MZ o płacach pielęgniarek z licencjatem.

4 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
MZ o płacach pielęgniarek z licencjatem.

Poseł pyta ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek i położnych absolwentek studiów pomostowych

Poseł Paweł Szramka złożył interpelację poselską w sprawie pielęgniarek, które uzyskały tytuł licencjata na studiach pomostowych. Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła w artykule pt. Sprawa pielęgniarek posiadających niejako „podwójne” wykształcenie, komentarz redakcyjny. Zaprezentowano w nim całe tło uwarunkowań sytuacji pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa na studiach pomostowych.

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację w dniu 15 marca 2023 roku. Odpowiedź publikujemy poniżej.

Natomiast w dniu 10 marca 2023 roku do redakcji portalu wpłynęła korespondencja z biura poselskiego posła Pawła Szramki – autora powyższej interpelacji. Publikujemy jej treść:

„Pod koniec lutego, w nawiązaniu do wcześniejszej prośby telefonicznej, przesyłałem na Państwa adres mailowy tekst interpelacji poselskiej dotyczącej współczynnika pracy pielęgniarek bez specjalizacji, z uzyskanym na studiach pomostowych licencjatem. Na podstawie złożonej przez posła interpelacji, na portalu ukazał się artykuł Pana Mariusza Mielcarka pt. „Sprawa pielęgniarek posiadających niejako „podwójne” wykształcenie. Komentarz redakcji.”

W tymże artykule autor wskazał na pewne nieścisłości ujęte w interpelacji oraz przedstawił alternatywne spojrzenie na poruszony problem. Poseł Szramka zapoznał się z niniejszymi uwagami z zainteresowaniem oraz wykazał otwartość na dalszą współpracę w szeroko pojętym temacie pracy pielęgniarek.

Jeśli istniałaby więc konieczność złożenia kolejnych interpelacji w powyższym zakresie, które uwzględniałyby punkt widzenia problemu prezentowany przez redakcję, uprzejmie proszę wówczas o kontakt mailowy celem wypracowania wspólnego tekstu wystąpienia do ministerstwa”.

Z poważaniem
Paweł Grabowski
Dyrektor Biura Poselskiego w Brodnicy

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Bardzo dziękujemy panu posłowi za korespondencję. Szczególnie dziękujemy za propozycję „wypracowania wspólnego wystąpienia do ministerstwa”.

Natomiast teraz chcemy odnieść się do odpowiedzi udzielonej przez wiceministra zdrowia, który chwali się, że wynagrodzenia osób z tytułem licencjata wzrosną od 1 lipca 2023 roku. Pan Piotr Bromber podkreśla, że wzrosną jeszcze bardziej, bowiem – „w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wzrosną również naliczane od nich pochodne”.

Wiceminister zdrowia pisze nie na temat… To nie było przedmiotem interpelacji. Niestety to jest przywilej władzy, że pisze co chce.

Mimo wszystko wiceminister potwierdza absurdalne zachowanie resortu zdrowia. W jednym roku awansuje pielęgniarki z licencjatem do grupy wyższej – „do grupy pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych na stanowiskach pracy z wymaganym wykształceniem wyższym licencjackim”. Czyli do grupy środkowej siatki płac pielęgniarek.

Co ciekawe wiceminister potwierdza, że stało się to na wniosek „Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu zawodowego”. W 2021 roku. A minister zdrowia poleciał z tym postulatem związku i izby pip na posiedzenie rządu i przekonał Radę Ministrów do tego idiotycznego pomysłu.

W ten oto sposób kolejny raz minister zdrowia – tym razem – na wniosek związku i izby pip odarł z godności zawodowej pielęgniarki i położne absolwentki LM i SM. Pogwałcił zapisy dyrektywy unijnej w sprawie uznawania kwalifikacji personelu pielęgniarskiego. O tym pisała jedynie nasza redakcja.

Takie postępowanie związku pielęgniarek to kolejny powód do podpisania petycji w sprawie sprzeciwu wobec projektu siatki płac autorstwa pani Krystyny Ptok. Dzisiejszy dzień jest szóstym dniem podpisywania petycji na profesjonalnym portalu – petycjeonine.com. Powyżej opisana sytuacja zapewne skutkuje tym, że związek naraził się pielęgniarkom z tytułem licencjata oraz z wykształceniem średnim.

Co ciekawe w roku 2022 minister zdrowia zdecydował o zdegradowaniu pielęgniarek z licencjatem do grupy… najniższej. Czyli 6. Jak argumentował to absurdalne posunięcie? Jeszcze bardziej absurdalnym tłumaczeniem…

„Zrównania gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek ze średnim wykształceniem z gwarantowanym najniższym wynagrodzeniem pracowników wykonujących zawód medyczny z wykształceniem wyższym licencjackim dokonano z uwagi na uwzględnienie wieloletniego stażu i nabytych w jego toku umiejętności i doświadczeń pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem”.

Panie wiceministrze zdrowia. Litości. To już nawet przekracza poziom radosnej urzędniczej twórczości.

Osoby zainteresowane podpisaniem petycji prosimy o kliknięcie w poniższą grafikę celem uzyskania szczegółowych informacji o zasadach podpisania petycji (także anonimowo).

Poniżej publikujemy tekst odpowiedzi wiceministra zdrowia Piotra Brombera na przedmiotową interpelację posła Szramki.

Pielęgniarki z licencjatem w siatce płac personelu pielęgniarskiego – opinia ministerstwa zdrowia

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr 39285 Posła Pawła Szramki „w sprawie współczynnika pracy pielęgniarek bez specjalizacji, z uzyskanym na studiach pomostowych licencjatem” uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W kwestii wynagrodzeń wskazanej w interpelacji grupy zawodowej należy przede wszystkim zauważyć, że na mocy nowelizacji z dnia 26 maja 2022 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1352) od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki zatrudnionej na stanowisku pracy, na którym wymagane jest wyższe wykształcenie na poziomie studiów I stopnia nie może być niższe niż 5 322,78 zł.

Natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. kwota ta wzrośnie do poziomu 5965,38 zł. Trzeba przy tym wskazać, że w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wzrosną również naliczane od nich pochodne. Spowoduje to więc, że faktyczne wzrosty łącznych wynagrodzeń będą wyższe niż wskazany wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto informuję, że przywołana nowelizacja zrealizowała postulat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu zawodowego tej grupy zawodowej przeniesienia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego, do grupy pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych na stanowiskach pracy z wymaganym wykształceniem wyższym licencjackim.

Zrównania gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek ze średnim wykształceniem z gwarantowanym najniższym wynagrodzeniem pracowników wykonujących zawód medyczny z wykształceniem wyższym licencjackim dokonano z uwagi na uwzględnienie wieloletniego stażu i nabytych w jego toku umiejętności i doświadczeń pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace w kierunku zaproponowanym w interpelacji.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu

15 marca 2023 roku

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 18

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7695 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek - czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych…
Aktualności

5 najlepszych kremów do twarzy na trądzik – ranking 2023

6 min czytania
Krem do twarzy to kosmetyk, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pielęgnację. Wybór tego rodzaju preparatu nie jest jednak łatwym zadaniem i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

4 min czytania
Związek pielęgniarek wyjaśnia cel ustawy autorstwa OZZPiP w sprawie siatki płac pielęgniarek Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej…
Komentarze