Minister zdrowia: współczynniki pracy (w tym pielęgniarek) nie są "spójne z rzeczywistością".

2 min czytania
Aktualności


Minister zdrowia: współczynniki pracy

(w tym pielęgniarek) nie są "spójne z rzeczywistością"

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w dniu 26 listopada  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia poinformowano o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.

W kontekście zawartych porozumień płacowych między Ministrem Zdrowia z poszczególnymi grupami zawodowymi finansowanych z NFZ, strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęła stanowisko dot. wprowadzenia systemowych rozwiązań regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Za konieczne uznali wyodrębnienie środków finansowych przeznczonych na wzrost wynagrodzeń w umowach zawieranych z NFZ oraz zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych. Rozwiązania takie powinny znaleźć odzwierciedlenie w trwałym akcie prawnym, co przyczyniłoby się do wygaszania sporów wewnątrzśrodowiskowych i zapewniło właściwe finansowanie roszczeń pracowniczych.

źródło informacji: dialog.gov.pl 

Natomiast więcej informacji z wyżej opisywanego spotkania przedstawia notatka ze strony internetowej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, której fragment cytuję poniżej: 

Strona społeczna, pracowników i pracodawców od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę omówienia kondycji finansów ochrony zdrowia w związku z ustawową realizacją regulacji płacowych pracowników ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia zespołu, ze strony Ministra Zdrowia padły bardzo ważne słowa i deklaracje, w tym chyba ta najważniejsza: konieczność przeglądu obowiązującej tzw. ,,ustawy podwyżkowej” w ochronie zdrowia (ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Minister przyznał, że ostatni czas pokazał, że ustawa nie funkcjonuje w sposób, w jaki chciałaby strona społeczna i strona rządowa. Wskazał, że ma zastrzeżenia zarówno do mechanizmów i wysokości współczynników na podstawie których są dokonywane podwyżki. Poinformował także, że resort zdrowia zbiera realne dane z podmiotów leczniczych na temat realizacji ustawy pod kątem wysokości wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, tak aby ocenić na ile kwoty podwyżek są realistyczne. Zdaniem resortu zebranie danych o wynagrodzeniach pokaże również, których grup zawodów w ustawie brakuje i które nie uregulowane.

Warto przeczytać całą notatkę z powyższego spotkania

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8988 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka – nazywają nas: stare, grube, wredne pielęgniary.

2 min czytania
Pielęgniarka – zmieniłam się nie do poznania Publikujemy wypowiedź jednej z pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Jestem…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki milczały. Tego doświadczyłam.

6 min czytania
Internety o pielęgniarkach Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 21 lipca 2021 roku, opublikowaliśmy tweeta, który dotyczył kwestii zakresu informacji…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka – MZ o zembalowym, w tym na kontraktach.

3 min czytania
Dodatek zembali dla pielęgniarek – spotkanie z dyrektorem departamentu ministerstwa zdrowia W dniu 15 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie. Przedstawiciele władz…
Komentarze