Jaki wyrok dla pielęgniarki i lekarza za przetoczenie krwi?

3 min czytania
AktualnościPielęgniarka - przetaczanie krwi
Jaki wyrok dla pielęgniarki i lekarza za przetoczenie krwi?


JAKI WYROK DLA PIELĘGNIARKI I LEKARZA

ZA PRZETOCZENIE KRWI?

Zobacz część pierwszą: Pielęgniarka przetaczała krew dwóm pacjentom. Doszło do pomyłki!

Na podstawie przeprowadzonych i ujawnionych w toku przewodu sądowego dowodów Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zeznania pielęgniarki (1) – błędnie przetoczyła krew.

Zeznania pielęgniarki (2), która błędnie przetoczyła krew.

Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Rejonowego:

1 . J. H. , córki R. i S. z domu K., urodzonej (…) w K. oskarżonej o to, że:

I. w dniu 03 października 2013 roku G. nieumyślnie spowodowała śmierć T. K. (1) w ten sposób, że jako pielęgniarka Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Uniwersyteckiego Centrum (…) w G. w dniu 02 października 2013 r. przetoczyła wyżej wymienionemu niezgodny grupowo z grupą jego krwi koncentrat krwinek czerwonych ARhD +, w następstwie czego u T. K. (1) doszło do ostrego odczynu hemolitycznego, a w konsekwencji tego do zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii i do zgonu wyżej wymienionego w dniu 03 października 2013 roku to jest o przestępstwo z art. 155 k.k.

2. P. B. , syna S. i T. z domu M., urodzonego (…) w M., oskarżonego o to, że:

II. w dniu 02 października 2013 roku G., będąc zobowiązany jako lekarz Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Uniwersyteckiego Centrum (…) w G. do opieki nad pacjentem, nieumyślnie naraził T. K. (1) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w ten sposób, że nie dokonał właściwej analizy objawów występujących u wyżej wymienionego podczas przeprowadzanej u niego transfuzji krwi, mogących wskazywać na powikłania poprzetoczeniowe i nie podjął decyzji o przerwaniu tej transfuzji , co doprowadziło do dalszego przetaczania T. K. (1) niezgodnego grupowo z jego grupą krwi koncentratu krwinek czerwonych ARhD + to jest o przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k.

I. przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. oskarżoną J. H. w granicach zarzutu aktu oskarżenia uznaje za winną tego, że w dniu 02 października 2013 roku G., będąc zobowiązana jako pielęgniarka Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Uniwersyteckiego Centrum (…) w G. do opieki nad pacjentem, nieumyślnie naraziła T. K. (1) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że dniu 02 października 2013 r. przetoczyła wyżej wymienionemu, posiadającemu grupę krwi 0 RhD+, niezgodny grupowo z grupą jego krwi koncentrat krwinek czerwonych A Rh D+, z naruszeniem §13 ust. 1, §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §11 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2012 roku w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami tj. bez udziału lekarza odpowiedzialnego za przetaczanie przy podłączeniu ww. pacjentowi drugiej jednostki koncentratu krwinek czerwonych oraz z naruszeniem dokonania prawidłowej kontroli zgodności biorcy z podłączaną drugą jednostką koncentratu krwinek czerwonych, czyn ten kwalifikuje z art. 160§2 i 3 k.k. i za to na mocy art. 160§ 3 k.k. skazuje ją na karę 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k.

wykonanie orzeczonej w stosunku do oskarżonej J. H. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (słownie: trzy) lata;

III. przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. oskarżonego P. B. uznaje za winnego zarzucanego czynu kwalifikowanego jako występek z art. 160§2 i 3 k.k. i za to na mocy art. 160§3 k.k. w zw. z art. 33 §1 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę 100 (słownie: sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 100 (słownie: sto) złotych;

IV. na podstawie art. 626§1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Z 1983r. nr 49, poz. 223 z późń. zm.) zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po (…),71 (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 71/100) złotych tytułem wydatków postępowania oraz opłatę w wysokości 180 (słownie: sto osiemdziesiąt ) złotych od oskarżonej J. H. i w kwocie 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych od oskarżonego P. B.

Wybrał Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8301 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze