Minster Marek Twardowski pisze opinię prawną dla Porozumienia Zielonogórskiego. Opinia wpisuje się w nurt "radosnej twórczości" urzędniczej. NFZ oraz Urzędy Wojewódzkie jej nie respektują. Chodzi o skład zestawu przeciwwstrząsowego.

5 min czytania
Aktualności

Witam,

na Portalu Pielęgniarek i Położnych informowano o stanowisku MZ w sprawie zestawu przeciwwstrząsowego – "Skład zestawu zależeć powinien przede wszystkim od charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych".
Proszę o podanie podstawy tej informacji – który minister zdrowia, kiedy, gdzie opublikowano. Stanowisko NFZ – oddział wielkopolski – (jego treść przytaczam poniżej)
dla świadczeniodawców POZ jest odmienne – a mianowicie musimy mieć wszystko co jest w rozporządzeniu, brak podstawy do selektywnego doboru składu zestawu – komunikat z dnia 22-12-2008. Zestaw niekompletny = nieprawidłowość. Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego (śląskie) również stała na stanowisku – trzeba mieć wszystko.
Z poważaniem

Dane teleadresowe autora korespondencji do wiadomości redakcji

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
(LEKARZE POZ)

2008-12-22                                            

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi zawartości zestawów przeciwwstrząsowych będących w posiadaniu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poniżej przedstawiamy stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej kwestii:
Zgodnie z delegacją, zawartą w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, określa między innymi Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera (starszego felczera), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Załącznik nr 2 do rozporządzenia – jak wskazuje jego tytuł – precyzuje skład zestawu ratującego życie, czyli możliwego do zastosowania przez lekarza natychmiast, w sytuacji konieczności udzielenia takiej pomocy. Oznacza to, że zestaw przeciwwstrząsowy, określony w drodze rozporządzenia, powinien być w stałym posiadaniu przez lekarza, gdyż nie jest on w stanie przewidzieć, który z preparatów wymienionych w zestawie może być niezbędny do udzielenia pomocy.
Posiadanie kompletnego zestawu przeciwwstrząsowego ma na celu zagwarantowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, któremu ma służyć, w każdej jednostce opieki zdrowotnej. Dlatego też samowolne decydowanie przez lekarza o posiadaniu w tym zestawie tylko niektórych produktów leczniczych może spowodować negatywne następstwa dla osoby potrzebującej pomocy, a w konsekwencji również dla lekarza.
Ponadto zwrócenia uwagi wymaga fakt, że w załączniku nr 2 do rozporządzenia  oznakowano leki, które nie mogą wchodzić w skład zestawu będącego do dyspozycji felczera (starszego felczera). Należy, więc przyjąć, że jeśli zamysłem prawodawcy byłoby zawężenie liczby preparatów mogących wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji lekarza POZ analogicznie w załączniku tym wprowadziłby stosowne wykluczenia, czego – co należy podkreślić – nie dokonał.
Wskazać również trzeba, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3a) zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) odpowiednie pomieszczenia zakładów lub praktyk, w których udzielane są świadczenia lekarza POZ, muszą być wyposażone w zestaw przeciwwstrząsowy, co oznacza, że zestaw ten powinien wprost odpowiadać wykazowi produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, który został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że – w świetle obowiązującego stanu prawnego – ewentualnie stwierdzone przez OW NFZ przypadki selektywnego posiadania przez lekarzy POZ wybranych przez nich elementów z zestawu przeciwwstrząsowego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie są poparte żadnymi uregulowaniami prawnymi i stanowią nieprawidłowość.

Aleksandra Stamm
Z-a Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Komentarz redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

26 października 2008 roku

 

Witam autora korespondencji bardzo serdecznie i proszę o przyjęcie wyjaśnienia. Otoż prośba zawarta w korespondencji: "proszę o podanie podstawy tej informacji – który minister zdrowia, kiedy, gdzie opublikowano" wynika z faktu, że w artykule dotyczącym przedmiotowej kwestii, umieszczonym na Portalu w dniu 8 kwietnia 2009 roku link zawierał błędny dokument. Obecnie na skutek powyższej korespondencji zamieściłem poprawny dokument. Za pomyłkę bardzo przepraszam.

Dokument ten to opinia ministra Marka Twardowskiego. Zawiera takie fragmenty:

  • "skład zestawu doraźnej pomocy oraz zestawu przeciwwstrząsowego zależeć powinien przede wszystkim od charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych";
  • "Każda modyfikacia, w ramach produktów leczniczych znajdujących sie w przedmiotowych załacznikach, powinna być odpowiednio umotywowana oraz jej dokonanie nie może w żaden sposób narażać pacjentów na brak fachowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia".

Oczywiste jest, że Pan Marek Twardowski prezentując takie stanowisko, przekroczył swoje uprawnienia a przedmiotową opinię należy zaliczyć do "radosnej twórczość" urzędników.

Przypomina mi to sytuację z kabaretu Smolenia, który odpowiadając na pytanie ile jego zakład produkuje bomb podaje, że dwieście sztuk. I szybko pyta prowadzącego wywiad (Laskowika) dla kogo ten wywiad? Ten odpowiada, że dla Wiadomości. No to Smoleń szybciutko prostuje: "no to pięćset. Nie bez kozery".

Tak samo pan minister Marek Twardowski pisząc opinię lub stanowisko sprawdza do kogo tą opinię adresuje. Jak do Porozumienia Zielonogórskiego to opinia jest "nie bez kozery" fajowa dla adersata.

 

Mariusz Mielcarek

Powyższy tekst przekazałem do konsultacji autorowi korespondencji. Oto przekazane sugestie:

Witam, serdecznie dziękuję Panu za odpowiedź.

Wynika z niej, że jednak dla urzędników musimy mieć wszystko….

Poproszę lekarza, który zna się na tym  lepiej ode mnie (jestem kierownikiem ds administracyjnych- odpowiadam za spełnianie wymogów w Poradni) – o medyczne uzasadnienie, dlaczego zgadza się on ze stanowiskiem Ministra. W skrócie chodzi o to, że w zestawie są leki, które należy podawać monitorując stan pacjenta, a my w poradniach nie mamy obowiązku posiadania specjalistycznego sprzętu monitorującego i go nie posiadamy, w związku z powyższym, pewnych leków nigdy nie wykorzystamy, gdyż ryzyko zaszkodzenia pacjentowi w naszych warunkach jest zbyt duże. Faktycznie należałoby przeanalizować każdy ze składników zestawu przeciwstrząsowego pod kątem spełniania przez placówkę wymogów do ich zastosowania, konsekwencji z podania / nie podania danego leku. Ciężko mi się na ten temat wypowiadać, ale lekarze z którymi podejmuję dyskusję chcą mnie "zjeść" gdy mówię, że trzeba mieć wszystko zgodnie z rozporządzeniem… wg nich – nie chodzi nawet o koszt takiego zestawu (na dwa gabinety zabiegowe to ponad 1000zł) ale o niebezpieczeństwo "niekontrolowanego" użycia przez personel – wyjaśnienie powyżej.

Będę w kontakcie.

Dane teleadresowe autora korespondencji do wiadomości redakcji

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8259 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze