Kolejna niespójność z rzeczywistością! Zapowiadano, że odciążą pielęgniarki a tylko 10-15% wykształconych opiekunów medycznych podjęło pracę w zawodzie.

3 min czytania
Aktualności

 


Notatka ze spotkania Sekretarz Stanu z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa w dniu 19 listopada 2018 r.

19 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (SP DSK) w Warszawie odbyło się spotkanie Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa. Uczestniczyli w nim również: zaproszeni na spotkanie Prezes  i Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele ww. Szpitala. Po powitaniu przez Panią Dyrektor uczestników spotkania, Sekretarz Stanu omówiła ważniejsze kwestie dotyczące roli pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, kompetencji  w realizacji zadań, nawiązując do strategii rozwoju zawodu pielęgniarki.  

W dalszej części spotkania, prowadzonego w formie dyskusji, kolejno głos zabierali konsultanci krajowi: 

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa – przedstawiła zagadnienia wynikające z nowych kompetencji pielęgniarki/położnej w systemie opieki zdrowotnej;
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – omówiła wybrane problemy jakości kształcenia podyplomowego, przez pryzmat zdawalności państwowego egzaminu specjalizacyjnego, 
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – przedstawiła najistotniejsze kwestie dotyczące opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Natomiast Naczelna pielęgniarka SP DSK zapoznała uczestników spotkania z praktycznymi aspektami zarządzania kadrą pielęgniarską, w tym sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, kierując się dostępnością i jakością opieki pielęgniarskiej oraz bezpieczeństwem pacjentów i personelu pielęgniarskiego. 

Podczas krótkiej dyskusji nawiązującej do ww. tematów oraz realizacji ustawowych działań konsultanta wynikających z art. 9 i art. 10 ustawy w reprezentowanych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa uczestnicy spotkania poruszali praktyczne aspekty roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia, na tle realnego przygotowania zawodowego, w tym nabytych umiejętności w wyniku ustawicznego podwyższania wiedzy, nie wyłączając szkolenia wewnątrzszpitalnego, popartego doświadczeniem w wykonywaniu zawodu. 

W ocenie uczestników spotkania istotnymi czynnikami zmierzającymi w kierunku wzrostu roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia byłoby kontynuowanie działań dotyczących  systemowego podejścia do procesu kształcenia podyplomowego pielęgniarek/położnych oraz do szerszego kształcenia w zawodach, które mogłyby wspierać zawód pielęgniarki.

Następnie w ramach dyskusji głos zabrał Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, który przedstawił dotychczasową ogólną liczbę absolwentów (około 60 tys.) podkreślając, iż wskaźnik zatrudnienia opiekunów medycznych w podmiotach leczniczych w Polsce na tle dotychczasowej liczby absolwentów kształtuje się na poziomie 10-15 %. Dla kontrastu przywołał uczestnikom spotkania przykłady roli opiekuna medycznego w Wielkiej Brytanii, wskazując na miejsce opiekuna w tamtejszym systemie opieki zdrowotnej.  

Ponadto pracownik Departamentu Pielęgniarek i Położnych przedstawił uczestnikom wybrane zagadnienia wynikające z przepisów ustawy antykorupcyjnej, odnosząc się do zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych w nawiązaniu do podstawowych obowiązków konsultanta, bezpośrednio wynikających z przepisów art. 8a-8e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890), a także omówił niektóre zagadnienia w zakresie: przygotowywania, wykonywania i dokumentowania prowadzonych  w podmiotach leczniczych czynności kontrolnych lub kontroli organizatorów kształcenia, w tym istotę gromadzenia dowodów kontroli oraz zasady i sposoby opracowywania dokumentacji pokontrolnej. Przywołane były również kwestie dotyczące ewentualnych przypadków wyłączenia kontrolującego z prowadzenia czynności kontrolnych.

W toku dalszej dyskusji nawiązywano również m.in. do:

  • kwestii zabezpieczenia potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa w skali ogólnopolskiej oraz lokalnie, w tym roli i funkcji kształcenia przed- i podyplomowego,
  • dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki. 

Wśród ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w 2019 r. jako priorytetowe należałoby wskazać m.in.: 

  • doskonalenie organizacji pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w tym optymalizacji zatrudnienia, włączania zawodu opiekuna medycznego stanowiącego wsparcie dla systemu opieki pielęgniarskiej, metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,
  • kontynuowanie działań związanych z doskonaleniem organizacji opieki pielęgniarskiej, jej dostępności i jakości oraz sposobu dokumentowania wykonywanych czynności. 

Należy podkreślić, iż dzięki uprzejmości kierownictwa SP DSK konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego otrzymali możliwość zapoznania się z pracą pielęgniarek i położnych w wybranych Oddziałach Szpitala.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze