Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie.

2 min czytania
AktualnościGłówne tematy numeru 7

 

Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych sprawą dotyczącą braku stanowisk kierowniczych w pielęgniarstwie w projekcie nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zajmowaliśmy się od sierpnia ubiegłego roku.
Artykuł w „Gazecie Pielęgniarki i Położnej” Nr 6 pt. 'Likwidują kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie!’ przedstawił stanowisko rządu i Ministerstwa Zdrowia, które sprowadzało się do likwidacji przedmiotowych stanowisk.
Ostatecznie ustawowy zapis określający katalog kierowniczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej, został uchwalony przez sejm w następującym brzmieniu:
Art. 15.
1. W zakładach opieki zdrowotnej tworzy się kierownicze medyczne stanowiska pracy, w szczególności:
1) zastępcy kierownika zakładu do spraw medycznych w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem albo magistrem pielęgniarstwa w przypadku stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa albo naczelnej pielęgniarki, w przypadku szpitali posiadających powyżej 300 łóżek;
3) ordynatora, ordynatora – kierownika kliniki, w przypadku szpitali, oraz ordynatora – kierownika oddziału klinicznego;
4) konsultanta, w przypadku szpitali, w których nie powołuje się ordynatorów;
5) przełożonej pielęgniarek, w przypadku stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej posiadających od 50 do 300 łóżek albo posiadających powyżej 500 łóżek;
6) pielęgniarki albo położnej oddziałowej zakładu, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator;
7) kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej, w przypadku szpitali posiadających powyżej 50 łóżek, w których powołuje się konsultanta, o którym mowa w pkt 4;
8) kierownika apteki szpitalnej – w przypadku szpitali posiadających powyżej 150 łóżek.
Na Portalu zamieszczono „Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do samorządu i związku zawodowego w sprawie potencjalnej groźby likwidacji w zoz stanowiska pielęgniarki, położnej oddziałowej. W tym wystąpieniu zaprezentowaliśmy pogląd, że zapis z art. 15 cytowanej wyżej ustawy: kierownik do spraw opieki pielęgniarskiej, w przypadku szpitali posiadających powyżej 50 łóżek, w których powołuje się konsultanta, jest nieprecyzyjny i nie wiadomo czy odnosi się do sytuacji, w której w poszczególnym zakładzie opieki zdrowotnej będzie jeden kierownik do spraw opieki pielęgniarskiej, czy też takie stanowisko będzie funkcjonowało w każdym poszczególnym oddziale szpitalnym? Ponadto podkreślaliśmy, że w sytuacji wprowadzania na szeroką skalę w zakładach opieki zdrowotnej rozwiązania organizacyjnego polegającego na kierowaniu oddziałami szpitala przez konsultanta, a nie przez ordynatora, powyższe zapisy doprowadzą w krótkiej perspektywie czasowej do likwidacji stanowiska pielęgniarki, położnej oddziałowej! Ponadto dyskusyjne jest uzależnianie funkcjonowania danego stanowiska pracy od liczby szpitalnych łóżek. Na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono „Informację o działaniach podjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia zmian do pakietu projektów ustaw w ochronie zdrowia”, również w odniesieniu do kierowniczych medycznych stanowisk pracy. W informacji tej  zawarto określenie: „jak więc widać dzięki staraniom przedstawicieli NRPiP zostały wprowadzone korzystne dla środowiska pielęgniarek i położnych zmiany”. Takie stanowisko samorządu zawodowego ponad dwustutysięcznej korporacji budzi nasze zdziwienie. Na powyższe wystąpienie od jego adresatów nie otrzymaliśmy pisemnego stanowiska.
Powyżej cytowane regulacje prawne nie weszły w życie. Zawetował je prezydent, sejm weta nie odrzucił. Sprawa kierowniczych stanowisk będzie zapewne w roku 2009 powracała i na bieżąco relacjonowana na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Mielcarek


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze