Izba pielęgniarek dziwacznie pojmuje pojęcie – zniwelować.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o piśmie autorstwa wiceprezesa izby pip  

Marszałek sejmu skierował do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pismo z zapytaniem o uwagi do projektu ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego, który został skierowany przez OZZPiP do sejmu. 

Izba pismem z dnia 25 lipca 2023 roku podpisanym przez wiceprezesa NIPiP dr n. med. Andrzeja Tytuła pozytywnie oceniła propozycje zmian w ustawie zgodnie z projektem związku pip. 

Pan doktor był uprzejmy napisać:

„Proponowane zmiany przyczynią się do zniwelowania różnic w wynagrodzeniach za wykonywanie pracy o podobnych obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej”. 

Dlaczego pan doktor mija się z prawdą? Dlaczego wprowadza ewidentnie sejm w błąd? 

Według słownika języka polskiego słowo „zniwelować” oznacza – zlikwidować różnicę!

Natomiast zmiany zaproponowane przez panią Krystynę Ptok nie niwelują różnic w wynagrodzeniu pielęgniarek i położnych. Jak mogą je zniwelować skoro przyjęcie przez sejm ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez OZZPiP zaskutkuje różnicą w wysokości wynagrodzeń na poziomie 2 tys. PLN brutto brutto pomiędzy grupami pielęgniarek w siatce płac

Pan doktor pisze także, że:

„Również wprowadzenie mechanizmu podnoszenia przez pracodawców wynagrodzeń zasadniczych pracowników w sposób ciągły, spowoduje przesunięcie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy”. 

Rozumiem, że pan doktor popiera absurdalne rozwiązanie, zgodnie z którym pielęgniarka pobierająca krew w punkcie pobrań ma mieć wyższe wynagrodzenie o 2 tys. PLN, od pielęgniarki, która wykonuje praktykę zawodową na oddziale IOM (nie posiada tytułu magistra oraz specjalisty) ale ma taki sam zakres obowiązków i uprawnień jak inne pielęgniarki pracujące na IOM ale zaszeregowane przez pracodawcę do grupy 2 siatki płac. 

Poniżej publikujemy treść przedmiotowego pisma autorstwa naczelnej izby pielęgniarek. 

Wiceprezes izby pielęgniarek o zniwelowaniu różnic w wynagrodzeniach za wykonywanie pracy o podobnych obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej

Warszawa, dnia 25 lipca 2023 r.

Pan Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2023 roku, znak pisma: SPS-WP.020.39.9.2023, dotyczące zaopiniowania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych, uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pozytywnie ocenia propozycje zmian do projektu ustawy i nie zgłasza uwag.

Uzasadnienie
Szczególnie ważną kwestią dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest wprowadzenie rozwiązań, które powiążą wynagrodzenia pielęgniarek i położnych z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami. Ponadto, proponowane zmiany przyczynią się do zniwelowania różnic w wynagrodzeniach za wykonywanie pracy o podobnych obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej. Również wprowadzenia mechanizmu podnoszenia przez pracodawców wynagrodzeń zasadniczych pracowników w sposób ciągły, spowoduje przesunięcie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy, zaś w aspekcie motywującym zachęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacji wiedzy, co wpłynie na poprawę jakości pracy, a tym samym zadowolenie pacjentów.

Z poważaniem
Wiceprezes NRPiP
Dr n. med. Andrzej Tytuła

źródło: nipip.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.4 / 5. Ilość głosów: 23

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Sejm: Te pielęgniarki zasługują na podziękowanie, a nie na upokorzenie.