MZ: stanowisko w sprawie kadencyjności w organach izby pip.

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja nr 2904

do ministra zdrowia

w sprawie zakazu wielokrotnego pełnienia funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych

   Szanowna Pani Minister! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

   Przepis ten, z uwagi na swoje umiejscowienie w ustawie, ma charakter ogólny i dotyczy organów zarówno okręgowych izb pielęgniarek i położnych, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej.

   Nie trzeba chyba uzasadniać, jak istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania środowiska ma dobrze działający samorząd zawodowy, który rządzi się demokratycznymi regułami. Sprawne, skuteczne zarządzanie nagradzane jest wyborem na kolejną kadencję. Nieudolność i zaniedbania prowadzą do ukarania brakiem takiego mandatu.

   W związku z tym prosimy Panią Minister o odpowiedź na pytanie: Czy – wzorem samorządów terytorialnych – nie należy dążyć do zmiany przepisu ustawy, tak by nie ograniczał ludziom aktywnym i zaangażowanym możliwości podejmowania obowiązków zgodnie z uzyskanym mandatem, tym bardziej że obecne prawo budzi w środowisku pielęgniarek wiele wątpliwości?

   Z poważaniem

   Posłanki Urszula Augustyn

   i Danuta Jazłowiecka

   Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 2904

w sprawie zakazu wielokrotnego pełnienia funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo pana wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry z dnia 6 maja 2008 r. (SPS-023-2904/08) zawierające interpelację pani poseł Urszuli Augustyn oraz pani poseł Danuty Jazłowieckiej w sprawie zakazu wielokrotnego pełnienia funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia w sprawie.

   Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w art. 14 ust. 2 wprowadza zakaz pełnienia tej samej funkcji w organach izby dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Jest to regulacja znajdująca się w cytowanej ustawie od momentu jej uchwalenia przez Sejm RP.

   Istniejący zakaz stanowi systemowe podejście ustawodawcy wyrażające się w powszechności stosowania tej normy w innych samorządach zawodowych działających w oparciu o art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Jako przykład można w tym miejscu wskazać samorząd zawodowy nienależący do zawodów medycznych, tj. samorząd radców prawnych, gdzie takie ograniczenie również istnieje (art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych). Tym samym, rozpatrując zasadność takiego ograniczenia, należy mieć na uwadze także całościowe podejście ustawodawcy w tym zakresie.

   Jednocześnie należy wskazać, iż przedmiotowy przepis dotyczy tej samej funkcji w organach izby, co w sposób oczywisty nie wyłącza możliwości pełnienia innej funkcji w organach izby przez osoby chcące w dalszym ciągu działać na rzecz samorządu. Ponadto jest on ograniczony do pełnienia funkcji (np. przewodniczącej okręgowej rady), a co za tym idzie nie ogranicza tych osób, które w danej okręgowej radzie nie pełnią żadnej funkcji, a są jedynie jej członkami. Zatem obowiązujące rozwiązanie pozwala również obecnie na to, aby osoby zaangażowane w sprawy samorządu mogły w dalszym ciągu swoją aktywnością wspierać jego funkcjonowanie.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Twardowski

   Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 r.


Zobacz:

Władze ośmiu izb złamały prawo.

Zobacz także:

Zobacz także artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 4 z lipca ubiegłego roku – Kadencja jedna, druga . . . trzecia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze