MZ: ustabilizowaliśmy wynagrodzenia pielęgniarek.

4 min czytania
AktualnościOferty pracy
MZ: ustabilizowaliśmy wynagrodzenia pielęgniarek.

Ministerstwo zdrowia o płacach pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Szanowny Panie Ministrze,

jednym ze skutków epidemii koronawirusa było ponowne zwrócenie uwagi na problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Bez większej przesady można stwierdzić, że sektor opieki pielęgniarskiej dla pacjentów był latami zaniedbywany.

Głównym problemem, z którym zmaga się polskie pielęgniarstwo, jest mała liczba pielęgniarek i położnych w systemie zdrowia. Odchodzących na emeryturę pielęgniarek jest więcej niż nowych chętnych do pracy w tym zawodzie. W dodatku średnia wieku pielęgniarek wynosi 52 lata. Osób do pracy jest zwyczajnie za mało, aby zapewnić pacjentom należytą i bezpieczną opiekę. Podczas epidemii koronawirusa szczególnie widzimy, że brak wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej stwarza poważne problemy w systemie ochrony zdrowia. W przyszłości może nawet zabraknąć osób do wykonywania tego zawodu, co w oczywisty sposób odbije się na zdrowiu i życiu pacjentów.

Pielęgniarki i położne to grupa, która szczególnie źle ocenia swoją sytuację zawodową. Dzieję się tak ze względu na niskie zarobki, trudne warunki pracy oraz niski prestiż zawodu. Pielęgniarki i położne pracują w pocie czoła, często nie otrzymując za to godziwego wynagrodzenia. Sytuacja ta doprowadziła do spadku zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki i położnej, jak również przyczyniła się do wzrostu emigracji zarobkowej wśród średniego personelu medycznego.

Zdaniem środowiska pielęgniarskiego rząd powinien szukać skutecznych rozwiązań, które zachęcą doświadczoną kadrę pielęgniarek i położnych do pozostania na rynku pracy, ograniczą emigrację zarobkową oraz zmotywują absolwentów kierunków medycznych do podjęcia pracy w zawodzie. Od dawna zwraca się również uwagę na kwestię zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników medycznych w Polsce. Niestety, ze strony rządu brakuje jakiegokolwiek dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych. W dodatku pod koniec roku zlikwidowano w Ministerstwie Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych, który od prawie 15 lat reprezentował interesy tej grupy zawodowej.

Szanowny Panie Ministrze, zapewne Ministerstwo Zdrowia doskonale zdaje sobie sprawę, że problemy pielęgniarstwa są problemami całego kraju. Czynnikiem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej jest przede wszystkim liczebność i jakość kadry medycznej. Brak personelu medycznego w znaczny sposób utrudnia sprawowanie należytej opieki nad pacjentami oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich Polaków. Obecnie, kiedy to personel medyczny jest na wagę złota, działania mające na celu przeciwdziałanie odchodzeniu z zawodu pielęgniarek i położnych oraz promowanie kierunków lekarskich powinny być priorytetem w polityce zdrowotnej rządu.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej interpelacji i odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania planuje podjąć kierowany przez Pana Ministra resort na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce? W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza zachęcić młode osoby do pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej?

2. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza pomóc szpitalom, w których będzie brakowało personelu medycznego?

Z poważaniem
Waldemar Sługocki
Poseł na Sejm RP


Odpowiedź

-fragment-

Warszawa, 07 lutego 2021

RKPM.050.2.2021.MP

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 18250 Pana Waldemara Sługockiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do pytania dotyczącego planowanych działań na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz pytania w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza zachęcić młode osoby do pracy w zawodzie pielęgniarski i położnej, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia w ostatnich latach podejmuje wiele działań, które mają na celu zwiększenie liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, uatrakcyjnienie oraz zwiększenie prestiżu tych zawodów oraz prowadzi stały dialog ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w tym zakresie.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Opracowany w grudniu 2017 r. przez ww. Zespół dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” stał się podstawą do przygotowania rządowego dokumentu pn. „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce
(z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15.10.2019 r.

Głównym celem „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” jest wypracowanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społeczeństwa przez zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w    polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarobkowej tej grupy zawodowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w    zawodzie pielęgniarki i położnej oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne.

Mając na uwadze dbanie o utrzymanie pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia np. poprzez poprawę warunków pracy i zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego oraz faktyczne podejmowanie zawodu przez absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo podjęto m.in. następujące działania:

– wprowadzono minimalne normy zatrudnienia w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

– wprowadzono poradę pielęgniarki i poradę położnej do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z wybranych   zakresów (porada pielęgniarska: chirurgia ogólna, diabetologia, kardiologia; porada położnej: położnictwoi ginekologia),

– wprowadzono poradę pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

– wprowadzono płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie

– wprowadzono możliwość prowadzenia studiów pierwszego stopnia na  kierunku pielęgniarstwo/położnictwo w formie niestacjonarnej,

– wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych,

– wprowadzono stabilizację wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

– w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych, uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższegowynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotachleczniczych. (…)

Z poważaniem
z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze