Jakie są rezurtaty wczorajszych negocjacji zwiazków zawodowych w ministerstwie zdrowia? Ustalono, że w przypadku nie uchwalenia przez parlament nowej ustawy o zasadach zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących świadczenia medyczne …

2 min czytania
Aktualności

W dniu 14 lutego 2007 r. Strony reprezentujące:
I. Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez:
prof. dr hab. med. Zbigniewa Religę – Ministra Zdrowia
II. Komisję Krajową i Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ,,Solidarność” reprezentowany przez:
1. Macieja Jankowskiego – v-ce Przewodniczącego KK
2. Marię Ochman – Przewodniczącą SOZ

W obecności:
dr med. Andrzeja Sośnierza – Prezesa NFZ

Ustalają, co następuje:

1. Przygotowanie ustawowego rozwiązania problemów związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących świadczenia medyczne wymaga opracowania założeń do przedmiotowej ustawy w terminie do końca czerwca br. tak, aby możliwe było jej przyjęcie przez parlament do końca września br.
Do 28 lutego 2007r. należy przyjąć raport Zespołu Międzyresortowego [wraz ze zdaniami odrębnymi] zawierający propozycje rozwiązań w tym zakresie.
W wypadku nie uchwalenia ustawy w zakładanym terminie należy przedłużyć na rok 2008 obowiązywanie ustawy,, o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń”.

2. Tworzeniu tzw. Sieci Szpitali towarzyszyć musi położenie szczególnego nacisku na konieczne przekształcenia placówek zamiast ich likwidacji. Przekształcenia muszą być poprzedzone ustawowymi gwarancjami osłonowymi dla pracowników tych placówek oraz zapewnieniem pacjentom pełnego dostępu do usług medycznych w trakcie przekształceń. Do końca marca br. należy opracować i uzgodnić z partnerami społecznymi projekt stosownej ustawy.

3. W długofalowym procesie wychodzenia z zadłużenia jednostkom ochrony zdrowia pilnie należy zapewnić mechanizm ustawowy, umożliwiający systemową restrukturyzację zobowiązań finansowych. Termin realizacji II kwartał br.

4. Wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych powinno być związane z wdrożeniem jednolitego w kraju rejestru usług medycznych oraz przeprowadzeniu niezbędnych zmian dotyczących naliczania składek za osoby nieubezpieczone oraz za osoby ubezpieczone w KRUS.

5. Koszyk Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych zgodnie z art.68 Konstytucji RP powinien uwzględniać nie tylko potrzeby zdrowotne obywateli, ale również ich możliwości finansowe w dostępie do usług nie ujętych w Koszyku. Należy pamiętać, iż jedną z największych grup społecznych korzystających z usług medycznych są emeryci i renciści – osoby w większości o ograniczonych możliwościach finansowych, z myślą o takich grupach społecznych należy wypracować mechanizm realnej możliwości korzystania z usług medycznych nie ujętych w Koszyku Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych.

Strony porozumienia deklarują jednoznaczną konieczność kontynuowania stałego, rzetelnego i uczciwego dialogu społecznego. Jednocześnie uznają za niezbędnie pilne spotkanie stron z Premierem RP oraz Ministrem Finansów w celu uzyskania aprobaty dla sposobu i terminów realizacji niniejszego Porozumienia.

Porozumienie podpisuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Porozumienie podpisują strony reprezentujące:

I. Minister Zdrowia ………………………………………………


II. KK i SOZ NSZZ „Solidarność” 1. ………………………………………………

2. ………………………………………………


Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia ………………………………………………

źródło informacji: http://www.solidarnosc.org.pl/

Zobacz również:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7918 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

5 min czytania
Proponowane zmiany powinny objąć także izby pielęgniarek i położnych Do sejmu wpłynął w dniu 5 lipca 2023 roku projekt ustawy, która między…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w punkcie pobrań. Od 9 tys. PLN brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Resort nad morzem w Jarosławcu zatrudni dwie pielęgniarki. Zakres obowiązków: Praca w przychodni POZ, w punkcie pobrań/ Praca…
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów

9 min czytania
Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. W terapii tej wykorzystuje się promieniowanie, które nie tylko działa destrukcyjnie na komórki…
Komentarze