Kiedy zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek?

6 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Kiedy zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek?

Poseł składa interpelację w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację w związku z zauważalnym oraz niepokojącym wzrostem struktury i średniej wieku pielęgniarek i położnych w Polsce.

O wzrastającej średniej wieku pielęgniarek i położnych poinformowała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP). W tym roku opublikowała na swojej stronie internetowej dane, przedstawiające strukturę i średni wiek pielęgniarek i położnych w Polsce.

Średnia wieku pielęgniarki i położnej a liczba absolwentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Zgodnie z danymi zawartymi w informacji przedstawionej przez NIPiP, w 2020 roku średni wiek pielęgniarek wynosił 53,16 lat, czyli o 3,03 lata więcej niż w 2015 r., a średni wiek położnych wzrósł w tym okresie od 48,72 do 50,74 lat. W 2020 roku najwięcej pielęgniarek znajdowało się w przedziale wiekowym 44-71 lat, a największa grupa położnych miała od 42 do 71 lat.

Jednocześnie liczba pielęgniarek w wieku od 23 do 43 lat nie przekroczyła 4000 osób na jeden rocznik, a wśród starszych roczników pielęgniarek liczba pracowników często wynosiła powyżej 8000. Analogiczna sytuacja ma miejsce wśród położnych, których liczebność między 23 a 41 rokiem życia była średnio o kilkaset mniejsza niż wśród starszych roczników. Przedstawiony wzrost średniej wieku wskazuje na narastający problem niedoboru kadr medycznych.

W 2020 roku prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uzyskało 5693 osób, a osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej w przedziale wiekowym od 45 do 63 lat jest ponad 8000 na rocznik.

Średni wiek pracowników ochrony zdrowia rośnie w niepokojącym tempie. Równolegle obserwujemy postępujący kryzys demograficzny i zwiększającą się liczbą osób starszych, w tym osób wymagających hospitalizacji. Brak podjęcia odpowiednich działań doprowadzi do niewydolności systemu ochrony zdrowia i może skutkować ograniczeniem dostępu do podstawowych usług medycznych przez dużą część społeczeństwa.

Poseł do ministra zdrowia: kiedy, ministerstwo zakłada wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach pielęgniarek oraz położnych?

Mając na uwadze powyższe dane, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmuje Pana ministerstwo, aby przeciwdziałać postępującemu wzrostowi średniego wieku pielęgniarek i położnych w Polsce, którego skutkiem będzie drastyczny niedobór kadr medycznych w niedalekiej przyszłości?
  2. Czy, i jeśli to kiedy, ministerstwo zakłada wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach pielęgniarek oraz położnych?
  3. W jakiej wysokości ministerstwo przewiduje ww. zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek oraz położnych?
  4. Jakie kroki podejmuje obecnie ministerstwo, żeby doprowadzić do wzrostu zainteresowania pielęgniarstwem jako kierunkiem studiów oraz wzrostu liczebności zawodów pielęgniarstwa i położnictwa?
  5. Jaka liczba studentów została przyjęta na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w latach 2021-2022?
  6. Jakie zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską prognozuje ministerstwo w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa?
  7. Ministerstwo informowało, że wsparcie dla kształcenia zawodowego, w tym kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będzie kontynuowane również w ramach planowanych programów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Krajowego Planu Odbudowy, REACT-EU, Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – FERS), czy jeżeli Polska nie otrzyma środków unijnych, to wsparcie zostanie wstrzymane lub zmniejszone?

Z poważaniem
Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP
8 październik 2021 roku

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji portalu
źródło: sejm.gov.pl

Odpowiedź ministerstwa: szereg działań na rzecz pielęgniarek i położnych

W odpowiedzi na interpelację Pana Waldy Dzikowskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia podejmowanych jest szereg działań na rzecz pielęgniarek i położnych, mających na celu m. in. sukcesywny wzrost liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, uatrakcyjnienie oraz zwiększenie prestiżu tych zawodów.

Programy rozwojowe dla uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz kampania promocyjna

Jednym z nich jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz poprawę jakości kształcenia praktycznego na tych kierunkach (tworzenie centrów symulacji medycznej), jak również wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi.

W celu zachęcenia młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodu pielęgniarki lub położnej, Ministerstwo Zdrowia realizowało kampanię medialną #Stawiam na przyszłość, promującą te zawody. Planowana jest kontynuacja przedmiotowej kampanii w mediach społecznościowych.

Środki finansowe z UE na bezpłatne szkolenia pielęgniarek i położnych

Odnosząc się do kwestii ewentualnego wstrzymania lub zmniejszenia dofinansowania ze środków europejskich planowanego wsparcia dla kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję, że mechanizm finansowy REACT-UE został ujęty jako nowa Oś priorytetowa (tj. VII ) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Zawarcie umowy na dofinansowanie 7 projektów, dotyczących wsparcia kadr medycznych, które mają być realizowane w ramach REACT-EU planowane jest na I kwartał 2022 r.

Odnosząc się do Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 informuję, że trwają prace i konsultacje z Komisją Europejską dotyczące zakresu wsparcia oraz ostatecznej wysokości alokacji. Krajowy Plan Odbudowy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

MZ – liczne efekty naszych działań dla środowiska pielęgniarskiego

Podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w ostatnich latach aktywności na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci odwrócenia niekorzystnego trendu dotyczącego zmniejszania liczby pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Na podstawie danych pochodzących z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych według stanu na koniec danego roku, wynika, że liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r., wzrosła o 10 440 osób, tj. o około 4,72%. Również liczba aktywnych zawodowo położnych w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r., wzrosła o 2 293 osoby, tj. o około 8,84 %.

Ponadto informuję, że liczba szkół posiadających akredytację Ministra Zdrowia na kształcenie pielęgniarek na poziomie pierwszego stopnia wzrosła z 77 uczelni w 2015 r. do 110 uczelni w 2021 r. (wg stanu na dzień 31.08.2021 r.). Wzrosło także zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru na kierunku pielęgniarstwo I stopnia wynosiła 5 935 osób, a w roku 2020/2021 – 8 202 osoby. Natomiast na kierunku położnictwo I stopnia w roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru wynosiła 953 osoby, a w roku akademickim 2020/2021 – 1 218 osób. Informacje dotyczące liczby studentów przyjętych na kierunki pielęgniarstwo oraz położnictwo w roku akademickim 2021/2022 aktualnie są na etapie gromadzenia.

Stopniowy wzrost zarówno liczby studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa, jak również liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych, wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na usługi pielęgniarskie w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa i wynikającymi z tego problemami zdrowotnymi o charakterze demograficzno-epidemiologicznym.

MZ o terminie zmian siatki płac pielęgniarek i położnych

W kwestii dotyczącej zmian wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję, iż na forum Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia aktualnie trwają prace nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ich przedmiotem jest proponowany wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych w 2022 r. i w latach kolejnych, w związku ze wzrostem wydatków na ochronę zdrowia wynikającym z tzw. „ustawy 7 proc.”.

NFZ o liczbie etatów pielęgniarek i położnych z podwyżkami wynagrodzeń od 1 lipca 2021 roku

Jednocześnie informuję, że – według danych przekazanych Ministrowi Zdrowia przez Centralę NFZ – w związku z realizacją podwyżek ustawowych wynagrodzeń minimalnych od dnia 1 lipca br., podmioty lecznicze zgłosiły do oddziałów wojewódzkich NFZ zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie podwyżek dotyczących 104 768 etatów pielęgniarskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia działania na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych wpływają na poprawę sytuacji tych grup zawodowych i dalsze zwiększanie liczby wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
2 listopada 2021 roku

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji portalu
źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.6 / 5. Ilość głosów: 84

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7239 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Takie pielęgniarki powinny być eliminowane.

2 min czytania
Pielęgniarki zamieszane w przestępczy proceder Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji – na terenie województw śląskiego, lubelskiego i pomorskiego – zatrzymali 14…
AktualnościNowa siatka płac

MZ – podział pielęgniarek na grupy nie jest siatką płac.

3 min czytania
Wynagrodzenie pielęgniarek określone w ustawie nie jest siatką płac W dzisiejszym niedzielnym artykule Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pragnę się podzielić z…
AktualnościPielęgniarki w pandemii

Przestępczy proceder pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarki przestępcami Media od kilku tygodni informują o sprawie pielęgniarek z Kalisza, które zhańbiły zawód pielęgniarki – zawód zaufania publicznego. Trzy pielęgniarki…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Trwa protest, a izba pielęgniarek "gości" wiceministra.