MZ: W związku z licznymi głosami dezaprobaty ze strony członków korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych odstąpiono od zamiaru zmniejszenia liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych i usytuowaniu ich siedzib jedynie w miastach wojewódzkich.

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie planów likwidacji niektórych okręgowych izb pielęgniarek i położnych na przykładzie Tarnowa

   Szanowny Panie Ministrze! Po konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych zwracamy się do Pana Ministra z apelem o zachowanie obecnego stanu prawnego i odstąpienie od projektu likwidacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie (pismo z 11.07.2006 r., znak OIPiP/XI/3/06).

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych działa w Tarnowie od 16 lat. Liczy ponad 4000 członków. Jest sprawnie działającą korporacją zawodową, która oprócz rozwiązywania licznych problemów środowiska pracowników służby zdrowia, zabezpiecza ochronę interesów tej grupy zawodowej oraz zapewnia dostępność i łatwość kontaktowania się jej członków.

   Izba Okręgowa jest samorządem pielęgniarek, który najlepiej zna środowisko i jego potrzeby, potrafi skutecznie reagować na wychodzące z niego sygnały.

   Jedynie będąc członkiem danej społeczności, można prawidłowo oceniać i rozwiązywać problemy. Z zewnątrz widzi się je o wiele gorzej. Odległość – jeszcze bardziej wypacza obraz. Żadna centralizacja władzy nie pomoże w lepszym zarządzaniu, nie wzmacnia poczucia odpowiedzialności i nie buduje postaw obywatelskich.

   Dlatego protestujemy przeciwko odbieraniu pielęgniarkom i położnym prawa do działania w interesie własnej grupy zawodowej w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

   Dlaczego ministerstwo chce uniemożliwić działalność okręgowym izbom pielęgniarskim, które jako lokalne samorządy tej grupy zawodowej spełniają swoje zadanie?

   Z poważaniem

   Poseł Urszula Augustyn

   oraz grupa posłów


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra na interpelację w sprawie planów likwidacji niektórych okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych na przykładzie Tarnowa

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Urszuli Augustyn oraz grupy posłów: Pana Edwarda Czesaka, Aleksandra Grada, Roberta Pantery, Bogusława Sobczaka, Wiesława Wody, Michała Wojtkiewicza i Jerzego Zawiszy, przekazanej przy piśmie SPS-023-7980/07, w sprawie likwidacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Utworzenie samorządu pielęgniarek i położnych, jako samorządu zawodów zaufania publicznego, było możliwe na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.). Przedmiotem działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych są zadania związane z szeroko rozumianym sprawowaniem zawodu: przyznawanie uprawnień do wykonywania zawodu, troska o profesjonalizm członków samorządu, dbałość o poziom świadczonych usług, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także postępowanie dyscyplinarne wobec osób naruszających zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Aktualnie powyższe zadania realizuje 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, których liczba pozostaje bez zmiany od czasu uchwalenia ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, tj. od kwietnia 1991 r. Siedzibą przeważającej części okręgowych izb są byłe miasta wojewódzkie.

   Intencja zmiany liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych wynikała z dyspozycji zawartej w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą ustrojową państwa, i miała polegać na uwzględnieniu aktualnego podziału terytorialnego w ustaleniu liczby i siedzib okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Jednak w związku z licznymi głosami dezaprobaty ze strony członków korporacji zawodowej pielęgniarek i położnych odstąpiono od zamiaru zmniejszenia liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych i usytuowaniu ich siedzib jedynie w miastach wojewódzkich.

   Ponadto uprzejmie informuję, że zmiana liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych wymaga nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Prace legislacyjne, które obecnie mają miejsce w Ministerstwie Zdrowia, dotyczą nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych jedynie w zakresie dotyczącym postanowień Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Natomiast zagadnienia związane z obszarem działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych, ich liczbą oraz siedzibami, pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

   Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej jest jednym z zadań samorządu, natomiast uwzględnianie głosu korporacji zawodowej w procesie stanowienia prawa w pełni potwierdza szacunek dla idei autonomii samorządu pielęgniarek i położnych.

   Odstąpienie od zamiaru zmiany liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych stanowi swoisty wyraz respektowania opinii przedstawicieli korporacji zawodowej w procesie tworzenia ram prawnych dla działania samorządu pielęgniarek i położnych.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Anna Gręziak

Zobacz także:

Przedstawiamy treść interpelacji poselskich do ministra zdrowia w sprawie niepodejmowania działań likwidacyjnych w stosunku do części okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
Komentarze