Jaka jest liczba zarażonych pielęgniarek, lekarzy, ratowników i innych pracowników.

5 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Jaka jest liczba zarażonych pielęgniarek, lekarzy, ratowników i innych pracowników.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – liczba zarażonych SARS-CoV-2

– Poseł złożył interpelację poselską w sprawie liczby pracowników ochrony zdrowia, u których zostało potwierdzone zakażenie Sars-Cov-2.

– Ministerstwo podało dane według wykonywanych zawodów.

– Dane dotyczą: pielęgniarek, lekarzy, ratowników oraz pracowników niemedycznych.

– Opublikowane dane dotyczą stanu na dzień 26.04.2020 godz. 15:00.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie pracowników ochrony zdrowia zarażonych SARS-CoV-2

Szanowny Ministrze!

Według danych podawanych przez kraje mierzące się z pandemią koronawirusa około 10 proc. wszystkich osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 to pracownicy i pracownice ochrony zdrowia. Polskie Ministerstwo Zdrowia codziennie podaje informacje o kolejnych osobach, które zostały zdiagnozowane z COVID-19 z podziałem geograficznym wszystkich nowych przypadków. Nie ma jednak żadnych informacji dotyczących tego, ile spośród tych przypadków to pracownicy ochrony zdrowia.

W ostatnich dniach coraz liczniejsze są doniesienia medialne o pracownikach medycznych w Polsce, którzy zarazili się w trakcie pracy lub są objęci kwarantanną. W szpitalach w Grójcu czy we Wrocławiu to nawet po kilkanaście osób z jednej placówki. Pracownicy ochrony zdrowia to krytycznie ważny zasób w trakcie pandemii.

Dlatego proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

U ilu pracowników ochrony zdrowia zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2? Jaki to odsetek wszystkich potwierdzonych przypadków? Proszę o rozbicie danych według wykonywanych zawodów.

U ilu pracowników niemedycznych pracujących w szpitalach (salowe, kucharki, ochroniarze) zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2? Jaki to odsetek wszystkich potwierdzonych przypadków? Proszę o rozbicie danych według wykonywanych zawodów.

Ilu pracowników ochrony zdrowia jest objętych kwarantanną? Jaki to odsetek wszystkich osób objętych kwarantanną?

Czy Ministerstwo prowadzi ocenę przyczyn zakażenia wśród personelu?

Jakie kroki są podejmowane, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia i pracowników niemedycznych i ograniczyć liczbę zachorowań personelu?

Proszę o podanie danych na dzień przygotowania pisma z odpowiedzią.

Marcelina Zawisza
Posłanka na Sejm RP

30 marca 2020 

Czytaj dalej poniżej…

                                                                                                   
Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelacje Pani Poseł Marceliny Zawisza w sprawie
pracowników ochrony zdrowia zarażonych SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji, przygotowanych w oparciu o dane udostępnione przez Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Ad 1. U ilu pracowników ochrony zdrowia zostało potwierdzone zakażenie Sars-Cov-2?
Jaki to odsetek wszystkich potwierdzonych przypadków? Proszę o rozbicie danych
według wykonywanych zawodów.

Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 1105 pracowników ochrony zdrowia, w tym:
247 lekarzy, 555 pielęgniarek, 58 ratowników medycznych i 245 innych pracowników
sektora ochrony zdrowia (dane wg stanu na dzień 26.04.2020 godz. 15:00). Liczba
wszystkich przypadków na dzień 26.04.2020 r. na godz. 15:00 wynosiła 11395,
natomiast pracownicy ochrony zdrowia stanowili 9,7% wszystkich zakażonych.

Ad 2. U ilu pracowników niemedycznych pracujących w szpitalach (salowe, kucharki,
ochroniarze) zostało potwierdzone zakażenie Sars-Cov-2? Jaki to odsetek wszystkich
potwierdzonych przypadków? Proszę o rozbicie danych według wykonywanych
zawodów.

Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 245 pracowników pracujących w szpitalu
określane w bazie na potrzeby nadzoru sanitarno-epidemiologicznego jako „inny
pracownik medyczny” (wg stanu na dzień 26.04.2020 godzina 15:00). Z przekazanych
informacji wynika jednocześnie, iż Główny Inspektorat Sanitarny nie zbiera danych na
temat poszczególnych zawodów w grupie pracowników niemedycznych.

Ad 3. Ilu pracowników ochrony zdrowia jest objętych kwarantanną? Jaki to odsetek
wszystkich osób objętych kwarantanną?
Kwarantanną objętych zostało 772 pracowników ochrony zdrowia (wg stanu na dzień
26.04.2020 godz. 15:00), co stanowi 1 % wszystkich objętych kwarantanną przez
Inspekcję Sanitarną.

Ad 4. Czy Ministerstwo prowadzi ocenę przyczyn zakażenia wśród personelu?
Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitorują
sytuację epidemiologiczną w kraju i publikują dane na rządowej stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
Informuję również, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna podczas dochodzenia
epidemiologicznego analizuje przyczynę zakażeń.

Ad 5. Jakie kroki są podejmowane, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony
zdrowia i pracowników niemedycznych i ograniczyć liczbę zachorowań personelu?
Od samego początku pandemii podejmowane są systemowe działania mające na celu
poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju. Wszystkie wprowadzane dotychczas
procedury i zalecenia wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są modyfikowane,
przedłużane bądź liberalizowane w oparciu o przeprowadzaną w gronie ekspertów
analizę danych epidemiologicznych. Aktualnie wdrażane są wszelkie środki ostrożności
i właściwe działania zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.
Przygotowywane zostały zalecenia oraz szczegółowe procedury postępowania dla
personelu medycznego i osób zarządzających podmiotami leczniczymi. Zalecenia
zostały przygotowywane na podstawie aktualnej wiedzy, zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia oraz doświadczeń innych państw. Prace nad zaleceniami prowadzone były we
współpracy z ekspertami m.in. GIS, NIZP-PZH, konsultantami krajowymi oraz
przedstawicielami towarzystw naukowych. Opracowane materiały zostały przekazane
podmiotom leczniczym oraz zamieszczane na stronach internetowych. Aktualne
zalecenia są dostępne także na specjalnie utworzonej w tym celu podstronie
Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

Na tej podstronie opublikowano zalecenia organizacyjne, wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej a także wskazówki postępowania dla wybranych zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za właściwą organizację pracy
w danym podmiocie leczniczym spoczywa na pracodawcy – kierowniku tego podmiotu.
I to właśnie on zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy, o czym stanowi art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) i co szczegółowo zostało opisane w Dziale Dziesiątym
– Bezpieczeństwo i higiena pracy tegoż Kodeksu. Co równie istotne pracodawca
powinien dostosowywać organizację pracy i środki zmierzające do zapewnienia
personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy do warunków i potrzeb
właściwych dla zarządzanego przez niego podmiotu.

Informuję również, iż zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) odpowiedzialność za zarządzanie
podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik, który powinien zarządzać kadrą w sposób
nie tylko gwarantujący właściwe wykonanie umowy o udzielnie świadczeń zdrowotnych,
ale zapewniający pracownikom bezpieczne warunki pracy, zgodne z obowiązującym
prawem pracy.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

7 maja 2020 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki: stażowe, dodatek nocny i świąteczny, jubileuszówka.

Pielęgniarka/Pielęgniarz – 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze