Kursy kwalifikacyjne – niskie zainteresowanie.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Kursy kwalifikacyjne – niskie zainteresowanie.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek przygotowuje pielęgniarki do:

 1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
 2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
 3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 391 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 231 godzin

Efekty uczenia się

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego otrzymuje pielęgniarka, która:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego do sprawowania opieki nad chorym ze schorzeniem kardiologicznym, pulmonologicznym, gastroenterologicznym, nefrologicznym, endokrynologicznym, hematologicznym, reumatycznym oraz w okresie starości i objętych opieką paliatywną;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych: neurologia, opieka paliatywna, farmakologia, analityka, geriatria;
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki podczas pielęgnowania pacjenta internistycznego;
 • udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych obejmujących:
 • monitorowanie i dokumentowanie stanu zdrowia pacjenta, stosując różne metody i narzędzia pomiaru,
 • wyłanianie czynników negatywnie oddziałujących na stan zdrowia pacjenta i ich minimalizowanie,
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych i fizykalnych,
 • analizowanie informacji o pacjencie celem określenia kategorii stanu zdrowia, zakresu samoopieki oraz diagnozy pielęgniarskiej,
 • opracowanie i modyfikowanie planu opieki opartego na diagnozie pielęgniarskiej, uwzględniając aktualne standardy opieki,
 • przygotowanie do badań diagnostycznych, sprawowanie opieki oraz rozpoznawanie najczęstszych powikłań po badaniach diagnostycznych u pacjentów z chorobami internistycznymi,
 • przygotowanie pacjentów i asystowanie lekarzom podczas wykonywania badań terapeutycznych,
 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej,
 • zapoznanie pacjenta i rodziny ze stylem życia sprzyjającym zdrowiu,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie samoopieki i samokontroli u chorych; ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, gastroenterologicznymi, nefrologicznymi, endokrynologicznymi, hematologicznymi, reumatycznymi, objętych opieką paliatywną i ich rodzin;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjenta;
 • wymienić podstawowe leki stosowane u pacjentów internistycznych i prowadzić obserwację w kierunku działań niepożądanych;
 • dobierać odpowiednie metody i techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem;
 • udzielać pacjentowi wsparcia emocjonalnego.

Pielęgniarstwo internistyczne – wykaz literatury 

W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępne są pozycja, która pomogą pielęgniarkom w przygotowaniach do odbycia przedmiotowego kursu kwalifikacyjnego.

Jurkowska G., Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2022

Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach internistycznych. W opinii autorów książka będzie także przydatna do przygotowania do egzaminu z pielęgniarstwa internistycznego. W podręczniku zawarto informacje w zakresie udziału pielęgniarki w badaniach diagnostycznych, przeprowadzanych w celu rozpoznawania i diagnozowania schorzeń poszczególnych układów. Opisano także zasady opieki pielęgniarskiej w konkretnych jednostkach chorobowych. Ponadto zaprezentowano informacje w zakresie rehabilitacji pacjenta w kontekście roli pielęgniarki.

D. Talarska, D.Zozulińska-Ziółkiewicz: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2022

II uaktualnione wydanie publikacji, która zyskała uznanie wielu Czytelników. Ogromnym atutem książki jest sposób prezentowania wiedzy – zwięzła forma, syntetyczne omówienie postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo i pielęgniarek pracujących na oddziałach internistycznych, a także przygotowujących się do egzaminów w ramach kształcenia podyplomowego. Może być również pomocna dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych lub asystentek osób przewlekle chorych.

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie0
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie25
małopolskie0
mazowieckie45
opolskie0
podkarpackie25
podlaskie90
pomorskie0
śląskie0
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie25
zachodniopomorskie0
Razem:210

(dane na dzień na dzień 20 lipca 2023 roku)źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

828 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Aktualności

Dla kogo jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

2 min czytania
W dzisiejszych czasach zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów, którymi dysponujemy. W związku z tym, prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 65–70 PLN netto/godz.

1 min czytania
Oferta odmienna od innych… W dniu dzisiejszym publikujemy kolejna ofertę pracy skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki. Ta oferta jest odmienna od innych…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

W sejmie o pielęgniarkach – zabawa w ślepego i głuchego.