Liczba pielęgniarek a średnie obłożenie na oddziale.

4 min czytania
AktualnościNormy pielęgniarek a likwidacja łóżekNowe normy zatrudnienia pielęgniarek.
Liczba pielęgniarek a średnie obłożenie na oddziale.


Poseł pyta ministra zdrowia: "Czy planuje Pan Minister podjąć działania w celu zmiany rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, uwzględniając wskaźnik przeliczeniowy według średniego obłożenia oddziałów"? Zobacz odpowiedź ministerstwa. 

Zobacz także: 

Ważne – z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie aktualnych problemów szpitali powiatowych

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie coraz więcej dociera do mnie informacji o trudnej sytuacji szpitali powiatowych. Alarmują nie tylko przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich, ale również zaniepokojeni pacjenci obawiający się zamykania szpitali lokalnych.

W codziennym funkcjonowaniu szpitale powiatowe spotykają się z licznymi problemami. Najważniejsze z nich dotyczą niskiego poziomu ryczałtu przyznanego przez oddziały wojewódzkie NFZ i niskiej wyceny procedur medycznych. Po wprowadzeniu w życie tak zwanej sieci szpitali i przejściu na ryczałtowy system kontraktowania świadczeń wiele podmiotów leczniczych działających na szczeblu szpitali powiatowych ma ogromne trudności finansowe. Niedoszacowane wysokości ryczałtów doprowadza, do ciągłego zadłużania a wycena świadczeń jest nieadekwatna do ponoszonych przez szpitale kosztów. Dodatkowo szpitale nie mają możliwości dochodzenia zapłaty za udzielone świadczenia po przekroczeniu wysokości ryczałtu.

Kolejnym palącym problemem pozostaje kwestia personelu medycznego. Szpitale borykają się z problemem utrzymania działalności z powodu rosnących żądań płacowych pracowników. Grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania i tym samym oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych, nie stać kierowników podmiotów leczniczych. Ponadto rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego doprowadza do niepokojącego zjawiska, jakim jest liczba zatrudnianych pielęgniarek uzależniona od liczby łóżek na oddziałach. Szpitale chcąc sprostać narzuconym normom, zmuszone są do likwidacji łóżek.

Na koniec dochodzi jeszcze problem braku kadry medycznej oraz wzrost kosztów stałych, które powodują znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej podmiotów i generowanie ujemnych wyników finansowych. Narzucanie z góry sztucznych norm, bez wskazywania drogi rozwiązania problemu, nie polepsza standardów leczenia oraz opieki nad pacjentem, jak również nie podnosi poziomu usług.

W związku z licznymi apelami środowisk powiązanych z problemami funkcjonowania szpitali powiatowych pytam Pana Ministra:

1. Czy resort planuje zwiększenie środków finansowych w celu zapłaty wynagrodzeń dla personelu medycznego oraz ustalenie jednolitych zasad i wysokości wynagrodzeń w podmiotach leczniczych?
2. Czy planowane są prace nad ponownym przeliczeniem ryczałtów dla szpitali powiatowych?
3. Czy resort przewiduje wzrost wyceny świadczeń medycznych?
4. Czy planuje Pan Minister podjąć działania w celu zmiany rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, uwzględniając wskaźnik przeliczeniowy według średniego obłożenia oddziałów?

Z poważaniem
Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP

23 lipca 2019


Szanowna Pani Marszałek, dot. aktualnych problemów szpitali powiatowych W związku z interpelacją nr 32816 Pani Małgorzaty Pępek, Poseł na Sejm RP, z dnia 31 lipca 2019 r. w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

1. Czy resort planuje zwiększenie środków finansowych w celu zapłaty wynagrodzeń dla personelu medycznego oraz ustalenie jednolitych zasad i wysokości wynagrodzeń w podmiotach leczniczych?
3. Czy resort przewiduje wzrost wyceny świadczeń medycznych? 

Odnosząc się do kwestii zwiększenie środków finansowych na finansowanie świadczeń oraz wyceny świadczeń, uprzejmie informuję, że w bieżącym roku zostało dokonanych kilka zmian planu finansowego NFZ, w wyniku których zwiększono środki przekazywane świadczeniodawcom na łączną kwotę ok. 6,3 mld zł, w tym na leczenie szpitalne – ok. 3,4 mld zł. Ww. zmiany uwzględniają konieczność zapewnienia finansowania, m.in.: zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej związanej ze zwiększającymi się kosztami udzielania świadczeń, w szczególności zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu.

Odnosząc się do kwestii jednolitych zasad ustalania wynagrodzeń, uprzejmie informuję, że kwestię minimalnych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 z późn. zm). Wspomniana ustawa nie określa jednak powszechnie obowiązującej „siatki płac”, lecz jedynie określa najniższą prawnie dopuszczalną wysokość wynagrodzeń zasadniczych wskazanych w niej grup zawodowych pracowników podmiotów leczniczych. Zawiera przepisy o charakterze gwarancyjnym, dotyczące wszystkich podmiotów leczniczych niezależnie od źródła finansowania.

2. Czy planowane są prace nad ponownym przeliczeniem ryczałtów dla szpitali powiatowych?
W ostatnim okresie oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły przeliczenie ryczałtów PSZ związane ze wzrostem wyceny świadczeń od 1 lipca 2019 r. 

4. Czy planuje Pan Minister podjąć działania w celu zmiany rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, uwzględniając wskaźnik przeliczeniowy według średniego obłożenia oddziałów? 

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad wydłużeniem terminu przejściowego dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu § 2 ust. 1 świadczeniodawcy nie spełniający w dniu 1 stycznia 2019 r. wymogu odnoszącego się do zapewnienia równoważnika etatu na 1 łóżko w przypadku leczenia dzieci, do dnia 1 lipca 2019 r. mogą zapewniać równoważnik etatu na 1 łóżko nie mniejszy niż: 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
13 sierpnia 2019 roku


Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".

Pielęgniarki: na dyżury pielęgniarskie skierowani lekarze.

Pielęgniarki: szpital nie płacił ZUS-u od 4×400.

1200 do podstawy pielęgniarek – informacja naczelnej izby. 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze