Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

3 min czytania
Aktualności

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku kwestię rodzajów i składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego reguluje w nastepujacy sposób: 

USTAWA
z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

– wyciąg –

Art. 36.
1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1)   zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2)   zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz, 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711).


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

W pierwotnej wersji ustawy ministerstwo zdrowia proponowało zapis:

Art. 36.                                                  1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, nieposiadające w swoim składzie lekarza systemu.

Co się zmieniło w końcowej wersji ustawy podpisanej przez prezydenta RPw dniu 12 października 2006 roku w stosunku do projektu rządowego? 

Dopisano regulacje, że osoby wchodzące w skład zespołów zarówno specjalistycznych, jak i podstawowych, powinny mieć uprawnienie do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. A medyczne czyności ratunkowe według słowniczka pojęć zawartego w Art. 3 ustawy to:

’świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.’

Nie znalazłem w ustawie definicji pojecia ’uprawnienie do wykonywania medycznych czynności ratunkowych’.

Zmiana w ust. 1 pkt 2  Art. 36 również jest istotna. Wykreślono z projektu wyrazy: „nieposiadające w swoim składzie lekarza systemu”.

Dla całości obrazu w tym zagadnieniu należy przytoczyć zapis Art. 63:

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’

Taki zapis dopuszcza do składu zespołu podstawowego…… lekarza.

Wobec powyższych zapisów wnioskuję, że ustawodawca dopuścił do dowolności w kwestii składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego, ponieważ obecnie nie ma żadnych regulacji prawnych w zakresie składu osobowego i kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego.

Minister zdrowia miał delegację ustawową w ’starej’ ustawie o ratownictwie medycznym do określenia w rozporządzeniu w/w kwesti:

Art. 23.

ust.4, pkt.6

’rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędne wymagania w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia, uwzględniając niezbędne kwalifikacje i liczbę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz minimalne wymagania techniczne i niezbędne wyposażenie środków transportu zespołów ratownictwa medycznego’,

ale mimo ustawowego zobligowania przez ponad cztery lata nie wydał takiego rozporządzenia!

Wnioski: W zakresie kwalifikacji i składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego nie ma obecnie żadnych obowiązujacych regulacji prawnych. Po pierwszym stycznia 2007 roku wejdzie w życie nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która wprowadza pojęcia: lekarz systemu i pielegniarka systemu. Ustawa tak definiuje te pojecia:

lekarz systemu – lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizującego się w dziedzinie medycyny ratunkowej. (Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii).

pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

W sytuacji, kiedy ustawa określa, że 'Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’ nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami.

Czy o to chodziło autorom tej podobno 'nowoczesnej’ ustawy??? 

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze