Książka "Pielęgniarstwo onkologiczne" w Sklepie Pielęgniarek i Położnych – poznaj szczegóły…

3 min czytania
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych
Książka "Pielęgniarstwo onkologiczne" w Sklepie Pielęgniarek i Położnych – poznaj szczegóły…

 

Publikacja „Pielęgniarstwo onkologiczne” została wydana pod redakcją Anny Koper, która pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Kolejne dwie osoby tworzące redakcję publikacji to konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Współautorami podręcznika są także osoby posiadające między innymi tytuł magistra pielęgniarstwa, specjalizację w  dziedzinach pielęgniarstwa: chirurgicznego, onkologicznego, anestezjologicznego i intensywnej terapii, neurologicznego oraz neurochirurgicznego, zachowawczego, epidemiologicznego.

Autorka w przedmowie do publikacji wyraża opinię, że odpowiednia opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym uwarunkowana jest nie tylko niezbędnymi kwalifikacjami personelu i jego doświadczeniem zawodowym, ale także na prawidłowym określeniu problemów pielęgnacyjnych oraz zaplanowaniu działań w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Autorka w przedmowie podkreśla specyfikę leczenia onkologicznego w zakresie radykalności działań oraz słabej kondycji fizycznej chorego co skutkuje często także dolegliwościami psychicznymi. Wobec powyższego, pielęgniarka, aby skutecznie niwelować uboczne skutki choroby nowotworowej oraz procesu leczenia powinna znać zasady leczenia i w odpowiednim czasie określić potrzeby pielęgnacyjne pacjenta oraz posiadać umiejętność wyboru odpowiednich metod i środków postępowania pielęgniarskiego.

W przedmowie podkreślono także, że podręcznik porusza problematykę stosowanych obecnie terapii onkologicznych, a zarazem prezentuje proces pielęgnowania poprzez uwarunkowania przebiegu procesów chorobowych, w kontekście ich wpływu poszczególne układy i narządy pacjenta. W publikacji poruszono także problematykę profilaktyki oraz diagnostyki, a także rehabilitacji psychologicznej oraz fizycznej. Podjęto również zagadnienia dotyczące opieki paliatywnej i terminalnej, również w zakresie rodziny pacjentów. Autorka publikacji podkreśla w przedmowie, że znaczącą rolę w opracowaniu podręcznika ma zespół pielęgniarek – praktyków, natomiast współautorami są także lekarze, psycholodzy, rehabilitanci tworzący z pielęgniarkami zespół terapeutyczny.

 

W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego przez pryzmat teorii, kształcenia i literatury zawodowej oraz polskich i międzynarodowych organizacji działających na rzecz rozwoju zawodu pielęgniarki, a także udzielających pomocy rodzinom chorych.

W drugim rozdziale poruszono zagadnienia dotyczące jakości w pielęgniarstwie onkologicznym w kontekście oceny poziomu jakości, systemów jakości oraz standaryzacji postępowania pielęgniarskiego.

W kolejnych rozdziałach omówiono problematykę nowotworów w zakresie ich rodzajów, występowania, faz procesu nowotworowego oraz profilaktyki nowotworów z uwzględnieniem roli pielęgniarki w tym zakresie.

Następnie omówiono opiekę pielęgniarską w diagnostyce schorzeń onkologicznych, podkreślając jej specyfikę oraz udział pielęgniarki w diagnostyce patomorfologicznej, obrazowej oraz laboratoryjnej, a także badaniach endoskopowych i leczeniu ran onkologicznych.

Zasadniczą część publikacji stanowią rozdziały poświęcone opiece pielęgniarskiej w chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii oraz leczeniu systemowym.

W powyższych rozdziałach omówiono opiekę w przebiegu leczenia chorych onkologicznych, którzy zostali poddani terapii z powodu nowotworów:

  •     przewodu pokarmowego,
  •     ośrodkowego układu nerwowego,
  •     głowy i szyi,
  •     płuc,
  •     gruczołu piersiowego,
  •     układu moczowego,
  •     gruczołów wewnątrz wydzielniczych,
  •     skóry i tkanek miękkich.

Jeden z rozdziałów opracowała położna, w którym poruszono aspekty opieki pielęgniarskiej w przebiegu nowotworów ginekologicznych.

Każde z powyższych zagadnień podsumowano opisem wybranych problemów pielęgnacyjnych, specyficznych dla danego rodzaju schorzenia prezentując  plan i cel opieki pielęgniarskiej.

Kolejne rozdziały to opieka nad pacjentem ze schorzeniem układu krwiotwórczego oraz kostnego. Jeden z rozdziałów to problematyka opieki nad dzieckiem z chorobą onkologiczną, w którym poruszono zagadnienia związane między innymi: obsadą pielęgniarską, specyfiką opieki nad dzieckiem na oddziale onkologicznym oraz problemami komunikacji dziecko – personel.

Ostatnie rozdziały to opieka psychologiczna, rehabilitacja w onkologii oraz opieka paliatywna i terminalna, w którym poruszono zagadnienia etyczne, walkę z bólem, wsparciu chorego i jego rodziny. Ostatni rozdział to omówienie zadań pielęgniarki epidemiologicznej w onkologii.

Kup teraz książkę "Pielęgniarstwo onkologiczne"

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze