Interpelacja poselska w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych.

6 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostowe

                                                                                                                

                                                                                                     1 września 2008 roku

                                                                                                     Szanowna Pani
                                                                                                     Elżbieta Bieńkowska
                                                                                                     Minister Rozwoju Regionalnego

dotyczy: działania 2.3.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki  (Studia pomostowe dla pielęgniarek)  i niezgodności  warunków przetargu ogłoszonego  przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia (ZZP-047/08) z prawem europejskim –  Traktat Wspólnot Europejskich art. 81

                                                                                               Szanowna Pani Minister

Kierownictwo Wyższej Szkoły Medycznej  LZDZ w Legnicy zwróciło się do mnie z interwencją w sprawie wprowadzenia limitów przyjęć na studia medyczne dla pielęgniarek (tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek). Również przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu sygnalizują zaniepokojenie ustaleniem  limitów przyjęć na ….. poziomie, nie zabezpieczających potrzeb zakładów  lecznictwa zdrowotnego.
Uważam, że studia pomostowe wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki  i położnej i zmianie niektórych ustaw, nie są objęte limitami, o których mowa w art.6. ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – (Prawo o Szkolnictwie Wyższym (DZ.U. NR 164, poz.1365 ze zm.).
Moim zdaniem procedury przetargowe w zakresie działania 2.3.2. programu operacyjnego Kapitał Ludzki (Studia pomostowe dla pielęgniarek) mogą być sprzeczne z art. 81 Traktatu Wspólnot Europejskich, Przepis ten stanowi:
1. „Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku, a w szczególności te, które polegają na:

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji,
b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji,
c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia,
d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,
e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.
2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.
3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za nie mające zastosowania do:
– każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,
– każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,
– każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
– które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:
a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów,
b)dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku
do znacznej części danych produktów”.

Wydaje się, że z art.81 ust.1 lit.b wynika jasny zakaz ograniczenia rynku, co przy opisanych procedurach ma miejsce.
  W przypadku Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy wnioskowała ona o 480 miejsc na kierunku pielęgniarskim na rok akademicki 2008/2009. Uczelnia ta ma możliwości kadrowe i techniczne do szkolenia takiej ilości studentów. W roku 2008 studia pielęgniarskie ukończyło 516 pielęgniarek. Uczelnia ta posiada bardzo wysoką ocenę 57 punktów (na 59 możliwych) przyznanych przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. Jest to dowód, że uczelnia sprosta szkoleniu wnioskowanej ilości studentów pielęgniarstwa. Tymczasem w ramach omówionego przetargu uczelni przyznano ¼  zawnioskowanych miejsc (130).
Ponieważ za podział środków europejskich odpowiada Ministerstwo kierowane przez Panią Minister do niej kieruję zapytanie czy Ministerstwo podejmie działania zmierzające do wyłączenia studiów pomostowych dla pielęgniarek z limitu wprowadzonego przez Ministra Zdrowia. Zakłady opieki zdrowotnej zgłaszają bowiem duże braki średniego personelu medycznego, wynikające między innymi z podejmowania pracy poza granicami kraju.

                                                            Poseł na Sejm RP
                                                        Janusz Mikulicz

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze