Lekarze: to niedopuszczalne! Pensja pielęgniarki względem lekarza to 1,12 do 1.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Lekarze: to niedopuszczalne! Pensja pielęgniarki względem lekarza to 1,12 do 1.

Lekarze o skrajnym spłaszczeniu wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek

W kolejnym artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych przytaczamy wybrane uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projektu datowanego na 1 kwietnia 2022 roku. Pod zgłoszonymi uwagami do nowej siatki płac przytaczamy stanowisko ministerstwa zdrowia.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Negatywnie oceniamy przede wszystkim wysokość tzw współczynnika pracy dla lekarzy ze specjalizacją, który ma wynieść od lipca 2022 – 1,45. Wskazujemy, że dla lekarzy, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnej, przewidzianej ustawą, będzie to czwarty rok z rzędu obniżenie ich wynagrodzenia względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. (1,58 w roku 2018). Trudno też nie zauważyć skrajnego spłaszczenia wynagrodzeń nie spotykanego najprawdopodobniej w jakimkolwiek innym kraju (np. minimalna płaca lekarza ze specjalizacją względem minimalnej płacy pielęgniarki ze specjalizacją ma wynieść wg przedstawionego projektu jak 1,12: 1 ! podczas gdy w świecie dominują relację jak 2:1 lub więcej).

Musimy również zwrócić uwagę, że przedstawiona przez MZ propozycja nie uwzględnia obiecanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „geściku” dobrej woli wobec lekarzy, czyli wskaźnika 1,5, o którym była mowa w czasie spotkania w MZ w dniu 20 grudnia 2021 zamiast 1,45 ustalonego przez ministra ze związkami zawodowymi nie reprezentującymi lekarzy.

Stanowisko ministerstwa zdrowia

Nie uwzględnia się. Zmiany zaproponowane w nowelizacji ograniczone zostały do zakresu zapisów stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Uwagi zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wykraczają poza zakres uzgodnień poczynionych ze stroną społeczną Trójstronnego Zespołu.

Kryterium stanowiska pracy czy kwalifikacji pracownika

Naczelna Izba Lekarska

Przewidziany w projekcie obowiązek przypisania pracowników do danej kategorii zaszeregowania rodzi obawy, że pracodawcy mogą dążyć do przesuwania pracowników niebędących lekarzami do niższych kategorii zaszeregowania obniżając wymagania dla danego stanowiska pracy. Zaszeregowanie do danej kategorii wynagradzania w przypadku zawodów medycznych powinno opierać się na kryterium kwalifikacji posiadanych przez pracownika, a nie wymaganych na danym stanowisku przez pracodawcę. Uzasadnieniem tego postulatu jest fakt, że pracownicy medyczni mają obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy fachowej, podnoszeniu kompetencji powinno zatem towarzyszyć zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników.

Stanowisko ministerstwa zdrowia

Nie uwzględnia się. Zasadą w polskim prawie pracy wyrażoną w art. 78 Kodeksu pracy jest ustalenie wynagrodzenia w oparciu o następujące kryteria:

„Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.”.

W związku z powyższym również na gruncie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. przyjęto, że kwalifikację do danej grupy określonej w załączniku dokonywać należy w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy.

Należy również wskazać, że w stanowisku TZdsOZ w załączniku wskazano, że kwalifikacja do poszczególnej grupy odbywać powinna się w oparciu o wymagane kwalifikacje.

Wynagrodzenie lekarza nie powinno być niższe niż…

Naczelna Izba Lekarska

Projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku. Projektowane współczynniki pracy określające poziom minimalnych wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych w istotny sposób odbiegają od oczekiwań środowisk medycznych wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że postulowany od wielu lat przez samorząd lekarski poziom minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tymczasem projekt przewiduje dla tych osób współczynnik o ponad połowę niższy. Samorząd lekarski oczekuje ustawowego określenia szybkiej ścieżki dojścia do oczekiwanych poziomów minimalnego wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów oraz 2,5-krotności dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji, przy czym obecnie wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów nie powinno być niższe niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Stanowisko ministerstwa zdrowia

Nie uwzględnia się. Zmiany zaproponowane w nowelizacji ograniczone zostały do zakresu zapisów stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Uwagi zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wykraczają poza zakres uzgodnień poczynionych ze stroną społeczną Trójstronnego Zespołu.

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 26

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7409 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – kominy płacowe. Sąd pisze do Trybunału Konstytucyjnego.

4 min czytania
Pielęgniarka podaje szpital do sądu. Sąd zadaje pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu Sąd Rejonowy w Chorzowie, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dalej:…
Aktualności

Pieluchomajtki dla dorosłych - kiedy można ubiegać się o refundację?

3 min czytania
Ludzie ciało, jak każdy wie, nie jest pozbawione wad. Wstydliwe niedoskonałości manifestują się coraz bardziej wraz z upływem lat. Nietrzymanie moczu jest…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
Komentarze
×
Aktualności

"Przyszłe Położne" proszą o pomoc położne i pielęgniarki.