes NFZ w dniu 25 września 2007 roku ogłosił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. W informacji tej zostały zawarte regulacje mające znaczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Prezes NFZ w dniu 5 grudnia znowelizował powyższe zarządzenie. Treść tego zarządzenia zobacz tutaj. Ponownie znowelizowano przedmiotowe zarządzenie w dniu 4 styczna br.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7694 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek zbiera podpisy.

3 min czytania
Związek pielęgniarek organizatorem konferencji prasowej W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu regionów, w trybie nadzwyczajnym. Na posiedzeniu gościliśmy zaprzyjaźnione reprezentacje związkowe…
Aktualności

Wszywka alkoholowa Warszawa - leczenie choroby alkoholowej, czy to możliwe

4 min czytania
Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. To proces, w którym jednostka ma coraz mniejszą kontrolę nad własnym życiem. To proces, który stopniowo odbiera…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek: różnice w grupach zbliżą się do 600 PLN.

3 min czytania
Związek pielęgniarek zbiera podpisy pod ustawą dyskryminującą pielęgniarki Radio.lublin.pl w dniu 21 marca 2023 roku informowało: Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem…
Komentarze