Izba pielęgniarek prosi o zrozumienie.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy
Izba pielęgniarek prosi o zrozumienie.

Izba pielęgniarek o uznawaniu kwalifikacji obcokrajowcom

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi podstaw faktycznych i prawnych podejmowania uchwał przez Okręgową Radę Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w zakresie przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu, uprzejmie podnosimy co następuje.

Wprowadzony art. 35a do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479) w okresie stanu epidemicznego w sposób skrajny ograniczył rolę okręgowej rady pielęgniarek i położnych w procesie przyznawania prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym niemalże całkowicie wyłączył możliwość weryfikacji kwalifikacji zawodowych takiej osoby.

W okresie stanu epidemicznego to Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, udziela zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej (art. 35a ust. 17). To również Minister Zdrowia w wydanej decyzji wskazuje czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Minister podejmuje decyzje, izba pielęgniarek zatwierdza

Jednocześnie warunki konieczne celem uzyskania zgody Ministra Zdrowia w przedmiocie wykonywania zawodu zostały zniwelowane niemalże do minimum a mianowicie zainteresowany: winien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia winien pozwalać na wykonywanie zawodu, wykazywać się nienaganną postawą etyczną, posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 35a ust. 14, ust. 15 w zw. z ust. 1 pkt 3-5 i 7).

Udział okręgowej rady pielęgniarek i położnych w powyższej procedurze został sprowadzony do następczego względem decyzji Ministra Zdrowia przyznania adresatowi tejże decyzji warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej. Okręgowa rada nie ma przy tym uprawnień do badania dokumentów na podstawie, których została wydana decyzja przez Ministra Zdrowia. W istocie rola okręgowej rady pielęgniarek i położnych ogranicza się do zatwierdzenia decyzji już podjętej (art. 35a ust. 18).

Uprawnienia izby pielęgniarek iluzoryczne

Przyznane okręgowej radzie prawo do odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wiąże się w omawianym postępowaniu właściwie jedynie ze zdarzeniami, które mogą miejsce w czasie pomiędzy wydaniem decyzji administracyjnej a podjęciem uchwały przez okręgową radę, względnie ustalenie okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji przez ministra właściwego do spraw zdrowia ale mu nieznanych, które miałyby istotny wpływ na wydanie przez niego decyzji. Mając na uwadz powyższe oraz pamiętając, że uchwała okręgowej rady winna być podjęta w terminie 7 dni od dnia przekazania jej decyzji Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na wykonywanie zawodu uprawnienie do odmowy należy ocenić jako iluzoryczne.

Odpowiadając na Państwa krytyczne uwagi wobec uchwał o przyznaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu podejmowanych w trybie art. 35a ww. ustawy podkreślenia wymaga, że okręgowa rada jako organ samorządu pielęgniarek i położnych, który działa na podstawie przepisów ustawy, niezależnie od tego jak abstrakcyjne przepisy prawa przedstawia ustawodawca i jak dalece nie zgadza się z nimi tut. okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie może odmawiać wydania uchwały zgodnej z przepisami prawa celem wyrażenia niezadowolenia wobec działań ustawodawcy.

Izba pielęgniarek prosi o zrozumienie

Tym samym, wobec narzuconego okręgowej radzie trybu podejmowania uchwał dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu oraz ograniczenie zakresu uprawnień okręgowej rady w tym postępowaniu, prosimy o zrozumienie dla koniecznych działań podejmowanych przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na podstawie art. 35a ww. ustawy.

W imieniu Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Anna Dudzińska
Przewodnicząca
źródło: woipip.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.4 / 5. Ilość głosów: 34

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla dwóch pielęgniarek. Do 110 zł brutto/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Ośrodek Medical Concierge Centrum Medyczne prowadzi badania kliniczne II i III fazy. Aktualnie ośrodek poszukuje do pracy dwóch…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r.

1 min czytania
Propozycja Ministerstwa Zdrowia w sprawie wynagrodzeń zasadniczych personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku W artykule zamieszczonym w lipcowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Doświadczona pielęgniarka zarabia dwa razy mniej.