Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

 

Interpelacja nr 6050

do ministra zdrowia

w sprawie gabinetów pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

   Szanowna Pani Minister! Zgodnie z § 24 ust. 1 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/2008/DSOZ z dnia 9 maja 2008 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (zwany dalej zarządzeniem prezesa NFZ), pielęgniarka POZ obowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

   Jednocześnie w części I ust. 1 załącznika nr 2 rozporządzenia minister zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) znajduje się zapis, że pielęgniarka POZ i położna POZ wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia.

   W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscem wykonywania działalności przez pielęgniarkę POZ jest miejsce zamieszkania pacjenta lub gabinet pielęgniarki POZ. Natomiast w praktyce lekarze POZ zlecają pielęgniarkom POZ wykonywanie zabiegów pacjentom nie tylko chorym, ale również tzw. chodzącym w gabinetach zabiegowych. Stanowisko to jest także popierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Należy podkreślić, że gabinet zabiegowy jest zupełnie innym pomieszczeniem niż gabinet pielęgniarki POZ. W obydwu gabinetach pielęgniarki wykonują zupełnie inne świadczenia.

   Gabinet pielęgniarki POZ posiada inny niż gabinet zabiegowy kod resortowy g. pielęgniarki POZ 0032, gabinet zabiegowy 0060. Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 w/w zarządzenia prezesa NFZ funkcjonowanie gabinetu zabiegowego ma zapewnić lekarza POZ od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8 a 18, w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza POZ poradą lekarską.

   Gabinet pielęgniarki POZ służy w głównej mierze do przechowywania dokumentacji i rozmowy z pacjentem bądź rodziną pacjenta i nie jest przystosowany do wykonywania jakichkolwiek zabiegów. Świadczy o tym m.in. wyposażenie gabinetu pielęgniarki POZ, na które składa się kozetka, szafka, biurko, szafka kartoteczna, telefon i neseser (§ 23 zarządzenia prezesa NFZ), które różni się znacznie od wyposażenia gabinetu zabiegowego.

   Poza tym należy podkreślić, że pielęgniarka rodzinna przede wszystkim wykonuje swoje zadania pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne u pacjentów chorych, a zadania profilaktyczne u pacjentów zdrowych przede wszystkim w domu świadczeniobiorcy.

   Problem w praktyce jest o tyle poważny, że w odpowiedzi na protesty pielęgniarek w zakresie konieczności wykonywania zabiegów w gabinetach zabiegowych lekarzy POZ, lekarze ci zlecają zabiegi w domu chorego, pomimo że pacjenci są w stanie samodzielnie przyjść do gabinetu zabiegowego.

   § 10 ust. 3 zarządzenia prezesa NFZ stanowi, że w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczeniodawca zapewnia realizację świadczeń wykonywanych w gabinetach zabiegowych także poprzez wizyty domowe. Są to zatem sytuacje wyjątkowe potwierdzające zasadę, że pielęgniarki POZ wykonują przede wszystkim swoje świadczenia w domu pacjenta.

   Pielęgniarki rodzinne z racji swojej specjalności nie wykonują żadnych zabiegów w gabinetach zabiegowych, a opiekują się pacjentem i jego rodziną w miejscu zamieszkania. Pielęgniarki, mając zadeklarowaną określoną liczbę pacjentów, nie są w stanie pełnić jeszcze dodatkowych świadczeń w gabinetach zabiegowych, do których zresztą nie są uprawnione.

   Kierując powyższą interpelację, bardzo proszę Panią minister o odpowiedź na przedstawione poniżej pytania.:

   1. Gdzie pielęgniarki POZ są obowiązane udzielać świadczeń zadeklarowanym do nich pacjentom?

   2. Czy lekarz POZ może zlecać pielęgniarkom POZ wykonywanie zabiegów w gabinetach zabiegowych?

   3. Czy lekarz POZ może zlecać pacjentom tzw. chodzącym wykonywanie zabiegów w domu przez pielęgniarkę POZ zamiast w gabinetach zabiegowych?

   4. Jakich świadczeń powinna udzielać pielęgniarka POZ w swoim gabinecie pielęgniarki POZ?

   5. Czy pielęgniarki POZ mają obowiązek wykonywać zlecenia na zabiegi od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego innego niż lekarz PO bez względu na stan zdrowia pacjenta i gdzie takie świadczenia miałyby być wykonywane?

   6. Czy wymóg skierowany do pielęgniarek i położnych POZ przez NFZ w zakresie obowiązku posiadania do dnia 21 grudnia 2008 r. gabinetów dotyczy gabinetów pielęgniarki POZ?

   Z poważaniem

   Poseł Krystyna Łybacka

   Poznań, dnia 20 października 2008 r.

Zobacz także:

Pielęgniarka POZ – zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 106 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. 'Zaczyna się AGONIA’.

Więcej informacji w aktualnościach według działów – pielęgniarka poz

 Interpelacje poselskie i senatorów według działów – pielęgniarka, położna poz

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze