Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

8 min czytania
AktualnościWymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy
Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Pytanie do ministerstwa zdrowia – dlaczego powyższe rozporządzenie nie będzie obowiązywało w szpitalach prowadzonych w formie spółek redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych skierowała w dniu 1 czerwca 2011 roku. Odpowiedź ministerstwa opublikujemy wkrótce.

Zapraszam do dyskusji nad zapisami zawartymi w przedmiotowym projekcie poprzez zamieszczanie komentarzy pod artykułem lub przesłanie dłuższych wypowiedzi na adres [email protected] które zostaną opublikowane na Portalu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące pielęgniarskich stanowisk:

/ W nawiasie podano w latach wymagania określane jako: liczba lat pracy w zawodzie / inne dodatkowe /

Stanowisko:
Kierownik zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

– tytuł zawodowy lekarza (2)
– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze (2)

– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze (3 w podmiocie leczniczym)

Stanowisko:
Kierownik zakładu opiekuńczo -leczniczego

-wyższe wykształcenie medyczne lub
– inne wyższe wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mające zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Stanowisko:
Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji  zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko:
Kierownik komórki organizacyjnej, zastępca kierownika komórki organizacyjnej

– wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (5)
– wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (7)
– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)
– inne magisterskie wykształcenie na kierunku medycznym (7)

Stanowisko:
Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
– licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5)
– średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (6) – /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:
Pielęgniarka/położna epidemiologiczna

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
– licencjat pielęgniarstwa /położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
– średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)

Stanowisko:

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
– licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
– średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
– średnie wykształcenie pielęgniarskie i i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) – /w okresie przejściowym do 2020 r./

 

Stanowisko:

 

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

– magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu)
– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
– licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
– średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
– średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) – /w okresie przejściowym do 2020 r./

 

Stanowisko:

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
– inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
– licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
– średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
– średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) – /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

– magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),

– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
– licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
– średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
– średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) – /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko: 

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/ położnictwa

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Stanowisko:

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i  zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1)

Stanowisko:

Specjalista: pielęgniarka

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
– licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)
– średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:
Specjalista położna

– magisterskie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub  organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
– inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3)
– średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Starsza pielęgniarka

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1),
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1)
– licencjat pielęgniarstwa (3),
– średnie wykształcenie pielęgniarskie (5)

Stanowisko:
Starsza położna

– magisterskie wykształcenie położnicze (1)
– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1),
– licencjat położnictwa (3)
– średnie wykształcenie położnicze (5)

Stanowisko:
Pielęgniarka

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie,
– licencjat pielęgniarstwa,
– średnie pielęgniarskie

Stanowisko:
Położna

– magisterskie wykształcenie położnicze,
– licencjat położnictwa,
– średnie wykształcenie położnicze

Stanowisko:
Stażystka pielęgniarka

– średnie wykształcenie pielęgniarskie – /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:

Stażystka położna

średnie wykształcenie położnicze – /w okresie przejściowym do 2020 r./

Wybrał

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze