Jako równoważnik etatu pielęgniarki proponują dwie opiekunki.

2 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Jako równoważnik etatu pielęgniarki proponują dwie opiekunki.

Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek

W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Elastyczne kierowanie pielęgniarek do danego oddziału w zależności od liczby zajętych łóżek, opublikowaliśmy pierwszą część stanowiska Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek.

Poniżej druga część powyższego stanowiska, które zapewne odbije się szerokim echem w środowisku pielęgniarskim.

(…) Według obowiązującego rozporządzenia przy ustaleniu norm nie można uwzględniać zatrudnianych w oddziałach szpitalnych opiekunów medycznych.

Zatrudnianie w oddziałach szpitalnych opiekunów medycznych i ratowników medycznych, wykonujących czynności niezastrzeżone do kompetencji pielęgniarki, ma wpływ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej.

Ratownik medyczny może wykonywać zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Zawód opiekuna medycznego jest ujęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., a ministrem właściwym dla tego zawodu jest Minister Zdrowia, który zatwierdza podstawę programową oraz program nauczania.

Zatrudnienie opiekunów medycznych wobec ich dzisiejszych kompetencji stanowi dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń całodobowych bardzo ważne wsparcie w prowadzonej działalności. Dzięki zaangażowaniu w pracę opiekunów medycznych, podnosimy bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami.

Równoważnik etatu pielęgniarki

Zarząd Związku Województw RP wnioskuje, aby w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, uwzględnić następujący sposób ustalenia zatrudnienia:

– Równoważnik 1 etatu pielęgniarskiego stanowi 1 etat ratownika medycznego i/lub 2 etaty opiekunów medycznych – nie więcej niż 25% czasu przy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w danym zakresie u danego świadczeniodawcy.

Uwzględnienie w rozporządzeniu wskaźnika wykorzystania łóżek oraz zawodów uzupełniających opiekę pielęgniarską, wpłynie na zracjonalizowanie procesu dostosowywania liczby łóżek do potrzeb i możliwości kadrowych, z zachowaniem bezpiecznego poziomu opieki nad pacjentem oraz będzie miało pozytywny wpływ na racjonalne gospodarowanie deficytowymi zasobami kadrowymi.

Skutkiem wcielenia w życie przedmiotowego rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu jest zmniejszenie liczby łóżek w szpitalach, co być może z punktu widzenia globalnego jest pożądanym działaniem restrukturyzacyjnym, lecz z punktu widzenia dostępności do świadczeń i idących w ślad za tym zagrożeń, nie leży w interesie pacjentów.

Olgierd Geblewicz
Prezes Zarządu
Związku Województw RP

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Z niecierpliwością oczekujemy stanowiska Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie równoważnika 1 etatu lekarskiego oraz „elastycznego kierowania lekarzy do danego oddziału w zależności od liczby zajętych łóżek”.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 15

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze
×
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Jaka liczba pielęgniarek z drugim dyplomem.