Kary finansowe dla pielęgniarek za uchybienia w prowadzeniu dokumentacji.

2 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Kary finansowe dla pielęgniarek za uchybienia w prowadzeniu dokumentacji.

Praktyka zawodowa pielęgniarek  

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje fragment umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych usług pielęgniarskich/położnej zgodnie z warunkami zawierania i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej świadczeniami, osobom ubezpieczonym, innym uprawnionym zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz osobom nieuprawnionym do świadczeń ze środków publicznych. Umowę z takimi zapisami zamieszczono na stronie internetowej jednego ze szpitali. 

Przedmiotowe świadczenia zdrowotne udzielane mają być w siedzibie Udzielającego zamówienia w Pododdziale Noworodkowym Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Kary umowne dla pielęgniarek

Poniżej przytaczamy fragment umowy dotyczący tzw. kar umownych. 

Kary umowne

1. Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadkach:

a) za każde stwierdzone uchybienie w prowadzeniu dokumentacji medycznej Udzielający zamówienia może naliczać kary umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia miesięcznego, w którym nastąpiło zdarzenie;

b) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z §3 ust. 1 punkt 2 i 3 (za wyjątkiem przypadków losowych, nagłych) Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia wg. miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie;

Tutaj chodzi o to, że pielęgniarka zgodnie z umową jest zobowiązana do osobistego wykonywania zlecenia i do utrzymania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w przypadku wystąpienia przeszkody w osobistym wykonywaniu umowy Przyjmujący zamówienie zapewni zastępcę z kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z obsady położnych oddziału. Zmiana osoby wykonującej zlecenie wymaga zgłoszenia Udzielającemu zamówienia najpóźniej na 3 (trzy) dni poprzedzające dokonanie zmiany za wyjątkiem przypadków losowych, nagłych – przypis redakcji pielegniarki.info.pl 

c) za odmówienie udzielenia świadczenia zdrowotnego, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia;

d) za nieprzestrzeganie obowiązujących dokumentów wewnątrzzakładowych w szczególności Regulaminu organizacyjnego, procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia;

e) za każde inne uchybienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy nałożonych na Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia.

2. Udzielający zamówienia może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.

3. W przypadku nałożenia kary na Udzielającego zamówienia przez instytucje kontrolujące za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez Przyjmującego zamówienie w zakresie objętym przedmiotową umową, Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami nałożonej kary.

4. W przypadku nałożenia kary umownej, Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.

Pytanie do użytkowników pielegniarki.info.pl – czy mając być stroną umowy, zawierającej powyżej przytoczone regulacje, podpisalibyście ją?  

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 59

Bądź pierwszym, który oceni wpis

327 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze