Kierownictwo MZ dyskutowało w dniu 9 października nad: projektem stanowiska w sprawie zmian przepisów ustaw samorządowych dotyczących zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej oraz farmaceuty.

2 min czytania
Aktualności

 

Zobacz:

Minister zdrowia o obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego.

Protokół z posiedzenia przedstawicieli samorządów zawodowych w związku z niepokojącymi wypowiedziami podważającymi obowiązkową przynależność do nich.

A może chodzi o coś innego?  Może omawiano zmiany dotyczące zmiany zasiegu terytorialnego poszczególnych izb samorządu zawodowego. Pewne światło na ta sprawę rzuca treść interpelacji poselskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Oto jej treść:

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze! W planie prac rządu na miesiąc wrzesień 2006 roku znajduje się rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Projekt ten zakłada między innymi likwidację 30 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, między innymi poprzez Naczelną Radę Izb Pielęgniarek i Położnych, jednoznacznie opowiedział się za pozostawieniem obecnie funkcjonującego systemu podziału terytorialnego na trzydzieści Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, których wielkość jest optymalna, mając na względzie obowiązkową przynależność osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej do właściwej izby i fakt, że osoby te codziennie służą innym osobom ich pomocy potrzebującym.

Moja interpelacja została wywołana narastającym niepokojem blisko 3000 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, którzy utracą kilkunastoletni dorobek związany z budowaniem i funkcjonowaniem ich organu samorządowego. Jednocześnie wyrażam przekonanie, że proponowana nowelizacja ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych może stanowić kolejny – na pewno zbędny – punkt zapalny w i tak trudnej sytuacji służby zdrowia, która wymaga i podlega permanentnej restrukturyzacji. W tym kontekście zwracam także uwagę na to, że zapowiadana nowelizacja ww. ustawy to kolejna zmiana warunków wykonywania zawodu – służby przez osoby, od których wymaga się ciągłego poświęcenia za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe fakty i okoliczności proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

   1. Czy Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych?

   2. Czy Ministerstwu Zdrowia znane jest stanowisko podjęte przez Naczelną Radę Izb Pielęgniarek i Położnych w oparciu o stanowiska izb okręgowych?

   3. Czemu mają służyć proponowane zmiany podziału terytorialnego dobrze funkcjonującego, także w interesie wszystkich obywateli Polski, samorządu pielęgniarek i położnych?

Wyrażam przekonanie, że niniejsza interpelacja będzie pozytywnym przyczynkiem w toku prac nad wskazaną na wstępie nowelizacją obowiązującego prawa, w szczególności doprowadzi do przeprowadzenia faktycznych konsultacji z samorządem pielęgniarek i położnych, co jest minimalnym wymogiem legislacyjnym w demokratycznym państwie prawa. Jednocześnie proszę o udzielenie pisemnego wyjaśnienia co do aktualnego stanu prac nad projektem zmiany ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych oraz co do toku zamierzeń zmian legislacyjnych.

Z poważaniem

Poseł Stanisław Chmielewski

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7703 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Związek pielęgniarek zadbał o inne zawody medyczne. Szkoda, że nie o pielęgniarki z grupy 6 i 5.

2 min czytania
Związek pielęgniarek o projekcie ustawy swojego autorstwa Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej przez OZZPiP przedstawiono założenia projektu…
Aktualności

Rewolucyjna terapia falą uderzeniową: Skuteczny sposób na ostrogi piętowe

4 min czytania
Ostrogi piętowe to powszechny stan, który dotyka wielu ludzi, powodując intensywny ból w dolnej części stopy, zwłaszcza podczas chodzenia lub stania. Stan…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Związek pielęgniarek o koniecznej gradacji awansowej.

2 min czytania
Związek pielęgniarek o celu zmiany ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej przez OZZPiP…
Komentarze