Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

3 min czytania
Aktualności

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku kwestię rodzajów i składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego reguluje w nastepujacy sposób: 

USTAWA
z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

– wyciąg –

Art. 36.
1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1)   zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2)   zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz, 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711).


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

W pierwotnej wersji ustawy ministerstwo zdrowia proponowało zapis:

Art. 36.                                                  1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, nieposiadające w swoim składzie lekarza systemu.

Co się zmieniło w końcowej wersji ustawy podpisanej przez prezydenta RPw dniu 12 października 2006 roku w stosunku do projektu rządowego? 

Dopisano regulacje, że osoby wchodzące w skład zespołów zarówno specjalistycznych, jak i podstawowych, powinny mieć uprawnienie do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. A medyczne czyności ratunkowe według słowniczka pojęć zawartego w Art. 3 ustawy to:

’świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.’

Nie znalazłem w ustawie definicji pojecia ’uprawnienie do wykonywania medycznych czynności ratunkowych’.

Zmiana w ust. 1 pkt 2  Art. 36 również jest istotna. Wykreślono z projektu wyrazy: „nieposiadające w swoim składzie lekarza systemu”.

Dla całości obrazu w tym zagadnieniu należy przytoczyć zapis Art. 63:

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’

Taki zapis dopuszcza do składu zespołu podstawowego…… lekarza.

Wobec powyższych zapisów wnioskuję, że ustawodawca dopuścił do dowolności w kwestii składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego, ponieważ obecnie nie ma żadnych regulacji prawnych w zakresie składu osobowego i kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego.

Minister zdrowia miał delegację ustawową w ’starej’ ustawie o ratownictwie medycznym do określenia w rozporządzeniu w/w kwesti:

Art. 23.

ust.4, pkt.6

’rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędne wymagania w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia, uwzględniając niezbędne kwalifikacje i liczbę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz minimalne wymagania techniczne i niezbędne wyposażenie środków transportu zespołów ratownictwa medycznego’,

ale mimo ustawowego zobligowania przez ponad cztery lata nie wydał takiego rozporządzenia!

Wnioski: W zakresie kwalifikacji i składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego nie ma obecnie żadnych obowiązujacych regulacji prawnych. Po pierwszym stycznia 2007 roku wejdzie w życie nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która wprowadza pojęcia: lekarz systemu i pielegniarka systemu. Ustawa tak definiuje te pojecia:

lekarz systemu – lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizującego się w dziedzinie medycyny ratunkowej. (Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii).

pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

W sytuacji, kiedy ustawa określa, że 'Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’ nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami.

Czy o to chodziło autorom tej podobno 'nowoczesnej’ ustawy??? 

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8259 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze