MZ – wynagrodzenia pielęgniarek mogą być odmienne w zależności od oddziału lub rodzaju szpitala.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
MZ – wynagrodzenia pielęgniarek mogą być odmienne w zależności od oddziału lub rodzaju szpitala.

Przedstawiciel związku zawodowego o ustawie podwyżkowej

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 16 listopada 2022 roku. Przedmiotem posiedzenia komisji było przedstawienie przez Ministra Zdrowia pana Adama Niedzielskiego szczegółowych informacji w zakresie wypłacania pracownikom systemu ochrony zdrowia podwyżek wynagrodzeń.

Ministerstwo zdrowia dziękuję posłom za pochwały w zakresie realizacji ustawy podwyżkowej

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

Dziękuję bardzo serdecznie za tę dyskusję, za te wszystkie uwagi i pochwały, za wszystkie relacje, gdzie ewentualnie możemy jeszcze coś zrobić, coś poprawić, tak że za to wszystko dziękuję.

Tak, ta cała ustawa od samego początku, to jest jedyna… Minimalne wynagrodzenia w sektorze zdrowia na umowę o pracę… I to jest obligatoryjne dla wszystkich pracowników, medycznych i niemedycznych – które są dookreślone w ustawie.

W związku z tym, jeśli ktoś nie realizuje tego minimalnego wynagrodzenia, jest to wykroczenie i nadzór nad tym sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Oczywiście to nie dotyczy wyłącznie sektora zdrowia w tym akurat zakresie, bo ta ustawa jest do naszego sektora, ale również jest minimalne wynagrodzenie w gospodarce i ono również musi być przestrzegane przez każdego pracodawcę. I zarówno na wynagrodzenia o pracę, i stawki godzinowe są dookreślone. Każdy przedsiębiorca musi się tego trzymać. A w naszym przypadku jest inna trochę sytuacja niż w całej branży, że ceny świadczeń…

I głównym płatnikiem podmiotów leczniczych, podmiotów, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty, szpitale kliniczne – zdecydowaną większość przychodów mają ze środków publicznych, w związku z tym jedyną możliwością jest przekazywanie środków na te minimalne wynagrodzenia, na realizację tej ustawy poprzez przekazywanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracodawca również ma możliwość wypłaty wynagrodzenia – w zależności od potrzeb, od umiejętności – innego niż minimalne

Ponieważ jak procedujemy też ustawę, to Narodowy Fundusz Zdrowia jest odpowiedzialny za płacenie za świadczenia zdrowotne i świadczenia towarzyszące pacjentom. W tej cenie świadczenia uwzględnione są wszystkie rodzaje kosztów. Bezwzględnie najistotniejszym kosztem są wynagrodzenia i te wynagrodzenia minimalne, ale w wielu zakresach pracodawca również ma możliwość tego wynagrodzenia, w zależności od potrzeb, od umiejętności, wypłacania innych niż minimalne.

Też wszystkie inne koszty związane z działalnością danego podmiotu, czy to mówimy o kosztach związanych z bieżącym użytkowaniem obiektów, czy z wyrobami medycznymi, czy z lekami, które są używane bezpośrednio na oddziale, zakupywane przez szpital. A część środków jest finansowana bezpośrednio przez NFZ, jako produkty lecznicze.

Środki finansowe z NFZ nie są dedykowane dla poszczególnych pracowników

Tak, że takie zostały przyjęte założenia i tutaj dyrekcja szpitali ma bardzo istotną kwestię, żeby dobrze zarządzać i ma naprawdę dużo możliwości, ponieważ te środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia nie są dedykowane do poszczególnych pracowników, czy do poszczególnych nawet zakresów świadczeń.

Szpitale mają umowy na wiele zakresów świadczeń i ten przychód jest cały szpitala, i szpital ma prawo przekazywać środki finansowe, tak jak uważa za dobre zarządzanie. Cały czas to jest ten element po stronie właśnie dyrektorów szpitali.

Lista siedmiu szpitali, w których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż zapisane w ustawie

Mamy bardzo dużo bardzo dobrych dyrektorów szpitali, którzy w bardzo zmieniającej się sytuacji potrafią się dostosować i o tym też mówiliśmy. Tak, że te wyceny 16% pan prezes powie, bo teoretycznie nie powinno się zdarzyć… Jeśli się gdzieś zdarzyło, to zawsze trzeba poinformować Narodowy Fundusz Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, tak jak też podmioty, które nie realizują ustawy… Bo tutaj usłyszeliśmy, zresztą dostaliśmy listę chyba siedmiu szpitali, które nie realizują ustawy jako całości, że mają niższe wynagrodzenia zasadnicze niż w ustawie.

Pracodawca kształtuje wynagrodzenia pracowników „na odpowiednich stanowiskach pracy, zgodnie ze swoimi wymogami w danym zakresie”

Są odpowiednie instytucje do tego, my współpracujemy w tym zakresie, ale o wszelkich nieprawidłowościach proszę informować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, dyrekcja szpitala ma duże możliwości ustalania wynagrodzeń i zatrudniania pracowników na odpowiednich stanowiskach pracy, zgodnie ze swoimi wymogami w danym zakresie.

Wynagrodzenia pielęgniarek mogą być odmienne w zależności od oddziału lub szpitala

Oczywiście też, tak jak była mowa, te wynagrodzenia nie muszą być identyczne i w szpitalu powiatowym, i w szpitalu klinicznym, nie muszą być identyczne dla pielęgniarki OIOM, czy pielęgniarki pracującej w poradni. To wszystko jest uzależnione od dyrekcji szpitala, od związków zawodowych, od regulaminu wynagradzania. Ale te zasady minimalne powinny być wypełnione i dlatego były zmieniane wyceny, i te wyceny, które od kilku lat są systematycznie zmieniane, które ostatnio właśnie objęły 100% zakresów świadczeń we wszystkich rodzajach.

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 12

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1057 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki o czerwonych plamach na terenie całego kraju.