Ministerstwo Zdrowia zarządziło wielki spis pielęgniarek i położnych, w zakresie wynagrodzeń i kwalifikacji. 28 KOMENTARZY.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia 19 września 2008 roku zwróciło się do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, posiadających w swojej strukturze oddziały szpitalne z prośbą o przekazanie informacji w zakresie wynagradzania oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. Inspiracją do zebrania danych z placówek w całej Polsce są napływające do MZ informacje, że wysokość wynagrodzeń kształtowana w ramach realizacji ustawy podwyżkowej z 2006 roku, "nie w pełni odzwierciedla zawarte w Kodeksie Pracy przesłanki, którymi powinien kierować sie pracodawca określając wysokość wynagrodzeń pracowników (obowiązek brania pod uwagę kwalifikacji zawodowych, praktyki i doświadczenia zawodowego – art. 18 (3c), art. 78 Kp). Dyrektorzy stosowne informacje mają przekazać do dnia 10 października, według stanu "za sierpień" 2008 r.

Ankiety skierowane do zakładów opieki zdrowotnej obejmują oddzielnie pielęgniarki i położne.   

Dane dotyczące wynagrodzeń rozbito na poszczególne segmenty:

 • Pielęgniarki zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (funkcyjne)
 • Liczba pielęgniarek wykonujących zawód w zakładzie (liczba osób)
 • Liczba pełnych etatów przeliczeniowych – wyłącznie pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę
 • Liczba pielęgniarek zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę wg stażu pracy (liczą się wyłącznie pełne lata)  0-5; 6-10; 11-20; powyżej 20 lat 
 • Liczba pielęgniarek zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę wg wieku (liczą się ukończone lata) do 30 lat; 31-40 lat; 41-54 lata; 55 lat; 56-60 lat; powyżej 60 lat
 • Liczba pielęgniarek zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę wg poziomu wykształcenia, w rozbiciu na wykształcenie średnie, licencjat, licencjat "pomostowy", magister pielęgniarstwa/położnictwa, inne wyższe wykształcenie mające zastosowanie w ochronie zdrowia – w podziale na:  bez specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, tylko ze specjalizacją, tylko z kursami kwalifikacyjnymi, ze specjalizacją i kursami kwalifikacyjnymi.

Ministerstwo zapytuje również: 

 • Czy w zakładzie opracowano minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek?
 • Czy w zakładzie występuje premia regulaminowa dla pielęgniarek?
 • O średnią wysokość premii regulaminowej dla pielęgniarek w przeliczeniu na jeden pełny etat (wypełnić w przypadku występowania premii)
 • Czy zakład korzysta z usług firm zewnętrznych w zakresie świadczeń  pielęgniarek?

 Ministerstwo ponadto wyjaśnia, że:

 1. Pod pojęciem „Specjalizacja i kursy kwalifikacyjne” należy rozumieć kwalifikacje nabyte zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 57, poz. 602 z późn. zm., art. 10c ust. 1 pkt 1 i 2. oraz ust. 2 i ust. 3).
 2. Termin „Licencjat pomostowy” należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 110, poz. 1170).
 3. Termin „Inne wyższe wykształcenie mające zastosowanie w ochronie zdrowia” należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U Nr 173 poz. 1419).

Informacja własna

redakcji Portalu i Gazety

Pielęgniarek i Położnych

 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze