"Interpretacja przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych" przedmiotem interpelacji poselskiej.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarkom źle wypłacają 1100
"Interpretacja przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych" przedmiotem interpelacji poselskiej.

"Interpretacja przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń

dla pielęgniarek i położnych"

przedmiotem interpelacji poselskiej. 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku właściwej interpretacji przez tę grupę zawodową przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń, wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681, z późn. zm.). Obawy i wątpliwości formułowane przez pracowników służby zdrowia w tej sprawie spowodowane są weryfikacją mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i paliatywnej, narastającymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, a także zgłaszaną potrzebą zabezpieczenia opieki domowej. Niestety na zapytanie skierowane w tej sprawie do NFZ fundusz, nie będąc w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, skierował przedstawicieli tej grupy zawodowej do ministertwa (pismo w załączeniu).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zapewnia (od dnia 1 września 2018 r.) wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę w wysokości nie niższą niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki lub położnej. Natomiast porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia gwarantuje m.in. włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, a także pokrywanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego ze środków NFZ przeznaczonych na jego średni wzrost. Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem nie uległy zmianie zasady dalszego przekazywania środków na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zlecenia, nie zakwestionowano również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli przy zachowaniu terminów określonych w rozporządzeniu środki te zostały zgłoszone przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, pielęgniarki i położne pracują w kilku miejscach w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu, a podział tych środków został uzgodniony z:

• przedstawicielami związków zawodowych;
• lub pozytywnie zaopiniowanym podziałem środków przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu;
• a w przypadku braku zawartego porozumienia lub pozytywnie zaopiniowanego podziału – równego rozdysponowania środków na etat lub równoważnik etatu.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także z uwagi na niemożność interpretacji ww. rozporządzeń przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie z powodu braku jednolitych wytycznych, zwracam się z prośbą o właściwą wykładnię przepisów prawa.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie zasady rozliczania się z kwot pozyskanych na podwyżki wynagrodzeń mają obowiązywać w sytuacji:
a. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zwolnieniu chorobowym płatnym przez pracodawcę jako wynagrodzenie chorobowe (33 dni, a w przypadku pielęgniarki lub położnej po 50 roku życia – 15 dni) – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,
b. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zwolnieniu chorobowym płatnym przez ZUS jako zasiłek chorobowy – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,
c. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,
d. kiedy pielęgniarka lub położna przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym – dotyczy obligatoryjnej kwoty 1100 zł włączonej do podstawy oraz dodatku wyrównawczego,
e. czy przy długotrwałym zwolnieniu chorobowym pielęgniarki lub położnej, a co za tym idzie zleceniu większej ilości obowiązków innym pracownikom tej grupy medycznej, środki przeznaczone na podwyżkę wynagrodzenia i dodatek tej pielęgniarki lub położnej można rozdysponować między zastępujący ją personel? 
2. Jak należy postąpić z kwotą środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która przez pewien okres nie wykonuje wizyt domowych z przyczyn od siebie niezależnych (pobyt pacjenta w szpitalu lub jego zgon), a wykonuje zlecone jej czynności administracyjne stanowiące element udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. ewidencjonowanie świadczeń, przyjmowanie skierowań na opiekę itp.)? 
3. Jak należy postąpić z kwotą środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku krótkotrwałego zwolnienia chorobowego pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy? 
4. Czy wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynikająca z OWU dla pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej domowej powinna odpowiadać wymiarowi etatu przeliczeniowego uzależnionego od liczby pacjentów objętych opieką czy też być uzależniona od czasu pracy przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach danej umowy zawartej z NFZ?

Anna Schmidt-Rodziewicz

Poseł na sejm RP 

10 grudnia 2018 roku 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7270 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Stres i niepokój, jak sobie pomóc? Czy leki na uspokojenie rozwiążą problem?

3 min czytania
Stres towarzyszy nam każdego dnia, w pracy, w szkole, w domu. Na niektórych działa mobilizująco i daje siłę oraz motywację do działania,…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Wyższe pensje pielęgniarek albo zamykamy oddział.

4 min czytania
Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 9 września 2021 roku. Senator: Mamy pozwolić odejść tym pielęgniarkom? Panie Ministrze, pora na to, żeby…
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 50 godzin miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Dzisiaj na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych prezentujemy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ w Warszawie. Pracodawca informuje, że…
Komentarze